מגרש 304
החפירה נערכה בתחום המושב על הגבעה הדרומית שלו והובחנו בה שתי שכבות (איור 1).

 

שכבה I: נמצאו שישה אגנים סגלגלים רדודים חצובים בסלע הנארי בציר צפון–דרום (לוקוסים 2102, 2105, 2109, 2110, 2112, 2113; 0.5 מ' עומק). מילוי האגנים הוא אדמה חרסיתית כהה ועשירה בפריטי צור. הצור נמצא באתרו ולא עבר תהליך הרבדה משנית. רוב פריטי הצור גושים טבעיים אך ניתן להבחין בכמה גרעינים, להבים ולהבונים. הכלים שנתגלו רובם מיקרוליתים עשויים על להבונים קטנים ומעוצבים בשברור זקוף המופיע על גבי הכלי. כלים אלו שכיחים בתקופה האפי-פליאוליתית, ושייכים כנראה לתרבות הכברית.

 

שכבה II: נחשפה מחצבת אבן (3.4 מ' אורך, 3 מ' רוחב) עם שתי מדרגות חציבה. במדרגה אחת (לוקוס 2107) שרידי תעלות ניתוק אבנים ואבנים שטרם נותקו. המדרגה השנייה (לוקוס 2111) נחצבה עד לסלע הרך. עוד נחשפו בחלק הדרומי-מזרחי של השטח שני בורות עגולים שעל פי שרידי השרפה והאפר שנמצאו בהם שימשו בסיסים לטבון (לוקוסים 2106, 2108).

 

מגרש 295
גם חפירה זו נערכה על הגבעה הדרומית של המושב והתגלו בה שרידי מחצבות ומערות בסלע הנארי (איור 2). למחצבה אחת (5 × 5 מ') שלוש מדרגות חציבה (לוקוסים 2200, 2201, 2208) ואפשר להבחין בתעלות ניתוק האבנים. עוד נמצאו ספלולים במגוון גדלים, חלקם שימשו להצבת עמודי עץ. בדופן הדרומית של המחצבה נחפרה מערה שנחצבה כנראה על ידי תושבי הכפר משנת 1948 (לוקוס 2203) ונמצאה נקייה מממצא קדום. למחצבה שנייה (5 × 5 מ') שתי מדרגות חציבה (לוקוסים 2209, 2210) ונראים בה שרידי תעלות ניתוק האבנים. המחצבות שנחפרו הן חלק ממכלול מחצבות בסלע הנארי הפזורות על הגבעה הדרומית במושב כרם מהר"ל  אשר סיפקו אבנים למבנים על התל שבגבעה הצפונית, שם נערכו חפירות על ידי כ' סעיד וע' עד (הרשאות מס' 3648-A ו-3715-A).

 

נחפרו עוד ארבעה ריבועים (1 × 1 מ'; לוקוסים 2202, 2204, 2206, 2207) בקצה המערבי של המגרש, בכניסה למערה שנחפרה בסלע הרך ושימשה למגורים בתקופות קדומות ונמצאו בה נתזים אחדים ופסולת של תעשיית צור. מאוחר יותר היא נאטמה בבטון על ידי תושבי הכפר הערבי ושימשה לאחסון.