בית שמש, רמת בית שמש

רועי גרינולד
24/06/2015
דוח סופי

בחודש אוקטובר 2013 נערכה חפירת בדיקה ברמת בית שמש ג', מצפון-מערב לחורבת בית נטיף (הרשאה מס' 6911-A; נ"צ 199228/623172; איור 1), לקראת סלילת כביש. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי ר' גרינולד, בסיוע נ' נחמה (מנהלה), א' האג'יאן ומ' קונין (מדידות וסרטוט), א' פרץ (צילום) ונ' זאק (תכנית). טרם החפירה ע' מלמן, י' צור וס' גנדלר ערכו פיקוח במקום והכינו את השטח לחפירה.

בשלוחה המשתפלת במתינות לצפון-מזרח נחשפו קיר תמך של מדרגת עיבוד (W100; איור 2) וארבעה קטעים ממחצבת אבנים (L1006–L1004 ,L1001); הם הובחנו על פני השטח טרם החפירה. קיר 100 נבנה על הסלע בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח משורת אבנים; הוא השתמר לגובה שני נדבכים (איור 3). מצפון-מזרח לקיר התגלה מחשוף סלע. צמוד לקיר מדרום-מערב התגלה מילוי של אדמה והרבה אבנים קטנות, שהונח על סלע נארי (L1000; עומק 1 מ'; איור 4); המשך המילוי לדרום-מערב נקי כמעט מאבנים. הקיר תומך חלקה חקלאית שהשתרעה מדרום לו, במעלה הגבעה. בצפון-מזרח השטח התגלתה חציבה מלבנית (L1004; עומק מרבי בצד מערב 0.9 מ'); בצדה המזרחי נחשפה תעלת ניתוק. במזרחו של השטח נחשף קטע מחצבה, ובו סימני חציבה של גושי אבנים ותעלות ניתוק (L1001; עומק חציבה מרבי 0.3 מ'; איור 5). בצפון-מערב השטח, סמוך לקיר 100 ומתחת למדרגת סלע, התגלו תעלות ניתוק רדודות (L1005; עומק 3–5 ס"מ). בדרום-מערב השטח התגלה קו חציבה ארוך (L1006; אורך 4 מ', עומק 0.2–0.5 מ'). בין קטעי המחצבה בשטח נחשף הסלע, ובו סימני מחרשה. החריש במקום בימינו פגע בחלקה העליון של המחצבה. המחצבה שימשה כנראה תושבים של יישוב סמוך.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version