נפתחו שני שטחים (B ,A). שטח B ללא ממצא. בשטח A (איור 2) התגלתה מערת קבורה חצובה בסלע גיר רך ובה מסדרון, חדר קבורה ושלושה משכבים. המסדרון מלבני (L100; כ-2.2 × 0.9 מ'), כיוונו צפון–דרום, ולו  חמש מדרגות המובילות אל רצפה משופעת וממנה אל פתח עגול (0.83 מ' קוטר). אבן הגולל לא נמצאה, אולם בחלק הדרומי-מזרחי של הפתח נחשפה מגרעת בסלע, שבה עמדה האבן (L108). חדר הקבורה רבוע (L102; כ-2.3 × 2.6 מ', 2.05 מ' גובה) ותקרתו קמורה ומשתפלת מעט כלפי דופנותיו המזרחית והמערבית. בשלוש דפנות של חדר הקבורה הובחנו משכבים (L111–L109). במילוי המערה נתגלתה קערה מחופה אדום, יבוא מאסיה הקטנה (LRC) מן המאה הה' לסה"נ (איור 1:3), ונר שמן צפוני המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ (איור 2:3).

כמטר אחד ממזרח לפתח המערה נתגלה מתקן חקלאי חצוב בסלע הגיר (L105; כ-0.75 × 1.25 מ', 0.35 מ' עומק; איור 4).10 מ' מצפון למערה נתגלה בור איגום של גת מטיפוס פשוט (L106; כ-0.8 × 1.3 מ', 0.4 מ' עומק; איור 5); בפינתו הדרומית-מערבית נתגלה בור שיקוע רדוד (5 ס"מ עומק). 1.35 מ' מדרום לבור האיגום נחשפו סימני חציבה, אולי שריד ממשטח הדריכה (L107).
 

ממצאי החפירה מצטרפים לאלו מחפירות אחרות ומעידים כי השטח שנחפר היה חלק מהאזור החקלאי של היישוב על הגבעה. הקירות הדלים נחשפו ללא מפלס חיים או רצפה הקשורה אליהם ושימשו לתיחום גבולות בין חלקות חקלאיות.