בבור (L12; איור 2) נמצאו חרסים מהתקופה העות'מאנית, בהם קערה מטיפוס Gaza Ware (איור 1:3), קנקן (איור 2:3) ורעפים (איור 3:3, 4). נוסף על אלה נמצאו חרסים אחדים מהתקופה הביזנטית (לא צוירו), עצמות בעלי חיים, שברי מתכת, זכוכית ופסולת בת זמננו.

 
לראשונה נחשפו בח' דיראן ממצאים מהתקופה העות'מאנית, המלמדים כי הייתה באתר פעילות גם בתקופה זו.