שטח A. נפתחו שלושה ריבועים (75 מ"ר), ונחשפו בהם חמש שכבות (V–I) הנראות היטב בחתך שנחפר בדרום-מזרח השטח (איור 2: חתך 1–1). בשתיים מהשכבות (II ו-IV) התגלו שרידים עתיקים. בשכבה V נחשפה קרקע חרסיתית דחוסה (L111; כ-0.3 מ' עובי). שכבה IV  (כ0.3 מ' עובי) משופעת קלות לדרום-מזרח והתגלתה בה קרקע חולית רכה מעורבת בחתיכות קטנות של אבן כורכר. בשכבה זו התגלו מעט פריטי צור מהתקופה הכלקוליתית, בהם גרעינים, להבונים ונתזים (L102; איור 3), ומעט חרסים שחוקים שרובם אינם ניתנים לזיהוי, בהם בסיס של בזיך מהתקופה הכלקוליתית. בשכבה III נחשפה קרקע חרסיתית דחוסה (L103 ,L100; כ-0.5 מ' עובי). בשכבה II (כ-0.5 מ' עובי) נחשפה קרקע חרסיתית דחוסה מעורבת בחרסים שחוקים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. שכבה I (0.7 מ' עובי) היא שכבת פני השטח ובה קרקע חרסיתית רכה מעורבת בפסולת בת זמננו. נראה שהשטח הוא הגבול הצפוני של אתר כלקוליתי שהיה במקום.

 
שטח B (איור 4). נפתח ריבוע (25 מ"ר) והתגלתה בו תשתית (L110 ,L107; כ-0.2 מ' עובי) של מתקן חקלאי, עשויה אבני כורכר בינוניות מהוקצעות המלוכדות בחומר מליטה אפור בהיר. קירות המתקן לא השתמרו, אך חתיכות טיח רבות שהתגלו מעל לתשתית (L104) וסמוך לה (L106) מלמדות שהיו מטויחים. בלוקוסים 104 ו-106 התגלו מעט שברים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית, בהם קערות (איור 1:5, 2) וקנקן (איור 3:5). מתקן זה מצטרף לממצאים נוספים באזור המלמדים על פעילות חקלאית נרחבת בתקופה הביזנטית.