מכלול בנייה מתקופת הברזל המאוחרת (שטח F; איורים 2, 3). בחתכי בדיקה אחדים שנערכו בעונות 2007–2010 נחשפו שכבות יישוב, רצפות ושרידים אדריכליים של מכלול בנייה ציבורי גדול מתקופת הברזל המאוחרת. החלק החשוף של המכלול דומה ל'מבנה חצר'. נראה כי חלקו הצפוני נפגע קשה מפעילות הבנייה בתקופה הרומית, ואילו חלקו הדרומי השתמר היטב. הקיר התוחם הדרומי (כ-1 מ' רוחב) והפינות הדרומית-מערבית והדרומית-מזרחית של המכלול נחשפו במהלך עונות 2008–2010. בעונת 2013 התמקדה החפירה בצד הדרומי-מזרחי של המכלול, שם נחשפה כניסה מרוצפת אבן לחצר המבנה (צוקימוטו ואחרים 2011). מטרות החפירה בעונת 2013 היו ללמוד את תכנית המכלול ולתארך אותו. לשם כך נפתחו באגפו הדרומי-מזרחי שבעה ריבועים, ונערכו חתכי בדיקה בריבועים שנחפרו בעבר.

הקירות התוחמים את הפינה הדרומית-מזרחית של המכלול (הקיר המזרחי [W978] והקיר הדרומי [W979]; כ-1.1 מ' רוחבם) יצרו חדר פינתי קטן (L974; כ-4 × 4 מ'). בחדר זה נתגלו שברי טיח לבנים עבים, שלחלקם קצוות מעוגלים. ייתכן שהיו חלק ממתקן מטויח, כנראה מתקן רחצה שנהרס לחלוטין. חדרי פינה קטנים, שכונו 'חדרי אמבטיה', נתגלו סמוך לאולמות קבלה במבני חצר פרטיים וציבוריים מן התקופות האשורית והבבלית, לדוגמה בארסלאן טאש. חדר אמבטיה שנתגלה לאחרונה בתוך מבנה אשורי ליד תל אשדוד (קוגן-זהבי 2006) משקף כנראה תופעה דומה. בחדר 974 נתגלה ממצא קרמי מן המאות הז'–הו' לפסה"נ.
הקיר המזרחי (W982) של המכלול זוהה כ-15 מ' מצפון לחדר 974. קיר זה וקיר רוחבי (W981) הניצב לו, יצרו חדר נוסף (L977) שהגישה אליו הייתה כנראה ממערב, דרך חדר מדרגות (W980; איור 4) בנוי היטב מאבנים בינוניות–גדולות. בחדר נתגלו שברים של כלי חרס מהתקופות הברזל המאוחרת, הפרסית והרומית. תיארוך המכלול כולו לסוף תקופת ברזל (המאות הז'–הו' לפסה"נ; איור 5) התבסס על הממצא הקרמי משני לוקוסים עיקריים: L972 מחתך בדיקה בריבוע הצמוד לחדר 977, שבו נתגלה ממצא קרמי מתקופת הברזל בלבד בגובה 30.98–31.06 מ' מעל פני הים, סמוך לריצוף האבן (F199; כ-31.30 מ' מעל פני הים); ו-L976, שאפשר לייחסו למדרגות המובילות לחדר 977, ואף בו נתגלו שברים של כלי חרס מתקופת הברזל המאוחרת.
המשך קיר 925 זוהה בשני ריבועים שנפתחו ממערב לריצוף האבן (F199). האופי המדויק של מכלול הבנייה, כמו גם תאריך מדויק יותר שלו, ייחקרו בעונה הבאה.
 
מבנה ציבורי מן התקופה הרומית הקדומה (שטח G). בחלק הצפוני של התל הגבוה של תל רכש נתגלו שרידים של יישוב מן התקופה הרומית הקדומה שנבנה בצפיפות, כנראה כפר קטן. על פי שברים של כלי אבן מגיר ונרות מקורצפים שנתגלו בעונות הקודמות, נראה שיישוב זה היה יהודי. בעונה הנוכחית נמשכה חפירתו של מבנה ציבורי גדול בצד הצפוני-מערבי של היישוב, שנחשף בחלקו בעונת 2010; עד כה זוהו שישה חדרים ושתי חצרות מרוצפות.
המבנה נבנה בשקע עמוק בסלע שהוסיף ליציבותו. הקירות (כ-1 מ' רוחב; למעלה מ-2 מ' גובה) נבנו מבולדרים מאבן בזלת, ומצב השתמרותם מעיד על שתי קומות. שברים של פרסקו, שעיטר כנראה חלק מן הקירות, וממצאים נוספים מעידים על אופיו הציבורי של המבנה (צוקימוטו ואחרים 2013). אחד המאפיינים האדריכליים העיקריים של המבנה היה חלוקה פנימית לחדרים וחצרות מרוצפות.
במהלך עונה 2013 נחפרו חדרים D1 ,B ו-D2 וחצר C (איור 6). לחדרים רצפות עפר כבוש, ואילו לחצר C רצפה עשויה לוחות אבן שטוחים. הקיר הצפוני של חצר C, שזוהה בחתך הצפוני (W1047), היה 'קיר חלון' הבנוי מלוחות בזלת שיצרו חמישה חלונות. חלק מהמשקופים התמוטטו; במפולת האבנים נתגלתה אבן בזלת מצבה כנענית או אסטלה בשימוש משני. דומה כי במקור עמדה האבן במקדש באתר, וכי המתיישבים היהודים הסירו אותה והשתמשו בה כמשקוף (איור 7). חצר C, הדומה לחצר A שנחפרה בעונת 2010 (צוקימוטו ואחרים 2013), הובילה לסדרה של חדרים שיצרו כנראה את האגף הצפוני של המבנה, שעדיין לא נחפר. לחדרים D1 ו-D2 ולכניסות המובילות אליהם לא היה ריצוף אבן; ייתכן ששימשו לאחסון, והגישה אליהם הייתה באמצעות סולמות מהקומה השנייה. בחדרים נתגלו כלי בישול, קנקנים, מכסים, פכים ושני נרות תמימים (איור 8) — כולם אופייניים למאה הא' לפסה"נ – המאה הב' לסה"נ. נתגלו גם שלושה מטבעות, שניים מהם מטבעות רומיים של העיר טבריה (איור 9). הממצאים מהמבנה מצביעים על כמאתיים שנה משך זמן קיומו של הכפר ועל נטישתו לאחר מרד בר כוכבא במאה הב' לסה"נ.
 
עונת החפירות 2013 סיפקה מידע חשוב על שני המכלולים האדריכליים בתל הגבוה של תל רכש. המכלול הגדול מתקופת הברזל המאוחרת הוקם כנראה בסוף המאה הז' לפסה"נ. הכפר הקטן מן התקופה הרומית הקדומה בחלקו הצפוני של התל העליון נושב על ידי קהילה יהודית. בכפר הוקם מבנה בנוי היטב, ולו שתי קומות, חדרים וחצרות מרוצפות המעידים על אופיו הציבורי. התרבות החומרית הקשורה למבנה מצביעה על כך שהכפר התקיים במהלך המאה הא' לפסה"נ, שרד את המרד הגדול וננטש באמצע המאה הב' לסה"נ, בתחילת מרד בר כוכבא או במהלכו.

 


 

קוגן-זהבי א' 2006. תל אשדוד. חדשות ארכיאולוגיות 118.
 
צוקימוטו א', קוואברה ה', פז י' והסגאווה ש' 2011. תל רכש 2009. חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
צוקימוטו א', קוואברה ה', פז י' והסגאווה ש' 2013. תל רכש. חדשות ארכיאולוגיות 125.