נפתח ריבוע חפירה בשדה צמוד לקיבוץ ממערב, ונחשפו בו שרידי בנייה מהתקופה הרומית. במרחק כ-115 מ' ממזרח לחפירה נחשפו בעבר שרידי מבנה קטן המתוארך כנראה לתקופה הרומית וחווה חקלאית, הכוללת חצר מרכזית מוקפת ב-16 חדרים, המתוארכת לתקופה הביזנטית ונעשה בה שימוש נוסף בתקופה האסלאמית הקדומה (דרוקס תשל"ד; Porat 2006).
 
בעומק של 0.4 מ' מתחת לפני השטח נחשפו קטעים של שני קירות ניצבים זה לזה (2W, 4W; איורים 1, 2), אולי הפינה הדרומית-מזרחית של מבנה. הקירות הושתתו על אדמת סחף (L6), ובה חרסים מעטים ושחוקים, ונבנו מאבני גוויל במגוון גדלים מבזלת וגיר; הם השתמרו לגובה נדבך אחד (0.18–0.21 מ'). קיר 2 נבנה משורה אחת של אבנים גדולות וביניהן אבנים קטנות, ואילו קיר 4 נבנה משתי שורות של אבנים גדולות ובינוניות, וביניהן ליבה של אבנים קטנות ועפר. במערב הריבוע נחשפו שרידים דלים של בנייה מאבני בזלת קטנות ושטוחות (5L), ששימושה אינו ברור.

בחפירה התגלו חרסים שחוקים אחדים, וכן שבר של קנקן מהתקופה הרומית (1L, סל 1000/1; איור 3). בין אבני קיר 2 נמצא מטבע של קונסטנטינוס מהשנים 307–313 לסה"נ (ר"ע 166526), המתארך את שרידי הבנייה לתקופה הרומית.

השרידים שהתגלו בחפירה דומים בסגנון ובשיטת הבנייה לשרידי המבנה מהתקופה הרומית שנחשפו בעבר ממזרח לחפירה. קרבתם של שרידים אלה לאמת המים לבית שאן מלמדת אולי כי בתקופות הרומית התיכונה והמאוחרת הפעילות במקום הייתה חקלאית בעיקרה. בית החווה מהתקופה הביזנטית שהתגלה בקרבת החפירה בעבר מלמד כי גם בתקופה זו התקיימה בסביבה פעילות חקלאית.
 
 
* המחבר נפטר בטרם ראה את הנוסח הסופי של הפרסום.