שכבות V ,VI. החפירה הגיעה לסלע האם (1.6–1.7 מ' עומק) בשטח מצומצם מאוד בשני ריבועים. שלב הבנייה הקדום כולל קטעים קטנים של קירות תחת מבנים מאוחרים, שמשתלבים לתוכנית שלמה למדי. הנדבך התחתון של קירות אלה הונח על סלע האם. נחשפו קטעי ארבעה קירות אבן (W126 ,W125 ,W123 ,W122) מקבילים שכיוונם מזרח–מערב והם מרוחקים 2.0–2.8 מ' זה מזה. קיר (W127) שכיוונו צפון–דרום ושקשר ככל הנראה את הקירות, יצר חלק מחדר בבניין; קיר W114 היה שייך אולי גם הוא למכלול קדום זה. בתקופה זו, כמו בתקופות מאוחרות, הייתה נטייה, אף כי לא כוללת, 'לשבור' את קווי הקירות כדי להימנע מחולשת קיר אחד ארוך. לקירות ניגשו כמה רצפות (לוקוסים 927, 929, 932, 933, 935–938). כיוון שסלע האם משופע מצפון לדרום, נבנה הבניין במדרגות – החלקים הצפוניים הונחו מעט גבוה מהדרומיים. למרות השטח המצומצם נמצאו על גבי הרצפות חרסים רבים מהתקופה ההלניסטית. הובחנה עדות לשכבת שרפה שכיסתה חלק מן הרצפות והכילה אדמת אפר ופחם. השרפה הייתה מקומית או אולי תוצאת חורבן על ידי אויב בזמן כלשהו בתקופה ההלניסטית; עיבוד הקרמיקה יאפשר תאריך מדויק יותר. שכבת שרפה דומה נמצאה בחלק משטחי החפירה האחרים.

 

שכבה IV. נחשפו קירות W116 והמשכו האפשרי W135 וכן שני בדלי קירות מסותתים היטב שבעבר היו אולי חלק ממבנה קמרון, דומה לזה שהובחן בשטח C. לשרידי בנייה מצומצמים אלה ניתן לשייך כמה רצפות סמוכות (לוקוסים 914, 916, 919, 922). על פי כלי החרס יש לתארך את השכבה לתקופה הרומית הקדומה.

 

שכבה III. נחשף חלק מבניין בנוי קירות אבן שכלל כמה חדרים (איור 2) וכיוונו מעט שונה מן הבניין בשכבות V ,VI. בשטח החפירה המצומצם נחשפו חמישה חדרים וייתכנו חדרים נוספים מעבר לשטח. בכל החדרים זוהו רצפות עפר כבוש, לעתים מטויחות (לוקוסים 907, 911, 918, 925, 926). באחד החדרים נמצאו שתי רצפות, זו על גבי זו (לוקוס 908 מעל לוקוס 912). בין חדר לחדר היו פתחים עם אבני סף. חדר 918 היה חצר עם רצפה של אריחי אבן (איור 3). כמות גדולה של כלי חרס מתארכת את הבניין לתקופה הרומית התיכונה. נמצאו שברי כלי אבן גיר רכה הרומזים לנוכחות אוכלוסייה יהודית שהיה לה עניין בטקסי טהרה.

 

שכבה I. הובחנה עדות להתיישבות מצומצמת לאחר נטישה בתקופה הרומית התיכונה. הרצפה בחצר הוגבהה והונח ריצוף אבן אחר (לוקוס 909). טבון שנמצא על רצפה זו מתוארך לתקופה הביזנטית, או מאוחר לה. תחת הרצפה המוגבהת בפינת אחד החדרים נמצא מטמון של מטבעות ברונזה קטנים ושחוקים (איור 4) המתארך את היישוב למאה הה' לסה"נ.