במת ההר שעליה חורבת ענבל היא אזור מישורי חשוף שבו שולט מסלע הדולומיט. עיקר השטח עוצב על ידי מפעל חקלאי רחב ממדים, שבו קירות אבני שדה תוחמים טרסות חקלאיות (איור 2). הקירות העיקריים כיוונם מזרח–מערב, אורכם 600–800 מ' והם מרוחקים כ-300 מ' זה מזה (איור 3). הקירות המשניים כיוונם צפון–דרום, אורכם 50–150 מ' והם מרוחקים זה מזה 50–60 מ'.

אתרי הסקר הם (איור 1):
1. דרך עתיקה שזמנה לא ברור; זוהו ממנה קטעים בלבד.
2. חורבת ענבל, חווה חקלאית שנבנתה כנראה בתקופה הרומית, הורחבה בתקופה הביזנטית ושימשה עד לתקופה הצלבנית.
3, 4. שני אתרים פרה-היסטוריים שבהם התגלה פיזור כלי צור.
5. אתר יישוב, ייתכן מתקופת הברזל.
 
הממצא הארכיאולוגי מראה כי בשטח הנסקר התבצעה הכשרה חקלאית רחבת היקף שנעשתה כנראה בתקופה הרומית.