שכבה 1

שלב I. בריבוע C נחשפו יסודות של שני קירות (W4 ,W3; איור 2) שנבנו על דיונת חול, השייכים למבנה. קיר 3 נבנה באבני גוויל (0.6 מ' רוחב), ואילו קיר 4 נבנה באבנים מסותתות בגסות. אל ראש קיר 4 ניגשת ממזרח רצפת גיר כתוש (L123A) שעליה התגלו חרסים מעטים לא אינדיקטיביים.
בריבוע D נחשף קטע קטן מרצפת גיר (L120A; איור 3) שהונחה על שכבת חול. על הרצפה התגלה נר חרס שלם, המוכר למן התקופה האומיית ובמהלך התקופה העאבסית (איור 4: 29).
בריבוע E נחשף קיר (W5) שנבנה באבני גזית והשתמר לגובה נדבך אחד. יסוד הקיר נבנה באבנים מסותתות בגסות שהונחו על דיונת חול. נחשף רק הפן המערבי של הקיר. אל הקיר ניגשת ממערב רצפת גיר (L128) שעליה התגלו חרסים לא אינדיקטיביים.
בריבוע G נחשף קיר (W6; איור 5), שנבנה באבני גוויל וטויח בטיח צהבהב, ולו תשתית של טיט לבן שמעורבים בו חרסים וצדפים כתושים. הקיר תחם מתקן מטויח, אולי בור מים. בשלב כלשהו המתקן יצא מכלל שימוש והפך לשמש בור אשפה (L131) שהצטברו בו אבנים, אדמה אפורה, חרסים, שברי כלי זכוכית ועצמות רבות של בעלי חיים. בתחתית בור האשפה התגלה קנקן הנפוץ בתקופה העאבסית (איור 4: 13). חלקו העליון של קיר 6 נהרס בעת בניית בריכה בשלב II. בעקבות קריסת החלק המערבי של רצפת הבריכה חדרו הממצאים מהרצפה אל בור האשפה, ולכן הממצא הקרמי בחלקו העליון של הבור כולל חרסים משכבות I ו-II, המתוארכים למן סוף התקופה האומיית (המאה הח' לסה"נ) ועד סוף התקופה העאבסית. הממצא הקרמי כולל קערה מזוגגת מטיפוס Common Glazed Bowls,שלה שפה נוטה החוצה המזוגגת בחלקה הפנימי בירוק ובנזילות על צדה החיצוני (איור 4: 2), קערה פשוטה שלה שפה בולטת (איור 4: 5), קדרה שלה שפה שטוחה נוטה מעט פנימה ושתי ידיות, מעוטרת בעיטור סרוק גלי על הדופן (איור 4: 7), קנקן שלו רכס על הצוואר (איור 4: 14), קנקן שלו שפה בולטת, צוואר ארוך ובמרכזו רכס בולט (איור 4: 16), קנקן שלו שפה מעובה, צוואר קצר וידיות המחוברות מהשפה לחלק העליון של הכתף (איור 4: 17), קנקן שלו שפה מעובה וצוואר גלילי (איור 4: 20) ופקק של קנקן (איור 4: 28).
 
שלב II. בריבוע C נחשפה רצפת גיר כתוש (L108), שכיסתה את הקירות משלב I; היא נחשפה במקוטע בכל שטח הריבוע. תשתית הרצפה עשויה אדמה אפורה ואבנים קטנות. על הרצפה התגלו חרסים רבים מהתקופה העאבסית, ובהם קדרה שלה שפה שטוחה נוטה קלות פנימה ושתי ידיות, והיא מעוטרת בעיטור סרוק גלי (איור 4: 8) וקדרת בישול שלה שפה חתוכה ושתי ידיות אופקיות (איור 4: 10), וכן כלי אבן, ששימש כנראה תבנית (איור 4: 31). בחתכים הצפוני, הדרומי והמערבי של הריבוע הובחנו אבני גזית נפולות, כנראה שרידי הקירות של המבנה שאליו שייכת הרצפה.
בריבוע D נחשפה אומנה שנבנתה באבני גזית, ולה מסד שנבנה באבני גוויל. אל האומנה ניגשת רצפת גיר (L119A), שנחשפה בכל שטח הריבוע. בגובה של 0.35 מ' מעל רצפת הגיר נחשפה תשתית של רצפה נוספת (L114A), עשויה מאדמה אפורה בהירה ואבנים קטנות רבות. מפלס רצפה 114A גבוה מראש האומנה ולכן נראה כי הרצפה ביטלה את האומנה. הממצא משתי הרצפות כולל חרסים מעטים מהתקופה העאבסית.
בריבוע E נחשפו שני מפלסי חיים, בדומה לממצא בריבוע D הסמוך לו. נחשפה רצפת גיר (L113A), ובגובה של 0.4 מ' מעליה התגלתה תשתית של רצפה עשויה מאדמה אפורה בהירה ואבנים קטנות רבות (L110A). מעל שני המפלסים התגלו חרסים מהתקופה העאבסית, ובהם קנקן (איור 4: 15).
בריבוע F נחשף קיר (W1; איור 6), שנבנה באבני גזית. מצפון לקיר נחשפה תשתית רצפה עשויה מאבנים קטנות ושבבי גיר (L111). מעל התשתית התגלה לוח אבן שבור, שהשתמר כנראה מהרצפה. מעל מפלס הרצפה התגלו חרסים, ובהם קדרה שלה שפה מעובה הנוטה קלות החוצה (איור 4: 6), פך שלו מפתח רחב וכתף מזווה (איור 4: 22), צפחת שלה צוואר גבוה ומרוכס וגוף כדורי ושטוח (איור 4: 26) ובקבוקון מטיפוס 'רימון יד' (איור 4: 27). מדרום לקיר נחשפה רצפת גיר (L112), שהונחה על תשתית של אבני גוויל קטנות. על תשתית 111 ורצפה 112 התגלו חרסים מהתקופה העאבסית, ובהם קערה מזוגגת (איור 4: 1) מטיפוס Common Glazed Bowls, שלה שפה פשוטה המזוגגת בחלקה הפנימי בירוק ורצועות של צהוב, אמפורה (איור 4: 21), פך מטין צלהב, המעוטר בעיטור עשוי בדפוס (איור 4: 23) ופך מטין צלהב שלו צוואר ארוך וגוף כדורי (איור 4: 24). ממערב לקיר 1, במפלס נמוך ממנו, נחשף מתקן סגלגל (L138), שנבנה באבני גוויל אל תוך שכבת חול. נראה כי מתקן זה הוא חלק ממתקן ניקוז של המבנה. במילוי החולי סביב המתקן התגלו חרסים מהתקופה העאבסית, ובהם קנקנים עשויים מטין צלהב צרוף היטב, שלהם שפה מעוגלת ורכס בולט במרכז הצוואר (איור 4: 18, 19) וצפחת שלה שפה מעוגלת הנוטה קלות החוצה וצוואר נפוח (איור 4: 25).
בריבוע G, בכל שטחו, נחשפה בריכה מטויחת בטיח הידראולי עבה בגוון אפור (L125). תשתית הטיח עשויה מטיט לבן מעורב בשבבי פחם וחרסים כתושים. לא נמצאו קירות התוחמים את הבריכה, ונראה כי היא גדולה משטח הריבוע. חלקה המערבי של רצפת הבריכה קרס אל תוך בור אשפה 131 משלב I. במילוי מעל רצפת הבריכה (L124) התגלו חרסים מהתקופה העבאסית, ובהם שתי קערות מטיפוס Common Glazed Bowls, האחת מזוגגת מפנים בירוק (איור 4: 3) והאחרת מזוגגת מפנים בצהוב ופסים בחום כהה וירוק (איור 4: 4), קדרה שלה שפה מעובה נוטה פנימה והיא מעוטרת בעיטור סרוק גלי ואופקי (איור 4: 9), סיר בישול סגור שלו שפה מעובה וגוף כדורי מעוטר בחריצים אופקיים (איור 4: 11), קנקן שלו שפה מעוגלת וצוואר עם רכס בולט (איור 4: 12) ונר שלם עשוי בדפוס (איור 4: 30).
 
שכבה 2
בכל שטח החפירה בעומק של 0.4 מ' מפני השטח נחשפה אדמה אפורה כהה שמעורבים בה שבבי גיר. בריבוע F התגלה צינור חרס למים, שכמוהו היו בשימוש בתקופה העות'מאנית ובימי המנדט הבריטי. נראה כי מפאת קרבתה של שכבה זו לפני השטח רוב השרידים לא השתמרו.
 
בחפירה התגלו שני שלבי בנייה מהתקופה העבאסית. לשלב I הקדום יוחסו שרידים מקוטעים של קירות מבנים מראשית התקופה העאבסית. לשלב II יוחסו רצפות של מבנים, מעט קירות ובריכה גדולה, המתוארכים לסוף התקופה העאבסית. בשכבה העליונה בחפירה נחשף חלק מצנרת מהתקופה עות'מאנית או מימי המנדט הבריטי והיא קרובה לפני השטח, ולכן השתמרותה גרועה.