ריבועים II ,I. בשני הריבועים, המרוחקים כ-50 מ' זה מזה, התגלה מחשוף סלע גיר מתחת לרובד של אדמת חרסית.

 
ריבוע III. במרחק של כ-40 מ' ממערב לריבוע II התגלה מחשוף סלע גיר ובו מחצבה קטנה (L104; מידות 0.5×0.7 מ'; איורים 2, 3). מעל מחשוף הסלע התגלה רובד של אדמת חרסית, ובה מעורבים חרסים מהתקופה הביזנטית.
 
ריבוע IV. במרחק של כ-10 מ' מדרום לריבוע III התגלו מחשופי סלע גיר ובהם מחצבה לאבני בנייה (L105; מידות 2.3×2.5 מ'; איורים 4, 5). במחצבה נחשפו שתי מדרגות חציבה (0.35–0.45 מ' גובה כל מדרגה). בשטח המחצבה ניכרות תעלות לניתוק האבנים (0.1 מ' רוחב). מעל המחצבה ומחשוף הסלע התגלה רובד של אדמת חרסית, ובה מעורבים חרסים שתוארכו לתקופה הביזנטית.