שטח A

מטרת החפירה בשטח שבדרום התל (125 מ"ר), בחלקו המוגבה, הייתה לעמוד על הסטרטיגרפיה. נחשפו עד כה שרידים משמונה שכבות:
שכבות  AII–AIתקופה לא ידועה. בכל השטח נתגלו שרידי קירות שאינם מתכנסים לכדי תכנית מבנים ברורה עקב פגיעה של פעילות מודרנית. אין אפשרות לתארך את הקירות בוודאות, אולם כיוון שלא נתגלה ממצא המאוחר לתקופה הרומית ייתכן שהם מתקופה זו.
שכבה  AIII– המאה הראשונה לפסה"נ (איור 3). בכל השטח נתגלו שרידי קירות ומפלסי חיים, חלקם מרוצפים, ואף כאן הם אינם מתכנסים לכדי תכנית מבנים ברורה עקב הפרעות מאוחרות. הממצא הקרמי משכבה זו כולל  צפחת (איור 1:4), סירי בישול (איור 2:4), קנקנים (איור 4:4), פך (איור 5:4), קנקנית (איור 6:4) ונר הרודיאני (לא צויר).
שכבה  AIV– המאה הראשונה לפסה"נ (איור 3). נתגלו שרידים מעטים, בהם קיר (W41055) ומפלס חיים (L41043) ועליו טבון (L41041), שנפגעו מאוד מהפרעות מאוחרות. בממצא הקרמי המועט קנקן שלם (איור 3:4).
שכבה  AVתקופת הברזל 2ב'. בריבוע V9 נתגלו שרידי בור ובו מעט חרסים וכלי אבן מתקופת הברזל 2ב' – העדות היחידה עד כה לתקופה זו על התל (ר' להלן המבנה המנהלי בשטחD  למרגלות התל).
שכבות   AVIII–AVIתקופת הברונזה התיכונה 2ב'–ג' (איור 5). משכבה AVI נחשפו קטעי ריצופים בריבועים V10 ,V9 (ב-L61029 ,L61028 ,L51056 ,L51055); משכבה AVII נחשפו שרידי קיר (W61027) וריצוף אבן (L61030); ומשכבה AVIII נחשפו שרידי מבנה בריבוע U11.   
אף ששטח A הופרע מאוד בתקופה המודרנית, החפירה בו חשובה להבנת מאפייני האתר: 1. אפשר לשער כי בדרום התל עמדו מבנים אחדים מהמאה הא' לפסה"נ – שלהי התקופה ההלניסטית וראשית התקופה הרומית הקדומה, השרידים היחידים על התל מתקופה זו; 2. העדויות היחידות עד כה על התל מתקופת הברזל 2ב' הן משכבה AV, ונראה שהן קשורות לפעילות הענפה מתקופה זו למרגלות התל (ר' שטח D להלן); 3. העדר ממצא מתקופת הברונזה המאוחרת מעיד שבתקופה זו התרכז היישוב רק בחלקים המרכזי והצפוני של התל; 4. הממצאים מתקופת הברונזה התיכונה 2 מעידים על תקופת השיא של ההתיישבות באתר. נראה שבשטח זה התרכז היישוב בשלביה המאוחרים של התקופה (ברונזה תיכונה 2 ב'–ג'); תקופה זו טרם נתגלתה בחלקים הצפוניים של התל.
 
שטח B
בשטח שבצפון התל הועמקה והורחבה החפירה הקודמת (200 מ"ר; זרטל תשס"ג). מטרת החפירה הייתה לעמוד על טיבה של מערכת הביצורים מתקופת הברונזה התיכונה 2, שנחשפה לראשונה בחפירות קודמות – נתגלו פאה חיצונית צפונית של חומת אבן (3 מ' גובה השתמרות) ומבנה אבן שלו קיר משופע הניגש אל החומה וזוהה תחילה כחלקלקה (זרטל תשס"ג: 23–24).
זוהו שלוש שכבות:
בשכבה BI נחשפו שרידים דלים של קטעי קירות לא מתוארכים על פני השטח.
בשכבה BII נחשפו שרידי מבנה שהשתמר היטב מתקופת הברונזה התיכונה 2ב' המוקדמת (לפחות 10.5 × 6.0 מ', 1.5 מ' גובה מרבי, עד תשעה נדבכים; איור 6). נחפרו הקירות הצפוני, המזרחי והדרומי. הקיר הצפוני (W62035) צר יותר, בנוי בחלקו מבולדרים גדולים ונראה שהוא תוספת מאוחרת. הקיר הושתת על הנדבכים העליונים של חומת העיר (W12009, שכבה BIII מהברונזה התיכונה 2א'; איור 7) ועל כן הוא מאוחר לה. במזרח המבנה קיר נוסף (W22030; איור 6); על רצפת החדר (L52035), אדמה מהודקת מעורבת במעט גיר, נמצאו באתרם שברי גוף גדולים של פיטס.
בשכבה BIII נחשפה מערכת ביצורים מתקופת הברונזה התיכונה 2א'. חומת העיר (W12009) נחשפה במלוא עוביה (כ-3 מ' בריבוע X42; איורים 7, 8). עוד נחשף המשכו של מבנה האבן משופע הקירות (W12017 ,W42012; איור 7) הניגש לחומת העיר, שזוהה בטעות כחלקלקה. התברר כי זהו מגדל יחידאי (6 × 11 מ' הבסיס; איור 9). בתוכו נחפר מילוי עפר הומוגני שהונח במכוון על רצפת אבן (L42026). חלקו העליון של המגדל לא השתמר. בחפירת הלוקוס החתום ברצפת האבן (L42027) נחשפו יסודות החומה שהעמיקו כמטר אחד מתחת לפני הריצוף. החומר הקרמי מלוקוס זה מתארך את בניית המגדל לתקופת הברונזה התיכונה 2א' לכל המוקדם.
עוד נתגלה ריצוף אבן (יותר מ-1 מ' עובי) הניגש לפן החיצוני של החומה (L52033 ,L22023) ועליו, צמוד לחומת האבן, קיר לבנים (1.2–1.4 מ' עובי) ששרד לגובה עשרה נדבכים. אל הקיר ניגשת סוללת עפר, ובה זוהו מפלסים של גיר כתוש ומפלסים שבהם ריכוז גבוה של אבני גיר בינוניות וקטנות (איור 10). בחלקה העליון ניגשת הסוללה הן לקיר החומה הן לאחד מקירותיו המשופעים של המגדל. שיפוע הסוללה באזור זה מתון במיוחד ונראה לפיכך כי הסוללה לא נועדה להגנה אלא לתמיכה בחומת העיר או בכבש כניסה לעיר. סבירה יותר האפשרות כי השיפוע הוא כבש עלייה לשער העיר שכן בחתך בצדו המערבי של המגדל המשופע (בשטח B2) לא נמצאו עדויות לסוללה זו או לקיר הלבנים.
אל צדהּ הפנימי של חומת העיר (W12009) ניגשים מדרום קירות צרים (W52010 ,W22008 ,W32014), שהשתמרו לגובה רב וטרם הושלמה חפירתם. חלק מן הממצא הרב שנתגלה במילויים שבין קירות אלה לחומת העיר חתום מתחת לרצפות מבנה שכבה BII, ותוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2א'. נתגלו בעיקר קערות (איור 1:11–6), סירי בישול (איור 7:11–9) וקנקנים (איור 10:11–21) וכן בסיס פכית ממורקת ומחופה אדום (איור 22:11) וידית זיז/עיטור חרותה (איור 23:11).
החפירה בשטח זה חשובה להבנת שני מאפיינים של האתר: 1. נחשפה מערכת ביצורים יחידאית מתקופת הברונזה התיכונה 2א', הכוללת מגדל משופע וכבש כניסה מתון – מרכיבים שאינם מוכרים מאתרים אחרים בני התקופה. 2. האתר מצטרף למערך האתרים המבוצרים בשרון בתקופת הברונזה התיכונה 2א' (Kochavi, Beck and Gophna 1979). בשונה מהאתרים שחדלו להתקיים לקראת המעבר לברונזה התיכונה 2ב' או במהלכה, המשיך היישוב בתל אסור להתקיים, אף כי כבר לא היה מבוצר. למעשה, זהו האתר המרכזי בשרון הצפוני בתקופת הברונזה התיכונה 2ב'; עונות החפירה הבאות באתר יוקדשו להבנת מאפייניו בתקופה זו.
 
שטח 2–B1
מטרת החפירה בשטח שבצפון התל, צמוד ממערב לשטח B, הייתה לעמוד על הסטרטיגרפיה בחלק הצפוני של התל. נחשף בניין מתקופת הברונזה המאוחרת 2א' ובו חדרים סביב חצר מרכזית (איורים 12, 13). במרכז המבנה חצר משוערת (L52203; ריצוף L62217). גבולות המבנה אינם ברורים בשל פעילות מאוחרת שחתכה את קירות המבנה בדרום (W62280) ובמזרח (W52218), ובשל גלישה של המדרון בחלקו הצפוני של המבנה (W52220 ,W42214). רק יסודות האבן של המבנה נשתמרו; שרידי לבנים במפולות מעידים שהבנייה לגובה הייתה בלבנים. בחדרי המבנה נחשפה שכבת חורבן עשירה, ומעיבוד ראשוני של הממצא הקרמי נראה שאפשר לתארך את החורבן לראשית המאה הי"ד לפסה"נ. שרידי חורבן נתגלו גם בחלקו הדרומי-מזרחי של שטח החפירה (L62270), אך עדיין לא ברור אם זוהי אותה שכבת חורבן או שלב קדום יותר של יישוב מתקופת הברונזה המאוחרת. אפשר לזהות אזורי פעילות ברורים במבנה: אזור אחסון ואזור בישול. באזור האחסון נחשפו שני חדרים סמוכים זה לזה (L42225 ,L42224). בחדר 42224 נתגלו ארבעה פיטסים שלמים (Bar 2016: fig. F15) ובחדר 42225 נתגלו שבעה קנקנים מסחריים שלמים (Bar 2016: fig. F18). ממערב לחצר נחשפה חצר קטנה יותר (L62300) ובה תא ששימש לבישול (L62233) שבו טבון שמור היטב (איור 14), שני קנקנים שלמים וצלמית לוח נקבית.
הממצא הקרמי מהמבנה תוארך לראשית המאה הי"ד לפסה"נ. נמצאו יותר מ-60 כלים שלמים באתרם, בהם קערות (איור 1:15, 2), קערות קיפריות (איור 3:15, 4), קדרות (איור 5:15, 6), סירי בישול (איור 7:15, 8) וקנקנים (איור 9:15–12). כן התגלו כלי אבן רבים, שלוש צלמיות וחרפושית מלכותית מימיו של אמנחותפ הג' (Bar 2016: fig. F16). בולטים במיוחד כלים מחומר גלם מקומי המיוצרים בטכנולוגיה מצרית, עדות  לקשרים של אנשי המבנה עם מערכת הסחר המצרית בתקופה זו.
ממערב לשטח נחפר חתך בן חמישה ריבועים מרום התל ועד למישור שלמרגלותיו, במטרה לעמוד על הסטרטיגרפיה של האתר באזור זה (שטח B2). במרכז המדרון נחשפו חלק מחומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה 2א', וכן הפאה המערבית של קיר המגדל המשופע (איור 16), שעיקרו נחפר במזרח שטח B. בחלקו הצפוני של החתך נמצאה כמות גדולה של קרמיקה מהתקופה הניאוליתית הקרמית–הברונזה הקדומה 1, ונראה שהיא הורבדה במהלך עבודות התשתית להקמת מערכת הביצורים בתקופת הברונזה התיכונה 2א'.
                          
שטח D
מטרת החפירה בשטח, על הגבהה מלאכותית, 50 מ' מדרום-מזרח לתל ומדרום לעין-ארובות (איור 17), הייתה לעמוד על הסטרטיגרפיה של התל התחתון. התגלה מבנה מנהלי מהמאה הח' לפסה"נ ונחשפו שלוש שכבות:
בשכבה DI שרידי קיר (W54043) החותך את המבנה הברזלי של שכבה DII. לא נתגלה כל ממצא המאפשר לתארך את השכבה.
בשכבה DII חלקיו המערביים של מבנה רב-ממדים ומרשים באיכות בנייתו (0.8 מ' עובי קירות פנימיים, 1.2 מ' עובי קירות חיצוניים; איורים 17, 18). נחשפו הקירות הדרומי (W44026), המערבי (W54006) והצפוני (W54021); המבנה נמשך מזרחה, מחוץ לשטח החפירה וחלקו המערבי פגוע מאוד מפעילות חקלאית. למבנה מסד אבני גוויל, ועליו קירות לבנים; לבני בוץ מעטות נתגלו באתרן ובמפולת. במבנה לפחות שלושה טורים מקבילים של חדרים רבועים, שלושה חדרים בכל טור. טור חדרים נוסף (DH) נמצא רק בראשית חשיפתו ובו לפחות חדר אחד מרוצף (L64601). מצפון למבנה המרכזי נתגלו מבני עזר הניגשים לקיר 54021. זוהו לפחות שני שלבי משנה של בנייה ונתגלה ממצא רב יותר מבחדרי המבנה המרכזי: טבונים (L44044, L44038), סירי בישול וכלי אבן רבים המעידים על אזורי בישול ועבודה. הממצא הקרמי המועט כלל בעיקר סירי בישול (איור 5:19–9) קדרות וקערות שומרוניות עבות (איור 1:19–4), וכן קנקנים ופכים (איור 10:19, 11, 13, 14) וצפחת (איור 12:19), והוא תוארך לאמצע המאה הח' לפסה"נ.

שכבה DIII נחשפה מתחת ליסודות מבנה שכבה DII, ונחפרו בה מילויים וראש קיר. נתגלו חרסים וכלי צור מתקופת הברונזה הקדומה 1. נראה שזהו חלק מן האתר הפרוטו-היסטורי הגדול שנחפר בקרבת התל (Yannai 2006). בריבוע בדיקה DF13 (איורים 17, 18) העמיקה החפירה מתחת ליסודות המבנה הברזלי, ונחשף פן של קיר מתעגל (W54037; כ-0.8 מ' עובי). קיר מתעגל נוסף (W64060) נחשף בחלקה המערבי של החפירה, מתחת לקירות הברזליים. אופן בניית הקירות דומה לקירות המתעגלים של מבנים מתקופת הברונזה הקדומה 1, ונראה לפיכך שזוהי שכבה מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' שתחקר בעונות החפירה הבאות.