נפתחו שלושה ריבועים ונקודה שנראתה כפתח מערה אך התבררה טבעית.

בריבוע 1 נמצא בדל קיר טרסה שכיוונו מזרח–מערב, בנוי בתוך שכבת אדמה שחורה

(W111; מידות 0.4X2.0 מ') ומתוארך לתקופה הביזנטית. בסחף שהצטבר על הפן הדרומי של הקיר נמצאו מעט חרסים וכן אבני פסיפס לבנות אחדות (1X1 ס"מ). סמוך לקיר נמצאה קערה מטיפוס Phoacean Red Slip Ware (איור 1:2) המתוארכת לתקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ).

 

בריבוע 2 נמצאה שכבת חיים מהתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה ובתוכה בסיס כלי באתרו (איור 3). לא נמצאו שרידי ארכיטקטורה. בממצא הקרמי מגוון כלים מכמה תקופות: סירי בישול מן התקופה הרומית הקדומה (איור 3:2, 12), הרומית (איור 13:2) וסוף התקופה הפרסית או תחילת ההלניסטית (איור 18:2, 19), קנקנים מן התקופה ההלניסטית (איור 2:2, 4, 5, 7–9), פכים מסוף התקופה ההלניסטית ומהתקופה הרומית הקדומה (איור 6:2, 10, 14, 16, 17) ושני נרות מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 20:2, 21)

 

בריבוע 3 הגיעה החפירה לסלע האם. בתוך המילוי נמצאו קנקן מטיפוס זיר מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 11:2) וסיר בישול (איור 15:2) המתוארך לתקופה הרומית.

סמוך לריבוע 3 נבדק חלל שהתברר טבעי אף שמוכרות באזור מחילות מסתור.