שכבה 2 נחשפה מתחת לקירות שכבה 1 ונמצאה בה כמות גדולה של חרסים וכלי צור מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת, ובהם קנקן שלם שנמצא בחתך מתחת לקיר W104 (איור 3) שלא התאפשר להוציאו. אל תוך חלקה הנמוך של השכבה נחפר בור בדיקה (L105; איור 3), אך חפירתו לא הסתיימה.
בדרום השטח (L109) נחשפו אבנים, חלק מקיר או מפולת. מעט מדרום להן ובאותו מפלס נתגלו שורה של אבנים בינוניות, שזוהתה כקיר, ושרידים השייכים כנראה לפינה מעוגלת (W111).

 

בשכבה 1 נחשפו יסודותיהם של שני קירות ניצבים ומשולבים (W104 ,W103), היוצרים שני מרחבים. קיר 103 בנוי שתי שורות של אבני גוויל שביניהן מילוי של אבנים קטנות. בחתך המערבי נחשף קיר נוסף (W110), היוצר כנראה גם הוא פינה עם קיר 103 (איורים 4, 5).
מצפון-מזרח לקירות 103 ו-104 נמצא ריכוז אבנים במפלס נמוך מזה של קיר 103; לא ברור אם האבנים הן שריד לקיר נוסף, אך הן בוודאות חלק משכבה 1. תיארוך שכבה זו לתקופת הב"ק 1א' מתבסס על חרסים שנמצאו מעל קירות 103 ו-104 ולידם (לא אוירו).

 

במהלך החפירה נמצא ממצא קרמי רב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ומעט ממצא מתקופת הב"ק 1ב'. מרבית הממצא הקרמי נמצא בשכבה 2: קנקנית (איור 1:6), כמות גדולה של קערות (איור 2:6–10), סיר בישול (איור 11:6), ידיות שלהן חתך משולש, המאפיינות את התקופה הכלקוליתית המאוחרת (איור 1:7–6) (Frankel et al. 2001:49, Type 8), ושברי גוף שלהם עיטורים פלסטיים, המאפיינים את התקופה הכלקוליתית המאוחרת (איור 7:7–11).
לשכבה 2 יש לשייך כלי בזלת, בהם קערות (איור 1:8, 2), משקולות (איור 3:8–6) ואבני שחיקה (איור 7:8).

 

בחפירה בח' דלהמייה נמצאו שרידי בנייה שתוארכו לתקופות הברונזה הקדומה 1ב' והכלקוליתית המאוחרת. מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' שרדו יסודות מבנה שממצאי החפירה אינם מאפשרים לעמוד על ייעודו וגודלו. עוד נמצא ממצא רב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת, ללא שרידים אדריכליים. כמות הממצא ואופיו מעידים על יישוב מתקופה זו ששרידיו נמצאים אולי במפלס נמוך יותר; תחתית השכבה מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת לא אותרה.
נראה כי השרידים שנמצאו בחפירה מייצגים את שולי היישוב בח' דלהמייה בתקופות אלו, וכי החורבה נפגעה במהלך כריית תעלת ההטיה של הירדן (איור 1).