שטח A

ריבוע  S12 (איורים 5, 6). נחשף קיר תמך של מדרגת עיבוד (W12; אורך חשיפה 6.5 מ', רוחב 1.9 מ'), שנבנה בכיוון צפון–דרום מאבני שדה בינוניות מהוקצעות גס. הקיר השתמר לגובה של שלושה נדבכים (0.8 מ'). ממזרח לקיר וממערב לו נחשפה מעל סלע האם אדמה בגוון חום-אדמדם שמעורבות בה אבנים קטנות (L1202 ,L1200).
 
ריבוע S13 (איורים 7, 8). נחשף קיר תמך של מדרגת עיבוד (W13; אורך חשיפה 4.2 מ', רוחב 1.65 מ'), שנבנה משתי שורות של אבני שדה בינוניות וקטנות מהוקצעות גס, וביניהן מילוי של אדמת חמרה ואבנים קטנות (L1301). הקיר השתמר לגובה שני נדבכים (0.72 מ'). ממערב לקיר וממזרח לו נחשפה אדמה שמעורבות בה אבנים בינוניות וקטנות (L1302 ,L1300), ומתחתיה נחשף סלע האם.
 
ריבוע S14. במדרון תלול נחשפה ערמה סגלגלה, משופעת, של אבני שדה מסוקלות, בינוניות וקטנות (9 × 15 מ', 2.59 מ' גובה; איור 9). בין האבנים יש אדמה חומה וחצץ לבן (L1400). בחפירה בחלקה הדרומי-מזרחי של הערמה נחשפו שני קירות מקבילים (W15 ,W14; איורים 10, 11), המרוחקים 0.5 מ' זה מזה ותוחמים את ערמת האבנים. קיר 14 (9 מ' אורך חשיפה, 0.5 מ' רוחב) נבנה מאבני שדה בינוניות וקטנות, חלקן מהוקצעות גס וחלקן לא מהוקצעות; הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.6 מ'). קיר 15 (8 מ' אורך חשיפה, 0.8 מ' רוחב) נבנה מאבני שדה קטנות והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים (0.67 מ'). ממערב לקיר 15 נחשפה אדמה חומה שמעורבות בה אבנים בינוניות וקטנות (L1402), וממזרח לקיר נחשפה אדמה שמעורבות בה אבנים קטנות (L1403).
 
שטח B
ריבוע W21 (איורים 12, 13). נחשף קיר תמך של מדרגת עיבוד (W210; אורך חשיפה 4.21 מ', רוחב 1.08 מ'), שנבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב משתי שורות של אבני שדה גדולות והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.68 מ'). ממערב, ממזרח ומצפון לקיר נחשפה אדמת סחף חומה ובה מעט חרסים לא אינדיקטיביים (L2103–L2101), ומתחתיה נחשף סלע האם.
 
ריבוע S22. נחשפה ערמה סגלגלה של אבני שדה מסוקלות במגוון מידות (7.4 × 21.0 מ', 1.8 מ' גובה; איורים 14, 15). בחתך בדיקה (1.5 × 6.5 מ') שנחפר במרכז הערמה באמצעות כלי מכני נתגלו אבני שדה מהוקצעות, וכתוצאה מכך נפתח ריבוע בדיקה (2.5 × 3.5 מ') ובו התגלתה אדמה חומה בהירה שמעורבים בה אבני שדה במגוון מידות ושברי קנקנים מהתקופה ההרודיאנית (L2202; איור 15). במזרחה של הערמה נתגלה קיר תמך (W220; אורך 6.5 מ', רוחב 0.5 מ'; איור 16), התוחם את הערמה ממזרח. הוא נבנה על סלע האם משורה של אבנים בינוניות מהוקצעות והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים (0.28–0.78 מ').
 
ריבוע S24. נחשפה ערמה מעוגלת של אבני שדה מסוקלות במגוון מידות (11.4 × 13.0 מ', 3.35 מ' גובה; איור 17). בחתך בדיקה (3.5 × 9.0 מ') שנחפר במרכז הערמה באמצעות כלי מכני נתגלו שרידי קיר תמך (W240; אורך 3.55 מ', רוחב 1.35 מ'; איורים 18, 19), שנבנה משתי שורות של אבנים מהוקצעות גדולות וביניהן מילוי של אבני שדה קטנות (L2403). הקיר השתמר גרוע לגובה מרבי של חמישה נדבכים (1.42 מ'). מדרום-מזרח לקיר 240 נפתח ריבוע בדיקה (4.0 × 4.5 מ') אך לא נחשפו קירות נוספים.
 
שטח C
מתחם W31. נחשף מתחם רבוע (כ-9 × 14 מ'), התחום מדרום וממזרח בקירות שדה (W313–W310; איורים 20, 21) וממערב בקירות של מדרגות עיבוד (הן נמצאות מחוץ לשטח החפירה ולא סורטטו בתכנית). קירות המתחם נבנו על סלע האם. קיר 310 (10 מ' אורך, 4 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה; איור 22) נבנה מאבני שדה שהונחו במרוכז באמצע משטח סלע. אל קיר זה מתחברים קירות 312 ו-313. קירות 311 (5 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.71 מ' גובה) ו-312 (5.4 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.6–1.0 מ' גובה) נבנו באבני שדה בינוניות וקטנות. קיר 313 (7.3 מ' אורך, 0.3–0.9 מ' רוחב, 1 מ' גובה) נבנה משורה של אבנים מהוקצעות. בין קיר 311 לקיר 312 יש פתח אלכסוני צר (0.72 מ' רוחב; איור 22). אפשר שפתח צר זה מלמד כי המתחם שימש להחזקת עדרים. בחלק הדרומי של המתחם התגלה גוש סלע מלבני, ובו ספלול (L3106; קוטר 0.3 מ', עומק 0.14 מ'; איור 23); ייתכן כי הוא שימש להשקיית העדרים. מצפון לקיר 310 נחשפה ערמה מלבנית של אבני שדה מסוקלות (L3104; איור 24). ערמה זו נתחמת ממערב ומצפון בקיר 313. מדרום-מערב לקיר 310 נחפרה שכבה של אדמת סחף חומה ובה ממצא קרמי מועט (L3101 ,L3100; איור 25), הכולל שברי כלי עזה המתוארכים למאות הי"ז–הי"ט לסה"נ. מדרום לקיר 311 נחשפה אדמת סחף חומה (L3103 ,L3102) שמעורבות בה אבנים.
 
ריבוע S32. נחשפה ערמה סגלגלה של אבנים מסוקלות (7.7 × 24.4 מ', 3.65 מ' גובה; איור 26). בערמה נחפרו שני חתכי בדיקה באמצעות כלי מכני, ולאחר מכן נפתח בחלקה הצפוני ריבוע חפירה (4.3 × 6.0 מ'). בחפירה נחשפה אדמה חומה (L3200; איור 27), ובקצה הצפוני של הריבוע נחשף קיר (W320; אורך 5.5 מ', רוחב 0.9 מ', גובה 0.34 מ'; איור 28), שנבנה משורה של אבנים מהוקצעות; הוא תוחם את חלקה הצפוני של ערמת האבנים.
 
ריבוע W33. נחשף קיר שדה (W330; אורך חשיפה 7.43 מ', רוחב 0.66 מ'; איורים 29, 30), שנבנה באבני שדה והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.82 מ'). מדרום לקיר נחשפה אדמה חומה, ובה מפולת של אבנים גדולות ובינוניות (L3302 ,L3301). באדמה נתגלו חרסים אחדים ממשפחת כלי עזה המתוארכים למאות הי"ז–הי"ט לסה"נ.