1 (נ"צ 225882-909/767269-93; איור 2). מתחם רבוע (770 מ"ר) שבו שרידי קירות מאבני גוויל במגוון גדלים. במרכז המבנה קירות מאבנים מסותתות הנראים כבנייה מהמאות הי"ט–הכ'. ברחבי המבנה לוקטו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית (?) וכלי ראשיא אל-פוחאר מהמאות הי"ט–הכ'.

2 (נ"צ 225914-26/767459-71). בור מים חצוב שמסביבו מתחם (140 מ"ר) המורם מעל פני הקרקע.
3 (נ"צ 225828/767522). בור מים חצוב.
4 (נ"צ 225781/767727). בור מים חצוב.
5 (נ"צ 225782-816/767733-60; איור 3). מבנה קמרונות המוקף גדר אבן (812 מ"ר). לפי סגנון הבנייה נראה שאפשר לתארך את המבנה למאות הי"ט–הכ'.
6 (נ"צ 225873/767697). מערה טבעית.
7 (נ"צ 225942/767675). בור מים.
8 (נ"צ 226118/767422). מערה טבעית.
9 (נ"צ 226127/767417). מערה טבעית.
10–12 (נ"צ 226057-123/767263-335). משטח סלע (4,330 מ"ר) שבו מגוון סימנים הנראים כחציבות.
13 (נ"צ 226065/767366). מערה טבעית.
14 (נ"צ 226240/767376). חציבה במתאר רבוע.
15 (נ"צ 225999/767279). גל אבנים קטן ופיזור חרסים.
16 (225954-71/767203-37; איור 4). גל אבנים רבוע (680 מ"ר) החצוי במרכזו בקיר. נאספו שברי כלי חרס קדומים, שלא זוהו.
על סמך שברי כלי החרס הקדומים שנתגלו בשני המתחמים הרבועים (אתרים 1 ו-16) סביר מאוד שהם קשורים לח' אל-דבשה הסמוכה, אולם מהותם תתברר רק בחפירה ארכיאולוגית. גם מהות החציבות והמערות שהתגלו ברחבי הגבעה עשויה להתברר רק בחפירה. בורות המים ומבנה הקמרונות (אתר 5) הם כנראה מן המאות הי"ט–הכ' לסה"נ.