החפירה נערכה בחלקו הצפוני-מערבי של האתר, והובחנו בה שלוש שכבות יישוב (כ-1000 מ"ר). בשכבה העליונה נמצאו חמישה סרקופגים מן התקופה הרומית, המאות הב'–הג' לסה"נ. בשכבה האמצעית נחשף בית קברות מן התקופה הפרסית ובו 19 קברים. בשכבה התחתונה זוהו שרידי יישוב כפרי, שני קברים ו-12 קנקנים ששימשו לקבורה, המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב'.  

 
תקופת הב"ת 2ב'
בתקופה זו הוקם יישוב כפרי; נחשפו ממנו שרידים של שישה מבנים (1–6; איור 2), שבהם חדרים וחצרות. קירות המבנים עשויים מאבני טרוורטין מקומיות ומלבני בוץ מיובשות, שהושתתו על קרקע נקייה מממצאים ולעתים הושקעו מעט בתוכה.  
מבנה 1 (כ-190 מ"ר; איור 3) נחשף כמעט בשלמותו, ובו שני אגפי חדרים: דרומי (1D–1A; איור 4) וצפוני (1F ,1E), שביניהם חצר פתוחה (I). הכניסה אל המבנה הייתה מדרום, דרך סמטה שיצרה מעין מבוא כניסה לאגף החדרים הדרומי ולחצר. חדר 1A גדול במיוחד, מתארו מלבני ולו שני פתחים בקיר הצפוני, הפונים לחדרים 1B ו-1C, הסמוכים לו מצפון. בחלקו המערבי נחשף משטח עבודה מלוחות טרוורטין. החזית הדרומית של חדרים 1B הטרפזי ו-1C המלבני פתוחה לעבר הסמטה. חדר 1D צמוד לחדר 1A ממערב, מתארו מלבני ולו שלושה פתחים: שניים בקיר הדרומי ואחד בקיר המערבי. החצר שבמרכז המתחם קישרה בין החדרים שבאגף הדרומי לאלה שבאגף הצפוני, חלקה הדרומי היה תחום בקיר שלא נשתמר. במרכז החצר נתגלה משטח עבודה מאבני גוויל. בחלקה הדרומי של החצר, סמוך לפתח של חדר 1D, נמצא טבוןבנוי מעל רצפה. דופנות הטבון (0.2 מ' גובה השתמרות; איור 5) עשויות משתי שכבות של חומר לבנים ומשברי קנקנים המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב' וביניהן מילוי אדמה. מתחת לרצפת החצר נתגלה קנקן קבורה של תינוק (T27). החדרים שבאגף הצפוני מלבניים וצרים. הכניסה לחדר 1E הייתה ממערב. לחדר 1F היו שני פתחים, במזרח ובמערב. רצפות המבנה כבושות, לרוב עשויות משכבה דקה של טיט, אדמה אפורה, טרוורטין כתוש ופרורי לבנים. קטעים אחדים מהרצפות היו עשויים מלוחות טרוורטין ששימשו משטח עבודה. הרצפות הושתתו על שכבת מילוי שהכילה אבני שחיקה מבזלת וחרסים מתקופת הב"ת 2ב'. מעל הרצפות הצטברה שכבה של אדמה אפורה בהירה שהכילה חרסים, ראש אלה ופריטים מבזלת, בהם: קערה, אבני שחיקה ושברי אבני טחינה. מתחת לרצפות של חדרים 1E ו-1F נתגלו ארבעה קנקנים ששימשו לקבורת תינוקות (T31–T28) ושני קברים (T26 ,T25) מתקופת הב"ת 2ב'. הקנקנים היו חתומים באדמה. בקנקן T28 נמצאה פכית דלייה, אך לא זוהו שרידי עצמות, ובשלושת האחרים נמצאו פרורי עצמות, שתי פכיות דלייה נוספות, קערה קטנה ושני פכים שלמים ששימשו מנחות קבורה. קבר T25, בציר דרום-מזרח–צפון-מערב, חפור באדמה ומכוסה בלוחות טרוורטין, ונמצאו בו עצמות של פרט בוגר. קבר T26 עגול, חפור בטרוורטין, ונמצאו בו עצמות של פרט שהונח על צדו (איור 6).
מבנה 2. נחפרו שרידים של שני חדרים (2B ,2A). הכניסה למבנה הייתה דרך הסמטה שהוליכה למבנה 1. בקיר המזרחי של הסמטה היו שני פתחים שהובילו לחדר 2B. נראה שבין שני החדרים היה פתח.
מבנה 3. נחשפו שרידים של חדר (3A) וחלק מחצר פתוחה (II). רצפות החדר והחצר עשויות מאדמה אפורה בהירה מהודקת ומחומר לבנים. מעל הרצפות הצטברה שכבה של אדמה אפורה שהכילה שבר של אבן שחיקה מבזלת, כלי צור וחרסים מתקופת הב"ת 2ב'. בחזית הצפונית של החדר נחשף משטח עבודה בנוי מאבני טרוורטין קטנות ובינונות (איור 7). בחלק הצפוני-מערבי של החצר נחשף משטח עבודה נוסף עשוי מלוחות טרוורטין. בין לוחות המשטח ומעליו נמצאו שני שברים של כלי בזלת, משקולת נול מחרס וחרסים מן התקופות הב"ת 2ב' והרומית. מתחת לרצפת החצר נתגלו קנקנים ששימשו לקבורת תינוקות (T33 ,T32), המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב'. אחד הקברים עשוי משני קנקנים, זה בתוך זה, שהונחו על צדם ובתוכם נמצאו פרורי עצמות תינוק ופכית דלייה ששימשה מנחת קבורה (איור 8).
חצר (III) בנויה היטב נחשפה ממערב למבנה 4. שרדו ממנה קטעים עשויים מטין, מחומר לבנים ומלוחות טרוורטין. על רצפת החצר היו מפולת של אבני טרוורטין, שרידי אפר והצטברות של אדמה אפורה. בהצטברות נמצאו אבן טחינה גדולה, אבני שחיקה מבזלת, כלי צור וחרסים מתקופת הב"ת 2ב'. מעל הרצפה הותקנו שני טבונים: בצדה הצפוני, צמוד לקיר הדרומי של מבנה 5, ובפינה הדרומית-מערבית. דופנות הטבונים עשויות מטין (1.5 ס"מ עובי; איור 9) וצדן החיצוני דופן בשברי חרסים. סמוך לטבונים ובתוכם נמצאו חרסים מתקופת הב"ת 2ב'. מתחת לרצפה נתגלו שלושה קנקנים ששימשו לקבורת תינוקות (T36–T34). באחד הקנקנים נמצאה פכית דלייה ובאחר נמצאו שברי פכית דלייה; אלה שימשו מנחות קבורה.
מבנה 4. נחשפו שרידים של שני חדרים (4B ,4A; איור 10). חזיתו של חדר 4A פתוחה לעבר חצר שלא נחפרה. חדר 4B נחפר חלקית ונראה שהכניסה אליו הייתה ממזרח. רצפת החדרים עשויה מטרוורטין, מהודקת ומושתתת על שכבת סחף אפור כהה ללא ממצאים. מעל רצפת חדר 4B נחשפה מפולת של אחד מקירות החדר, שחתמה הצטברות של אדמה אפורה שהכילה שבר של כלי בזלת וחרסים מתקופת הב"ת 2ב'. בתוך רצפת חדר 4A נתגלה קנקן שהונח על צדו ושימש לקבורת תינוק (T37). בקנקן נמצאו שבר עצם של ילד קטן וצמוד לקנקן נמצאה פכית דלייה ששימשה מנחת קבורה. מתחת למפלס רצפת חדר 4B נתגלה קנקן שהונח על צדו ושימש לקבורת תינוק (T38). מעל הקנקן נמצאו שתי פכיות דלייה ששימשו מנחות קבורה.
מבנה 5. נחשפו שרידי חדר (5A) וחצר פתוחה (V) מצפונו. המבנה תוחם את חצר III שמדרום לו וחצר נוספת (IV) שממזרח. בפינה הצפונית-מזרחית של חצר III קבוע פתח המוביל אל חצר IV, דרכה אפשר היה להגיע אל סמטה שהפרידה בין מבנה 5 למבנה 6 וממנה אפשר היה להיכנס אל שני המבנים. הרצפות של חדר 5A ושל חצר V עשויות מאדמה צהבהבה מהודקת עם טרוורטין כתוש ומעט חרסים מתקופת הב"ת 2ב'. במרכז רצפת החצר שקוע קנקן ענק, בן התקופה. הקנקן הוצב הפוך ושימש כנראה מתקן בישול או טבון (איור 11).
מבנה 6. נחשפו שני חדרים צמודים (6B ,6A) וביניהם חצר פתוחה (VI). חדר 6A נחפר חלקית בפינתו המערבית; ייתכן שהשתייך למבנה אחר. לחדר 6B שתי כניסות: מחצר VI ומהסמטה. חצר VI מלבנית ולה שני פתחים: אחד פונה לעבר חצר IV שמדרום והאחר אל חדר 6B שמצפון.רצפות החדרים והחצר דומות לרצפות המבנים האחרים.מעל הרצפות הצטברה שכבה של אדמה אפורה שהכילה משקולת נול מחרס, אבן שחיקה מבזלת וריכוז חרסים שרובו שברי קנקנים מתקופת הב"ת 2ב'. בפינה הצפונית-מערבית של חצר VI נתגלה טבון, חלקו התחתון חודר אל תוך הרצפה, עשוי מקנקן חרס שבסיסו הוסר והותקן הפוך (איור 12).
 
התקופה הפרסית
לאחר נטישה ממושכת חודשה הפעילות באתר והוא הפך לבית קברות, שתוארך על סמך הממצא הקרמי לתקופה הפרסית. נחפרו 19 קברי שוחה מלבניים (T24–T6; כ-0.5–1.0 מ' עומק). רוב הקברים בכיוון מזרח–מערב, פרט לשניים (T18 ,T15) שכיוונם צפון–דרום. הקברים חפורים בתוך השכבה מתקופה הב"ת 2ב'. רוב הקברים סומנו בשורת אבני גוויל ואחדים קורו באבנים. בקברים נמצאו שלדי אדם, חלקם כמעט בשלמותם, בארטיקולציה אנטומית המעידה על קבורה ראשונית של פרטים בודדים, לרוב בוגרים. סמוך לקברים הונחו מנחות קבורה, כגון קנקן להובלה ימית דמוי 'טורפדו' שלו ידית אחת ופכיות (איור 13). בחלק מהקברים נמצאו מנחות נוספות, בהן פכיות ופכים מחרס ואצעדה מנחושת.
 
התקופה הרומית
בתקופה הרומית, לאחר זמן רב (כ-800 שנה) שבו היה השטח נטוש, שב המקום לשמש שדה קבורה. בחלקה הדרומי של החפירה נתגלו שרידי חמישה סרקופגים (T5–T1; מידות 1.80–2.20×  0.75 מ', 0.1 מ' עובי הדפנות; איור 14), עשויים מאבן גיר מקומית, רצפתם מפולסת ובקצה מעין כרית להנחת ראש הנפטר. בתוך ארונות הקבורה נמצאו מעט עצמות אדם, חלקן שרופות, בהן עצמות כיפת גולגולת, עצמות פוסטקרניאליות ושיניים. עוד נמצאו חרוזים, טבעת וחרסים אחדים, בהם קנקנים, סירי בישול ופכים שתוארכו לתקופה הרומית, המאות הב'–הג' לסה"נ.
 
החפירה מציגה מכלול נקי וברור המאפיין את הבנייה הכפרית בתקופת הב"ת 2ב' באזור זה, ללא שרידי התיישבות קדומים או מאוחרים, ובכך חשיבותה. החשיפה הנרחבת של יישוב כפרי ייחודית ומאפשרת הבנה רחבה ומעמיקה של מבנים ותפרוסתם המרחבית ביישובים כפריים בני התקופה. ממצא כלי החרס, כלי האבן וכלי הצור מאפיין שימוש ביתי ואין בו כלי פולחן, כלים עדינים ומיוחדים או כלי יבוא, המוכרים מקברים ומחפירות שנערכו במרכזים עירוניים. זהו מכלול האופייני לפעילות ביישוב כפרי המתקיים מחקלאות.