קברי שוחה. בחלק הדרומי של השטח נתגלה חלקה הצפוני של חציבה מלבנית, ככל הנראה קבר שוחה (לוקוס 201; 1 × 1 מ', 0.47 מ' עומק). לא נמצאו ממצאים פרט לשבר קערה שחוקה ולא אינדיקטיבית (איור 2:2). בחלק הצפוני של השטח נתגלו שרידי קבר שוחה חצוב נוסף (לוקוס 102) שנפגע במידה רבה (כ-2 מ' אורך, לפחות 1 מ' רוחב, מידות משוערות). בשוחה נמצאו מעט חרסים קטנים ולא אינדיקטיביים, אך מתאר הקבר זהה לקברים מתקופת הב"ת 2 שנמצאו סמוך (ר' חדשות ארכיאולוגיות 111).

 

מתקן מלבני חצוב בסלע הכורכר (לוקוסים 100, 203; כ-2.5 × 6.5 מ', 0.9 מ' עומק) נחשף בחלקו הדרומי של השטח. דומה שניתן להבחין בו בשלושה שלבי שימוש: בשלב הראשון נחצב בקפידה, בחציבה חלקה, מתקן מלבני קטן ורדוד (כ-2.5 × 4.0 מ', עד 0.65 מ' עומק); בשלב שני שימש המתקן מחצבה לאבן כורכר, וכך הורחב מזרחה בחציבה גסה; עם נטישת המחצבה, התמלא השקע באדמה (0.15-0.10 מ' עובי); בשלב השלישי שימש המתקן מקום לאגירה של חומר לבן (סיד?). את שלב השימוש האחרון יש לתארך על פי ממצא כלי החרס, הכולל קרמיקה עזתית אפורה, לעת החדשה, המאות הט"ז-הכ' לסה"נ: קנקנים (איור 7:2, 8).

 

מחצבות. בחלק המזרחי של השטח נחשפה מחצבה (לוקוסים 101, 202) המשתרעת לאורך 9 מ' (עד 2.3 מ' עומק; לא ניתן היה לקבוע את רוחבה). במילוי שבתוכה נתגלו שברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית: קערות (איור 2: 1, 3, 4), פכים (איור 5:2, 6) וחרסים לא אינדיקטיביים מתקופות קדומות. כן נמצא שבר פריט מברונזה, אולי חלק מפיבולה. בחלק המערבי של השטח נחשף קטע ממחצבה נוספת (לוקוס 204), שמידותיה לא הובררו (כ-1.3 עומק). בתוך המחצבה נתגלתה אבן שחציבתה כמעט הושלמה (כ-0.6 × 1.8 מ'). לא נמצאו ממצאים מתארכים.