שטח B
במפנה הצפוני של הגבעה היורדת ליובל של נחל נטוף נתגלה מכלול המשתרע על פני 40 דונם. פני השטח סלעיים ברובם ובין משטחי הסלע חלקות קרקע קטנות של אדמת טרה-רוסה. 


1 - גת (נ"צ — רי"ח 197125/651958; רי"י 147125/151958).
לגת שני שלבים: בשלב הראשון שימש משטח הסלע אגן היקוות למי נגר עילי, שזרמו בתעלות חצובות לעבר בור מים גדול. בשלב השני בוטלה אחת מתעלות הניקוז ועל משטח הסלע נחצבה גת פשוטה. לגת משטח דריכה (2.9 × 3.2 מ', 0.3 מ' גובה) המשתפל אל בור שיקוע (0.75 ×  0.70 מ', 0.7 מ' עומק) המחובר בחלקו העליון לבור איגום גדול (1.25 × 1.35 מ', 1.25-1.15 מ' עומק). קרקעית בור האיגום מטויחת טיח לבן שלא שרד על הדפנות. נמצאו מעט חרסים לא אינדיקטיביים.


2 - ערמת סיקול (10.8 מ' קוטר, 0.7 מ' גובה; נ"צ — רי"ח 197150/651930; רי"י 147150/151930).
בחתך שנחפר ברבע הדרומי-מערבי של הערמה עד לסלע האם נמצאה קרמיקה, ברובה ביזנטית, אולם מתחת לפני השטח (0.5 מ' עומק) נמצאו 11 מטבעות מודרניים המתוארכים לשנים 1970-74. נראה לפיכך כי ערמת הסיקול אינה קדומה, אלא היא פרי עבודת סיקול של חיילים שהתאמנו באזור.


3 - מחצבה (נ"צ — רי"ח 197134/651852; רי"י 147134/151852). 
נפתחו שני ריבועי בדיקה סמוך לקווי חציבה שנראו על פני השטח.


3 א- בעומק 0.2 מ' מפני השטח נחשף קיר (6.7 אורך, 0.7-0.5 מ' רוחב, 1.2-1.0 מ' גובה) שחצה שטח מחצבות. מדרום לקיר נראו שתי שכבות עפר מעורב באבנים ובחרסים. בשכבה הנמוכה, על פני הסלע, נמצאו חרסים מהתקופה ההלניסטית בלבד ואילו בשכבה העליונה נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית בלבד.
מצפון לקיר נחשף מפלס אבנים שטוחות ותחתיו מילוי המכיל אבני בנייה שנפסלו בעת חציבתם ושבבי פסולת חציבה.


3 ב- קטע מחצבה (4 × 4 מ') שהובחנו בו שיטת החציבה ותעלות הניתוק שנחצבו בין האבנים. חשיפת המחצבה לא הושלמה.


4 - בור מים (נ"צ — רי"ח 197165/651840; רי"י 147165/151840).
בעקבות חפירת תעלת בדיקה עם טרקטור נחשף חלקו העליון של בור מים חצוב (1 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק). סביב פתח הבור נחשף קיר נמוך (3.5 × 0.3 מ', 0.3 מ' גובה) שנועד לנקז את מי הנגר העילי אל תוך הבור. נראה כי הבור היה בחצר המבנה הביזנטי, שנחפר במרחק 10 מ' ממנו, באתר 5. 


5 - מבנה ביזנטי (נ"צ — רי"ח 197175/651841; רי"י 147175/151841).
נפתחו שלושה ריבועים צמודים (4 × 4 מ') ונחשפו בהם שלושה שלבי מבנה:


שלב 3 – מבנה מקורי – בית חצר שנחפרה בו חצר מרכזית ושורת חדרים במזרח, שניים נחפרו חלקית. הקירות בנויים מאבנים מסותתות המונחות על משטח הסלע והשתמרו לגובה נדבך אחד. הרצפות מרוצפות באבני שדה קטנות. הכניסה הראשית אל החצר המרכזית (5.5 × 4.0 מ') הייתה בקיר הצפוני. ייתכן שגם בצד המערבי של החצר הייתה שורת חדרים אך היא נפגעה קשה מבנייה מאוחרת – השלב השני במכלול.


שלב 2 – מבנה מאוחר – נחשף חדר (4.5 × 2.0 מ') שכיוונו צפון–דרום. קירות החדר בנויים אבנים מסותתות, שהשתמרו עד לגובה שני נדבכים. אל הקירות ניגשה רצפה עשויה חומר גירני כתוש ומהודק ולתוכה נבנה טבון. הכניסה לחדר בקיר המזרחי, שבחלקו הצפוני נותרה שכבת טיח עבה עד מפלס הרצפה. ממזרח לחדר נחשף משטח אבנים מסותתות, ייתכן רצפה.


שלב 1 – בור אשפה מודרני – הפרעה מאוחרת בדרום השטח. נמצאו תרמילי רובה, בדים ופלסטיק.
המבנה היה ככל הנראה בית חווה שהשתייך לעורף החקלאי של חורבת חרמשית הסמוכה והובחנו בו שני שלבים ארכיטקטוניים ברורים. הממצא החומרי מעיד אף הוא על שתי תקופות. הקרמיקה מעל רצפות שני השלבים מתוארכת למאות הו'-הז' לסה"נ ואילו המטבעות מתוארכים ברובם למאה הד' לסה"נ. את הפער בתיארוכים של הממצא הקרמי והנומיסמטי ניתן להסביר בשתי דרכים: א. המטבעות נשארו במחזור עד לתקופת הממצא הקרמי. ב. הממצא הנומיסמטי מצביע על מבנה קדום שלא נחשף.


שטח A
המכלול משתרע על כ-160 דונם, טרשי בחלקו הצפוני ונטוע בעצי אקליפטוס בחלקו הדרומי, מעבר לגדה הצפונית של נחל נטוף. נמצאו מתקנים חקלאיים המרוכזים ברובם על המדרון הדרומי.


אתר 1 - קבר (נ"צ — רי"ח 196938/652448; רי"י 146938/152448).
קבר חצוב במשטח סלע מיושר. סביב הפתח חציבה מלבנית נמוכה (1.1  × 2.1 מ', 0.03 מ' גובה), ששימשה בסיס להנחת לוחות הכיסוי שסגרו על הקבר. משני צדי בור העמידה במרכז הקבר (0.6 × 1.7 מ', 1.6 מ' עומק מרבי) נחצבו מקמרים (1.7 מ' אורך, 0.55 מ' רוחב, 1.35 מ' גובה) שבבסיסם נחצבו שקתות קבורה: צפונית (0.55 מ' עומק) ודרומית

(0.6 מ' עומק). בתחתית השוקת הצפונית, בצדה המערבי, נחצבה 'כרית ראש' לנפטר

(0.15 מ' גובה). הקבר נשדד בעבר ולא נמצא בו דבר למעט מעט שברי חרסים לא אינדיקטיביים ושרידי עצמות אדם לא בארטיקולציה שהועברו לנציג משרד הדתות.
 

אתר - 10 קבר (נ"צ — רי"ח 196842/652336; רי"ח 146842/152336).
קבר חצוב במשטח סלע ישר. פתחו מלבני (1.6 × 0.7 מ', 1.1 מ' עומק לפני חפירה). סביב הפתח חציבה מלבנית נמוכה (2.0 × 1.2 מ', 0.03 מ' גובה) ששימשה בסיס להנחת לוחות החיפוי שסגרו על הקבר. הקבר לא נחפר בגלל התנגדות משרד הדתות.


אתר 4 - מחצבה (נ"צ — רי"ח 196889/652397; רי"י 146889/152397). 
הובחן מחשוף סלע שהוצאו ממנו כמה אבנים רבועות (1.50 × 1.15 מ'). ניתן להבחין בשיטת החציבה ובתשליל תעלות הניתוק שנחצבו בין האבנים. סמוך לשטח החצוב נחפר ספלול (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק).


אתר  23- חציבה (נ"צ — רי"ח 196959/652564; רי"י 146959/152564).
תחילת חציבת תעלות ניתוק לשחרור אבן רבועה (0.6 מ' רוחב).


אתר 6 - בור מים (נ"צ — רי"ח 196872/652355; רי"י  146872/152355).
בור מים במרכז משטח סלע חשוף (0.9 מ' קוטר, 3.5 מ' עומק לפני חפירה). דופנות הבור מטויחות בכמה שכבות טיח. ממערב לבור נוקתה שוקת חצובה במחשוף הסלע (0.35 × 0.60 מ') ששימשה ככל הנראה להשקיית צאן.


אתר 15 - בור מים (נ"צ — רי"ח 196695/652408; רי"י 146695/152408).
בור מים גדול (1.65 מ' קוטר, 4.7 מ' עומק) מטויח בכמה שכבות; לא נחפר.


אתר 8 - טרסה (נ"צ — רי"ח 196866/652288; רי"י 146866/152288).
קיר טרסה שנבנה במקביל למדרון (5 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב).


אתר 14 - ערמת סיקול וקיר (נ"צ — רי"ח 196691/652394; רי"י 146691/152394).
בחתך ערמת סיקול נחשף קיר בנוי היטב (15.9 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) משני נדבכים בבנייה יבשה. התחתון – אבנים גדולות (0.5 × 0.7 מ') והעליון – אבנים בינוניות (0.3 × 0.4 מ'). לפי הממצא הקרמי נראה שזהו חלק מבנה מתקופת הברונזה הקדומה.


אתר 17 - טרסה (נ"צ — רי"ח 196834/652354; רי"י 146834/152354).
קיר טרסה (5.9 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) הבנוי לגובה שלושה נדבכים, שריד למערכת טרסות רחבה על פני כל המדרון שתועדה ללא חפירה.


אתר 18 - סכר (נ"צ — רי"ח 196906/652313; רי"י 146906/152313).
קיר אבנים (4.3 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב) הבנוי בניצב לערוץ קטן היורד מהגבעה. ייתכן ששימש להטיית מים לחלקות חקלאיות שהיו בכל האזור.


אתר 5 - ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 196888/652371; רי"י 146888/152371).
ערמת סיקול (11 מ' קוטר, 0.7 מ' גובה) שבחתך ברבע הדרומי-מערבי שלה עד לסלע האם נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית. הערמה הונחה על גבי מדרגת סלע חשופה כדי לא לבזבז שטח אדמה חקלאי.


אתר 7 - ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 196877/652305; רי"י 146877/152305).
ערמת סיקול (9 מ' קוטר, 0.8 מ' גובה) שבחתך שנעשה בה לא נמצא ממצא מתארך.


אתר 9 - ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 196862/652328; רי"י 146862/152328).
ערמת סיקול (9.7 מ' קוטר) שהונחה על גבי משטח סלע משופע כלפי דרום. חרסים לא אינדיקטיביים שנמצאו בחתך אינם מאפשרים לתארכה.


אתר 20 - ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 196990/652560; רי"י 146990/152560).
ערמת סיקול (7 מ' קוטר, 0.8 מ' גובה) שבחתך שנעשה בה נמצאו חמש אבנים גדולות

(0.5 × 0.7 מ'), ששימשו קיר תמך לערמה.


אתר 21 - ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 197022/652558; רי"י 147022/152558).
ערמת סיקול (8 מ' קוטר, 0.8 מ' גובה) שבחתך שנעשה בה הסתבר כי היא מונחת על מדרגת סלע חשופה לא לבזבז שטח אדמה חקלאי.


אתר - 25 ערמת סיקול (נ"צ — רי"ח 196930/652502; רי"י 146930/152502).
ערמת סיקול (8 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה) שבחתך בדיקה שנעשה בה לא נמצא ממצא מתארך והתברר כי קיר נמוך (0.3 מ' גובה) תחם אותה.


אתר 22 - טרסה (נ"צ — רי"ח 196958/652578; רי"י 146958/152578).
קיר אבנים גדולות מאוד (1.2 × 0.7 מ'), חלקן עומדות חלקן שוכבות. על פי המרחק המשתנה בין האבנים והיעדר קו רציף ביניהן, נראה כי אין זו טרסה חקלאית אלא קו תיחום בין שתי חלקות חקלאיות.


אתר 26 - טרסה (נ"צ — רי"ח 196928/652539; רי"י 146928/152539).
קיר הבנוי מאבנים עומדות וביניהן רווחים גדולים (5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב). נראה כי זהו קיר הפרדה בין שתי חלקות חקלאיות.


אתר 2 - גת (נ"צ — רי"ח 196843/652471; רי"י 146843/152471).
נתגלה מערך שלם של ייצור יין – משטח אחסנה ראשוני, משטח דריכה, בור איגום ובור מיצוי נוסף. הממצא המרכזי הוא משטח דריכה מלבני (2.45 × 3.10 מ') החצוב במשטח סלע הנוטה לצפון. המשטח העמוק (0.65 מ' עומק) מתנקז אל בור איגום עגול ומטויח בחלקו (1.31 מ' קוטר, 1.85 מ' עומק). בדופן המערבית של הבור נחצבו שתי מדרגות, שנועדו להקל על הירידה אליו ובתחתית שקע עגול (0.3 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) לניקוז התירוש שנאגם בבור. ממזרח לבור האיגום נחצב שקע עגול רדוד (0.9 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) ששימש ככל הנראה למיצוי נוסף של הענבים הסחוטים. כ-4 מ' ממערב למשטח הדריכה נמצאה חציבה נוספת (1.9 × 1.6 מ', 0.4 מ' עומק) שייתכן ששימשה לאחסון ראשוני לפני הדריכה. 


אתר 11 - ספלול (נ"צ — רי"ח 196825/652399; רי"י 146825/152399).
ספלול חצוב במרכז משטח סלע (0.5 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק). ייתכן ששימש בתהליך מיצוי הענבים.


אתר 13 - משטח ספלולים (נ"צ — רי"ח 196888/652371; רי"י 146888/152371).
משטח סלע חשוף המשתרע על שלוש מדרגות במדרון הדרומי של הגבעה. בכל מדרגה לפחות ספלול אחד גדול (0.5 מ' קוטר, 0.6 מ' עומק) וסביבו, ברדיוס של עד 2 מ', כמה ספלולים קטנים (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). זהו ככל הנראה מתקן תעשייתי למיצוי נוזלים.


אתר 12 - מגדל  שדה (נ"צ — רי"ח 196810/652412; רי"י 146810/152412).
מגדל שדה המכוסה בערמת סיקול (9 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה). המגדל תחום משלושת עבריו בקירות אבן נמוכים. נחשפה הפינה הצפונית-מזרחית שלו. הקיר המזרחי נראה על פני השטח לאורך 8.4 מ' ונחשף לגובה 0.7 מ' ולרוחב 0.4 מ'. הקיר הצפוני נראה לאורך 2.3 מ' ונחשף לגובה 0.85 מ' ולרוחב 0.4 מ'. בחתך נראה מילוי אבנים קטנות שנאספו בערמת הסיקול מהשטח החקלאי הסמוך.