במחצבה (איור 3) נמצאו גושי סלע מלבניים (1.25 × 0.75 מ', 0.45 מ' גובה; 0.75 × 0.60 מ', 0.25 מ' גובה) מוקפים בתעלות ניתוק וביקוע שנועדו להסרת אבני הבנייה. בחלק המזרחי של הריבוע נחשף שקע טבעי (לוקוס 102; 1.1 × 0.9 מ', 0.66-0.55 מ' עומק) הנמשך מעבר לגבולות החפירה. בחלק העליון של השקע מצפון נמצאו סימני חציבה. תעלות ניתוק נוספות נחשפו בחלק המזרחי של הריבוע. המחצבה נמשכת מעבר לגבולות החפירה.
בפינה הצפונית של הריבוע נחשפו שרידי קיר טרסה מעל שרידי המחצבה (איור 4). הקיר נבנה על שכבת אדמה (0.3 מ' עובי) המושתתת על גבי סלע אם חצוב, הוא בנוי אבני גוויל בינוניות עד גדולות והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.7 מ').