מתוך 46 הקברים שהתגלו נחפרו 24 קברים (טבלה 1). רוב הקברים הם קברי שוחה פשוטים חפורים בחול ללא לוחות כיסוי וללא ציון כלשהו. מקצת מהקברים הם קברי ארגז שנחפרו בחול ודופנו באבני שדה. הכיוון של כל הקברים הוא מזרח–מערב. העצמות שהתגלו בקברים אלה נבדקו בשטח בדיקה חזותית ולאחר מכן הוצאו מהקרקע והועברו למשרד הדתות לצורך קבורה. בקברים לא התגלו מנחות קבורה. בהצטברות אדמה בקברים ובסביבתם נתגלו מעט חרסים, ובהם שבר קדרה מתקופת הברזל (איור 1:6), שבר קנקן (איור 2:6) מהמאה הא' לפסה"נ ושבר קנקן (איור 3:6) מהמאות הח'–הט' לסה"נ.

 
בקברים שנחפרו התגלו שברי עצמות כיפת גולגולת, שיניים ועצמות פוסטקרניאליות, שמרביתן השתמרו גרוע. העצמות ברוב הקברים נמצאו בארטיקולציה אנטומית, המעידה על קבורה ראשונית. רוב הנקברים הונחו על צד ימין בכיוון כללי מזרח–מערב, הראש בצד מערב והפנים פונות לדרום. מנח הזרועות היה אקראי. מנח קבורה זה אופייני לאוכלוסייה מוסלמית (Gorzalczany 2007; Nagar Forthcoming). רק בחמישה קברים (5, 30, 40, 43, 53) אי אפשר היה לשחזר את מנח הקבורה. על סמך הדמיון הרב בהנחת הנקברים אפשר שבית הקברות היה באחריות של גוף מנהל.
קביעת גיל הנקבר התבססה בעיקר על שלבי התפתחות השיניים ושחיקתן, וקביעת מין הנקבר התבססה על מורפולוגיית הגולגולת והאגן ומידת ראש עצם הירך. עם זאת, במרבית המקרים נעשה גם שימוש בשיטות הערכה מקובלות אחרות. השתמרות חלק מהעצמות הארוכות הייתה טובה; על סמך מדידת אורך עצם הירך שוחזר הגובה של כמה מהפרטים. ב-24 הקברים שנחפרו התגלו 26 נקברים, ובהם ילדים, צעירים ובוגרים משני המינים, בטווח גילים רחב. החתך הדמוגרפי אופייני לאוכלוסייה כפרית. עם זאת, בקברים נמצא רק תינוק אחד (צעיר משלוש שנים). אפשר שהסיבה לכך בנטייה של אוכלוסייה מוסלמית בתקופות הממלוכית והעות'מאנית להעדיף קבורת תינוקות בחלקה נפרדת בבית הקברות, כפי שהתגלה בבתי הקברות הגדולים של יפו (הקישלה; Nagar forthcoming) ושל ירושלים (ממילא; Nagar and Sklar, Forthcoming), או לקבור תינוקות באזור המגורים, מנהג שמאפיין אוכלוסיות כפריות של בדווים מאז שחר ההיסטוריה (Nagar and Eshed 2001). אי אפשר לתארך את בית הקברות מפני שלא התגלו מנחות קבורה והממצא הקרמי מעורב.
 
 
טבלה 1. תיאור הקברים והממצא
מס' קבר
טיפוס הקבר
הערכת גיל הנקבר (בשנים)
הערכת מין הנקבר
הערות
T1
שוחה
>20
?
לסת תחתונה של ילד שגילו 3–6 שנים; ייתכן שמקורה בקבר סמוך שנהרס.
T2
שוחה
9–10
 
T3
שוחה
2–4
עצמות מפוזרות כתוצאה מפגיעה בקבר; הן מייצגות שני פרטים.
>20
זכר
T4
ארגז
30–40
זכר
 
T5
?
2–4
 
T7
ארגז
20–30
נקבה
 
T8
ארגז
20–30
נקבה
צמיד ברונזה על פרק יד ימין.
T9
שוחה
20–35
זכר
הערכת גובה: 163 ס"מ.
T10
שוחה
30–40
זכר
הערכת גובה: 164 ס"מ.
T11
שוחה
>40
?
 
T12
שוחה
>20
?
 
T13
ארגז
25–40
נקבה
מתחת לקבר T7.
T26
שוחה
18–20
 
T27
שוחה
20–30
נקבה
 
T28
ארגז
40–50
?
איור 3
T30
?
>50
זכר
הקבר נפגע על ידי טרקטור.
T31
שוחה
50–60
זכר
איור 4
T32
שוחה
20–35
זכר
 
T33
שוחה
2–3
 
T34
שוחה
30–40
זכר
איור 5
T35
שוחה
>20
?
לא ברור אם התגלו שני קברי שוחה נפרדים או שני נקברים בקבר אחד.
4–6
T40
?
30–40
זכר
הערכת גובה: 181 ס"מ. הקבר נפגע על ידי טרקטור.
T41
שוחה
25–30
נקבה
 
T43
?
30–50
זכר
הקבר נפגע על ידי טרקטור.