שטח א'
בחלק המזרחי של השטח נחשף משטח נטוי מצפון לדרום של סלע בזלת סדוק ובו אבנים סדוקות ושבירות (איור 2). בחרי‏צים ובשקעים שבסלע נמצאו שרידי קבורות של פרטים צעירים (15–20 שנה בקירוב) מהמאות הז' והו' לפסה"נ. הקברים לא נחפרו והעצמות שנמצאו במצב השתמרות גרוע הושארו במקומן. אחד הנקברים כוסה באבני כיסוי; אחר כוסה בגל אבנים. שלושה מהנקברים הונחו על גבם, ראשם למזרח ורגליהם למערב. מעל לקברים נמצאו שרידי שרפה ועצמות שרופות, בעיקר של בעלי חיים. במרבית הקברים לא נמצאו מנחות קבורה, אך לידם נמצאו צמידי ברונזה, סיכות רכיסה מברונזה וכסף, עגילים מכסף, ראשי חץ מברונזה וברזל ועוד. בקבר אחד, שהיה עמוק מהאחרים, נמצא קנקן שלם מטיפוס 'טורפדו'. ליד קבר אחר נמצאו שתי פכיות דלייה קטנות. על הסלע נמצאו שברים של כלי חרס ובו עצמות שרופות, שעוותו מהחום ולא ברור אם הן עצמות אדם או בעל חיים.

 

ממערב למשטח הסלע משתנה אופי הקרקע; נמצאה אדמה עם אבנים קטנות המונחת על סלע מפורר. קבר אחד שונה מהאחרים הן בשיטת בנייתו הן בכיוון הקבורה ונראה אפוא כי הוא קדום להם. הוא מוקף בקיר סגלגל, בנוי מאבני גוויל ובתוכו תא קבורה בנוי מלוחות אבן (איור 3). הרווח שבין הקיר ההיקפי לאבני הדיפון של התא מולא בטרוורטין גרוס. בתא נמצא שלד של צעיר בגיל 15 שנים, שראשו לצפון ורגליו לדרום. הממצא בקבר לא מאפשר את תיארוכו. על הריסות הקיר המזרחי שלו נמצאו שברי קנקן מתקופת הברזל. קברים דומים נחפרו לפני כמה שנים במתחם לביאה בגולן ותוארכו לראשית תקופת הברונזה הקדומה 1ב (ר' חדשות ארכיאולוגיות 109: 21). הקבר דומה בתוכניתו לדולמנים מתקופת הברונזה הביניימית אם כי אבניו קטנות בהרבה מאבני הדולמנים. על הגבעה לא רחוק משטח החפירה נמצאו דולמנים.

 

מדרום-מערב לקבר נמצאו שתי קבורות בכלי חרס. אחד מהם קנקן שחלקו העליון חסר, והוא כוסה כנראה באבן בזלת שטוחה ולצדו צמודה אבן נוספת, ששימשה אולי מצבה (איור 4). בתוך הקנקן נמצאו רק פירורים של עצמות, שנפגעו כנראה משורש עץ שצמח אל תוך הקנקן והתפתל בתוכו. שני צמידי ברונזה קטנים מעידים על כך שזו כנראה קבורה של ילד.

 

ממערב לקנקן נמצאה קדרה פערורית עם בסיס דיסקוס ובה עצמות שרופות ומרוסקות של פרט בוגר מעל גיל 20, ללא חפצי לוואי (איור 5). הממצא מעיד על שרפת מתים (קרמציה), שיטת קבורה שהיתה נהוגה בפיניקיה, עדות לקשרים תרבותיים בין תל דן לפיניקיה. סמוך לקדרת הקרמציה נמצאו שרידים של שלד נוסף, שלא נחפר ושממנו נותרו רק הגולגולת ועצמות הגפיים. במרחק של כ-5 מ' מערבה נמצאו שברים רבים של כלי חרס מהמאות הז'–הו' לפסה"נ.

 

בגבול המערבי של שטח א' נמצא קבר של בוגר מעל גיל 30 וליד ראשו גולגלות של תינוקות בני חצי שנה ושנה וחצי. בקרבת השלד נמצאו שני חרוזים, אחד מברונזה ושני מזכוכית, שני עגילים וטבעת מברונזה. על פני השטח בקרבת הקבר נמצאו ראש רומח גדול וראש חנית מברזל, שהקשרם לקבר אינו ברור.

 

שטח ב'
כ-50 מ' ממערב לשטח א' נחשף סלע האם קרוב לפני השטח, ולכן השטח לא נחפר. בהמשך משתפל הסלע מערבה וניגשת אליו שכבת אדמה שעברה שרפה עזה, שהפכה אותה לאדומה. במרכז השכבה האדומה נמצאו יסודות קיר (0.6 מ' עובי), בנויים מאבני גוויל קטנות (איור 6). בתוך השכבה השרופה לא נמצאו ממצאים ונראה כי זו היתה קרקע בתולה ששימשה אולי לשרפת גופות. נמצאו עליה שברים רבים של כלי חרס מהמאות הי'–הט' לפסה"נ. ייתכן כי היה באזור מיתקן לשרפה, הקשור אולי בקרמציה.

 

בתל דן נערכו חפירות במשך עשרות שנים אך עד כה לא נמצאו בתי הקברות של העיר. בחפירה זו נמצא קטע מבית הקברות מתקופת הברזל. שיטת הקבורה הנפוצה של הנחת הנפטר על הסלע ולא בקבר מסודר, מסבירה מדוע כה קשה לאתר את בתי הקברות. הקבורה מקבילה בזמן לשכבת היישוב האחרונה של דן לאחר הכיבוש האשורי. קבורת הקרמציה והקבורה בחריצים בסלע מעידות כנראה כי הנקברים לא היו יהודים. מעל הקברים הוקרבו כנראה בעלי חיים ועצמותיהם נשרפו. קבורת הקרמציה מעידה על קשרי תרבות עם פיניקיה. ממצא חפצי המתכת עשיר וכולל צמידים, עגילים, סיכות רכיסה, ראשי חצים, חנית ורומח העשויים ברזל, ברונזה וכסף. משטח השרפה בשטח ב' קדום במאות שנים לבית הקברות.