שטח א'
רוגם 3
(איור 2) בנוי בבסיסו משני מעגלי אבן (5.5 מ' ו-6.5 מ' קוטר). נראה כי היה זה דולמן, שתא הקבורה שלו לא השתמר.
רוגם 4 (איורים 3, 4) בנוי באבני גוויל בינוניות וקטנות. בבסיסו נחשף מבנה מלבני (6.6 × 8.0 מ'), שקירותיו תחמו מילוי אדמה. בחפירה במרכז המבנה ועד סלע האם לוקטו חרסים מעטים מהתקופה הרומית. נראה כי בתקופה הרומית או מאוחר יותר שימשו הקירות לתחימת חלקות עיבוד, וכי נערמו עליהם אבנים מסוקלות. ייתכן שבשלב מוקדם שימש המבנה לקבורה.
רוגם 5 (12 מ' קוטר). ערמה של אבנים מסוקלות, המונחת על הסלע. בבסיסה לא נחשפו שרידי בנייה ולא התגלה ממצא קרמי.
רוגם 7 (איור 5) בנוי באבני גוויל בינוניות וקטנות. הוא תחום בשני מעגלי אבן (10 מ' ו-12 מ' קוטר). במרכז הרוגם נחפר שטח רבוע (3 × 3 מ'), אך לא התגלו שרידי בנייה. ברוגם לוקטה קרמיקה המתוארכת לאמצע התקופה הרומית. אפשר שהיה זה דולמן, והוא הופרע בתקופה הרומית בהקשר לדרך הרומית הסמוכה.
רוגם 8 בנוי בבסיסו בשני מעגלי אבן (4.5 מ' ו-6.8 מ' קוטר). במרכז הרוגם נחפר שטח מלבני עד סלע האם, אך לא התגלו ממצאים. אפשר שהיה זה דולמן, שתא הקבורה שלו נהרס.
רוגם 13 (14 מ' קוטר; איורים 6, 7). במרכז הרוגם התגלה תא קבורה מוארך, שנבנה בלוחות אבן גדולים (0.8 × 4.5 מ') וקורה בלוחות אבן. התא נשדד בעבר. אל התא מוליך מסדרון כניסה, שנבנה מלוחות אבן. לא נלקטה קרמיקה.

 

שטח ב'
בחפירה (8 × 8 מ') בתוואי הדרך נחשף הסלע בעומק של 0.60-0.35 מ' מתחת לפני השטח. על הסלע מונחות אבני גוויל בינוניות ומעליהן אבנים קטנות יותר, שיצרו מפלס בגובה אחיד (איורים 8, 9). בעומק של 0.2 מ' מתחת לפני השטח התגלה ממצא בן זמננו, הכולל מתכת ותחמושת ממלחמת יום כיפור (1973). נראה שזוהי דרך סורית צבאית. בקטע זה הדרך הסורית מקבילה לדרך הרומית שמדרום לה; הן מרוחקות 10 מ' זו מזו. במרחק של כ-200 מ' ממזרח לשטח החפירה עולה הדרך הסורית על הדרך הרומית. הדרך הרומית (8-7 מ' רוחב) תועדה במהלך החפירה; היא תחומה משני צדיה באבני שפה, ובמרכזה עובר קיר אבן.