נפתח שטח מלבני (5 × 16 מ') והתגלה בו קיר (טרסה? 14 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב; איור 1) שהשתמר לגובה נדבך אחד (0.4 מ'), בנוי אבני קרטון רך ללא חומר מליטה. נמצאו שברי כלי חרס מתקופות הברונזה התיכונה 2ב': קנקנים (איור 1:2–5) ומתקופת הברזל: קערה (איור 8:2), קדרה (איור 9:2) וסירי בישול (איור 10:2, 11). לאחר פירוק הקיר התגלו במילוי תחתיו שברי קערות מתקופת הברזל (איור 6:2, 7) המאפשרים לתארכו לתקופה זו.