בשטח B, לאורך 37 מ' ולרוחב 5 מ' בכיוון מזרח–מערב, נחשפו בתוך שכבת אדמה חרסיתית ארבעה קטעי קירות (W25 ,W17 ,W16 ,W10; איורים 3, 4) ושלוש שורות אבנים  (W24 ,W22 ,W15).

קטעי הקירות בנויים אבני גיר גדולות שביניהן אבני גוויל קטנות עם חומר מליטה אפור (איורים 5, 6). בקיר 10 (כ-1 מ' רוחב; ר' איור 3: חתך 2–2) אפשר להבחין בשני נדבכים לפחות; גם בקטע קיר 16 אפשר להבחין בשני נדבכים (ר' איור 3: חתך 1–1), וייתכן שהוא המשכו של קיר 10, שניתק ממנו ונדבכיו הוטו צפונה (איור 7). שלושת קטעי הקירות 10, 16 ו-25 כיוונם מדרום-מזרח לצפון-מערב ואילו כיוון קטע קיר 17 שונה מעט, מצפון-מזרח לדרום-מערב.
שורות האבנים 15, 22 ו-24 (איורים 8, 9) התגלו מעוקלות וכללו אבני בנייה גדולות ומסותתות מנארי. האבנים נמצאו מרוחקות כ-8–10 ס"מ זו מזו ונוטות צפונה בזווית דומה (איור 10) לקטע קיר 16.
בין אבני הבנייה ובאדמה החרסיתית נמצאו חרסים שחוקים ספורים המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הג'–הד' לסה"נ).
 
השרידים הם ככל הנראה יסוד קיר רחב (או אולי קירות), שנמשך בניצב למדרון המתון היורד מחורבת קשרון לכיוון הוואדי שמצפון לו. ייתכן שהקיר שימש לחלוקת שטחים או אולי היה קשור למשטר המים באזור החקלאי של חורבת קשרון, ויכול להיות גם חלק ממבנה שמהותו אינה ידועה.
נראה שאירוע פוגעני כלשהו גרם להרס הקיר או אפילו לעקירתו עד ליסודותיו, שכן חלקים ממנו התפזרו ונדבכיו, כנראה התחתונים, הוסטו בהטיה חזקה בכיוון המדרון. שורות אבני הבנייה נמצאו מעוקלות לכיוון אחד, ואבני הבנייה נמצאו במרווחים כמעט שווים, כולן בהטיה בזווית שווה, וכולן לכיוון אחד, לצפון. האדמה החרסיתית שנמצאה מראש הקיר ועד לתחתיתו מעידה אולי שזהו איננו המקום שבו נבנה הקיר; ייתכן שהקיר הוסט ממקומו לצפון.
נדמה שהכוח הרב שגרם להרס הקיר ולעקירתו בא מכיוון אחד, מדרום, מהמקום הגבוה יותר שבו נמצאת החורבה, לעבר המדרון. עוצמה כזאת של כוח נגרמה אולי בעת שיטפון שזרם מדרום לצפון לעבר הוואדי וסחף איתו את הקיר שיסודותיו כנראה לא היו עמוקים דיים לעמוד בזרם החזק. ייתכן שבגלל השיפוע המתון של המדרון, הקיר נסחף אך לא איבד מצורתו; אם המדרון היה תלול יותר אבני הקיר היו ככל הנראה מתפזרות לכל עבר.