בשני חצאי ריבועים (25 מ"ר) התגלו שרידי שני קירות (W12 ,W11; איור 1) בנויים חלוקי נחל מעורבים עם אבני גיר, כנראה חלק ממבנה שרצפתו לא השתמרה, נמצאו רק יסודות הקירות. הממצא כלל שברי כלי חרס מעטים מן התקופה הביזנטית המאוחרת: קערות (איור 3-1:2), סיר בישול (איור 4:2), מכסה סיר בישול (איור 5:2), קנקן עזה (איור 6:2), קנקן שק (איור 7:2) ופכים (איור 8:2, 9).