ראס אל-ביאד/תל ברום צפון (מפת מטולה, אתר מס' 20-29/42/4) הוא ריכוז של פרטים חצובים בסלע: מערות, גתות או בתי בד, מחצבות לאבני גזית וספלולים על כמה מחשופי סלע גיר בשטח שעיקרו בזלת. אף שלא נמצאו ממצאים בהקשר ודאי לפרטים אלה, אופיים וכמה שברי כלי חרס מצולעים האופייניים מהתקופה ההלניסטית והלאה, מאפשרים לקבוע את תקופות השימוש באתר.

 

ראס אל-ביאד (מפת מטולה, אתר 20-29/42/3) הוא אתר פרהיסטורי מאוחר בחלקו הצפוני של הרכס. ריכוז ממצאי חרס וצור על פני השטח מעלה כי היה מיושב או שימש בתקופה הניאוליתית המאוחרת/הכלקוליתית הקדומה ובתקופת הברונזה הקדומה.