ריבוע A. נחשף קיר (W1; כ-2.5 מ' אורך השתמרות; איור 2), שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני שדה גדולות ובינוניות (0.15–0.60 מ' אורך) והשתמר לגובה נדבך אחד. מתחת לאבני הקיר נחשפה אדמה ללא ממצא ומתחתיה — סלע האם. ליד הקיר ומצפון-מזרח לו התגלה מפלס של אבנים קטנות (כ-0.1 מ' אורך), אולי תשתית של רצפה.

 
ריבוע B. נחשף קיר (W2; כ-4.5 מ' אורך חשיפה; איור 3), שנבנה בכיוון צפון–דרום משתי שורות של אבני שדה ואבנים מסותתות גס (0.6 מ' אורך מרבי) ובתווך מילוי של אבני שדה קטנות; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד ונמשך לצפון אל מחוץ לשטח החפירה. מתחת לקיר נחשפה אדמה ללא ממצא (0.15 מ' עובי) ומתחתיה — משטח סלע.
 
השתמרותם של קירות 1 ו-2 גרועה ועל כן אי אפשר לקבוע אם הם חלק ממבנה או קירות תמך של מדרגות עיבוד.
 
ריבועים C ו-D. נחפרו שני קירות תמך של מדרגות עיבוד (W4 ,W3; איור 4), שנבנו בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. קיר 3 נבנה מאבנים גדולות ובינוניות מסותתות גס (0.9 מ' אורך מרבי) והשתמר לגובה של שני נדבכים. קיר 4 נבנה מאבנים בינוניות והשתמר לגובה מרבי של נדבך אחד. בנייתו של קיר 3 איתנה יותר מזו של קיר 4.
 
בחפירה נמצאו חרסים אחדים, רובם שחוקים, המתוארכים לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
הממצא הקרמי מהתקופה הביזנטית כולל שפה של קערת LRC (איור 1:5), שפת קדרה (איור 2:5), קנקן שק (איור 3:5) וקנקני עזה (איור 4:5, 5). הממצא הקרמי מהתקופה האסלאמית הקדומה כולל שפת קנקן (איור 6:5), צוואר של פך (איור 7:5) וכן כלים עשויים מטין צלהב, ובהם בסיס קטן של כלי (איור 8:5). כן התגלו בחפירה כמה אבני פסיפס גסות ושבר של אבן רחיים מבזלת.