מתחת לשכבת פני השטח (0.3 מ' עובי) נחשפה שכבה עבה ובה אבנים קטנות מהודקות וכבושות, כנראה חלק ממגרש כדורגל שהיה במקום. מתחת לשכבה זו, בחלק הדרומי של שטח החפירה נחשפו שרידים של שלושה מתקנים ורצפה. מתקן אחד (L29; כ-2.5 × 2.7 מ', 0.1 מ' גובה; איורים 2, 3) נבנה מאבני שדה קטנות–בינוניות שהונחו הישר על אדמה חרסיתית ושרד לגובה נדבך אחד. ממזרח למתקן זה נחשפו חלקית שני מתקנים צמודים (L27 ,L26; איורים 4, 5). ממתקן 26 נחשפו חלק מהדופן הצפונית (3.2 מ' אורך) וחלק מהדופן המערבית (1.5 מ' אורך) והוא בנוי מאבני שדה קטנות–בינוניות שהושתתו על אדמה חרסיתית. ממתקן 27 נחשפה דופן אחת (1.5 מ' אורך) הבנויה מאבני שדה. מצפון נחשפו שרידים של רצפה (L32), הבנויה מאבני גוויל בינוניות–גדולות, ונראה כי אינה קשורה למתקנים. מהמתקנים ומהרצפה נאספו חרסים אחדים שאינם מאפשרים את תיארוכם או זיהויים.