האולם הטקסי, 'האולם הגדול', ממוקם בקצה המערבי של המצודה. בשל הטופוגרפיה התלולה היה צורך להקים משטח על גבי שני קמרונות חבית כדי ליישר את רצפת האולם עם המפלס של רצפת קומת הקרקע באגף המגורים. מטרת החפירה הייתה לבדוק את פריטי האדריכלות ולחשוף את הרצפה המקורית של האולם בצד המזרחי, שנותרה קבורה מתחת למפולת בעקבות פירוק המצודה על ידי הממלוכים בשנת 1271. מטרת חשיפת השרידים הקבורים מתחת למפולת הייתה להבין טוב יותר את אופיו של האולם עם קמרונות הצלעות הגותיות ולמצוא עדויות לקומה נוספת מעל האולם.
 

נחשפו אבני גזית רבות מאבן גיר, בעיקר צלעות של קמרון עם זוויות אלכסוניות בשני גדלים: צלעות גדולות (20–44×52–62 ס"מ) וצלעות קטנות יותר (23–30×26–33.0/37.5 ס"מ). על אבנים רבות יש תווי סתתים, בהם דוגמה יפה של רובה קשת (ארבלסט; איור 3). על הצלעות הקטנות שרידי צבע בגוון חרדל. נחשפו שברים גדולים של טיח אפור שמקורם כנראה בקמרונות ושברים של טיח בגוון ורוד בהיר שבתוכם חלוקי נחל ונראה שהיו חלק מהרצפה.

בהסרת המפולת נחשפו שתי אומנות אחוזות גדולות בקיר המזרחי, זהות לאומנה המתומנת החופשית שעומדת במרכז האולם. קודם לחפירה ניתן היה לראות רק את חלקן העליון של האומנות האחוזות. עוד נחשף קיר רחב (W1; רוחב 1.2 מ'; איורים 4, 5) שחצה את האולם ממערב לאומנה המרכזית. הקיר נבנה מאבני גוויל גסות, נתזי אבן ואדמת טרה רוסה והשתמר לגובה של חמישה נדבכים (2 מ'). סמוך למרכז הקיר נחשף מעבר שברצפתו פתח אוורור שנפתח אל אחד מקמרונות המרתף. רצפת האולם בנויה מתשתית אבנים ועליה שכבה של טיח לבן שמרביתה חסרה. מעל הרצפה ומתחת למפולת נמצאו כמה ריכוזים של פחם וליד אחד מהם, מצפון לקיר 1, נמצאו שברים של סיר בישול מזוגג מהמאה הי"ג לסה"נ ועצמות אחדות, רובן של חזיר. מעל קיר 1 היה מונח מונולית גדול שנבדק לאחר הפיכתו. זהו בסיס של חצי אומנה עם שלושה עמודים אחוזים, כנראה מהקומה שמעל לאולם.

 
בחפירה התבררו נושאים אדריכליים והובהרו אירועים מהשנים האחרונות של מצודת מונפורט לפני חורבנה. אפשר לקבוע שאגף זה של המצודה היה בן שלוש קומות: קומת המרתף ובה שני קמרונות חבית, קומת האולם הגדול שבמרכזו אומנה מתומנת, ושמונה אומנות אחוזות שתמכו בארבעה אגפים של קמרונות צלעות, שמהם שרדו שתי אבני ראשה; אחת מהן נחשפה בשנת 1926 והשנייה עדיין נותרה במקום שנפלה מעל קיר 1, וקומה שלישית עליונה שבה קמרונות גותיים צבועים. הממצא מהקומה העליונה, מלבד בסיס האומנה שהוזכר לעיל, כלל צלעות קטנות וצבועות, קטע מעמוד, אחת מאבני הראשה עם רוזטה שנמצאה בשנת 1926, זכוכית צבועה (ויטראז') שנמצאה בשנת 1926 ושברים נוספים שנחשפו בחפירה זו (איור 6) ושברי טיח מהתקרה, מהקירות ומהרצפה. קיר 1 המפריד תוארך בביטחון לתקופה שקדמה להרס המצודה בשנת 1271, אך לאחר אירוע הרסני שגרם לנזק רציני למבנה ואולי למצודה כולה. קיר 1 נבנה מעל רצפת האולם שהייתה כבר הרוסה וליד אומנה אחוזה בקיר המזרחי שגם היא נפגעה ועם זאת הקיר קבור מתחת למפולת של קמרון האולם הגדול ושרידי הרצפה והקמרונות של הקומה העליונה. קיר 1 מיוחס לפעילות של חיזוק ובנייה מחדש בעקבות נזק כבד שנגרם אולי מרעידת אדמה שהייתה בשנת 1259 או לחילופין מהמצור הממלוכי הראשון ב-1266.