נחשפו שברים של לבני בוץ, אבני כורכר קטנות, גושי בטון קטנים אחדים, מעט אפר ושברי קנקנים (L104 ,L103 ,L102) לרוחב הריבוע, בחלקו הצפוני. החרסים (לא צוירו), האפר והבטון נמצאו בין לבני הבוץ. שרידים אלה אינם שרידי בנייה אלא שרידי מפולת של קיר שלא שרד. אבני כורכר נוספות נמצאו בחלק המזרחי של הריבוע. שני מטבעות ופריט מתכת (תליון?) נמצאו מתחת לריכוז הלבנים הצפוני (L104): מטבע אחד מתוארך לשנים 364375 לסה"נ (ר"ע 154648), והשני מתוארך לשנים 378383 לסה"נ (ר"ע 154649). החרסים והמטבעות מתארכים את השרידים לתקופה הביזנטית.

 
בחפירה נחשפו מעט שרידי בנייה מן התקופה הביזנטית; אלה  מצטרפים לשרידים אחרים מתקופה זו בסביבה.