המחצבה (כ-10 × 8 מ'), בחלק הצפוני הגבוה של הגבעה, נחפרה בשלמותה (איורים 1, 2). נחשפו ארבע דפנות חצובות (כ-2 מ' עומק מרבי) במפלסים (0.25–0.35 מ' עומק כל מפלס; איורים 3–5). בדופן המזרחית (כ-1.5 מ' עומק) נחצבו שלוש עד חמש מדרגות (L15 ,L11; עומק מרבי 0.4 מ'). בחלקה הדרומי של הדופן (L13) הובחנו קידוחים מודרניים (2.5 ס"מ קוטר), שלתוכם הוכנס חומר נפץ. חציבה מודרנית הרסה כמעט לחלוטין את הדופן הצפונית (L14), את הדופן הדרומית (L18), שבה נותרה מדרגה אחת (כ-0.3 מ' עומק) קרוב למפלס התחתון של המחצבה ואת חלקה הצפוני של הדופן המערבית (L21). בחלקה הדרומי של הדופן נותרו שלוש מדרגות (L20; עד 0.4 מ' עומק).

במרכז המפלס התחתון של המחצבה (L16; כ-8×6 מ'; איור 6) שקע מלבני (L17; מידות 2.0×0.8×0.3 מ'), שבתחתיתו תשלילי אבנים (כ-0.6×0.4 מ'; איור 7) שנחצבו ונותקו מהמקום.
עקב השימוש במחצבה בעת החדשה לא נתגלה בה ממצא מתארך.