מתקן הגת שנחשף בחפירה הוא כנראה חלק מתעשיית היין המפותחת של אשקלון בתקופות ההלניסטית–הרומית הקדומה.