בחפירת שני ריבועים באזור (צפון) (הרשאה מס' 3616-A*; נ"צ — רי"ח

18109-11/65945-7; רי"י 13109-11/15945-7) נתגלו שרידי קיר וכביש אספלט בני זמננו. לא נתגלו ממצאים עתיקים.