בור המים (כ-3 מ' עומק חפירה; איורים 2–4) נחצב בסלע ולפתחו מתאר לא רגולרי; נראה כי החוצבים ניצלו סדק טבעי בסלע. לבור פיר קצר (0.7 מ' עומק), המוליך אל חלל לא רגולרי (כ-4 × 5 מ'). דופנות הבור טויחו בטיח אפור. הבור היה מלא עד ראשו באדמת סחף, ונחשפו בה קנקנים (איור 1:5, 2) מהתקופה ההלניסטית; סירי בישול (איור 3:5, 4) מהתקופה הרומית; וקערה (איור 5:5), קדרות (איור 6:5, 7), סיר בישול (איור 8:5) וקנקן (איור 9:5) מהתקופה הביזנטית.

הגת (איורים 6, 7) כוללת משטח דריכה (L200; מידות 2.6 × 3.2 מ') ובור איסוף (L201; מידות 1 × 2 מ', 0.7 מ' עומק; איור 8) מלבניים המחוברים בתעלה קצרה. משטח הדריכה נחצב ברישול בשיפוע קל למזרח אל בור האיסוף; חלקו הצפוני לא השתמר. מעל הגת הצטברה אדמת סחף, ונחשפו בה חרסים מהתקופה הרומית. בקרקעית בור האיסוף נחשפו חרסים מתקופת הברזל.