שטח A

בשטח שממזרח לכביש 444 ומצפון לכביש 465 נחפרו בעבר שתי מחצבות, אגן עגול ומערת קבורה (חדשות ארכיאולוגיות 98:115) שחפירתה לא הושלמה כיוון שנתגלו בה עצמות אדם. כל אלה מתוארכים ככל הנראה לתקופה הביזנטית. בחפירה סמוך לשול הצפוני של כביש 465 נחשף מפלס חיים שתוארך לתקופה הפרסית (חדשות ארכיאולוגיות 122).
בשטח סומנו יותר מעשרים אתרים שבהם שרידי כפר ערבי שהיה קיים עד 1948 (אתרים 183–187, 193), ושרידים קדומים יותר, לעתים תחת שרידי הכפר או סמוך להם (אתרים 8–26, 83). השרידים הקדומים בין חורבות הכפר מעידים שהכפר נבנה על יישוב קדום. חלק מקירות הכפר בנויים על גבי קירות קדומים. נראה בבירור גם שימוש משני בבורות מים ובמתקנים חצובים, וכן באבני בנייה. כמו כן נמצאו חסימות של פתחי פירים ומערות באבני שדה.
שימוש של יושבי הכפרים הערבים מתקופת השלטון הבריטי בשרידי יישובים עתיקים וניצול תשתיותיהם מוכרים היטב במחקר הארכיאולוגי. דוגמאות לכך תועדו בכרם מהר"ל (חדשות ארכיאולוגיות 121), בנען (חדשות ארכיאולוגיות 117), בתל חדיד (חדשות ארכיאולוגיות 117) ובחורבת נבלט (חדשות ארכיאולוגיות 117).
 
שטח B
סמוך לשטח שמדרום לכביש 465 וממזרח לכביש 444 נחשפו בעבר שרידים ארכיטקטוניים דלים בחורבת עמר (חדשות ארכיאולוגיות קח:73–74).
זוהו גת חצובה (אתר 192), כמה ערמות סיקול, מדרגות עיבוד חקלאי (אתרים 1–2) ומתחם מלבני שסביבו גדר מאבני גוויל גדולות (אתר 175).
 
שטח C
על רוב השטח שממערב לכביש 6 וממזרח לכביש 444 משתרע שדה חקלאי מעובד ובקצהו חורשה. בתחום החורשה זוהו בסקר מדרגה חקלאית שכיוונה מזרח–מערב וערמות סיקול ספורות (אתרים 126–131, 191).
 
שטח D
מצפון לשטח הגדול והעשיר בממצא שממערב לכביש 6 נערכה חפירה (חדשות ארכיאולוגיות 87:113–90) שבמהלכה התגלה בית קברות מן התקופה הכלקוליתית. בחפירה תועדו גם שרידים מתקופות אחרות, בהם מכלולי קבורה מן התקופה ההלניסטית והרומית, גת מן התקופה האסלאמית הקדומה וכבשן סיד שתאריכו אינו ידוע.
בסקר התגלו הרבה מתקנים חצובים בסלע הגיר (איור 2), בעיקר קברי ארגז חצובים (איור 3), בורות ומתקני מים (איור 4), מיני תעלות, מחצבות וחציבות מגוונות (אתרים 34–183, 188–190). קברי הארגז מרובים במיוחד בשיפולי הנחלים. על פני השטח נמצאו פזורים שברי כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית. חלק נרחב מהשטח מכוסה בפסולת וצמחייה סבוכה ואי אפשר לבדוק ולתעד אותו. ריכוז גבוה במיוחד של פירים נמצא בחלקו הגבוה של שטח D שבמערב השטח.
בעקבות הסקר נערך חישוף בחציו הדרומי והמערבי של שטח D (כ-41.5 דונם), שכלל קטע מהמורדות שממזרח וממערב ליובל נחל מזור, וכן את המורדות הצפוניים של הגבעה שממערב לנחל. במהלך הבדיקה נחשפו עשרות קברים חצובים, פזורים בין שרידים חצובים אחרים. ממזרח לוואדי נחשפו כמה קברי ארגז חצובים קרובים זה לזה, לצד מערת כוכים. בתחום רצועה (כ-250 מ' אורך, כ-30 מ' רוחב) במורדות המזרחיים והצפוניים של הגבעה שממערב לנחל תועדו 34 קברים חצובים, שישה התגלו ברצועה זו עוד לפני החישוף והם מתווספים לריכוז הגבוה של הקברים.
קברים חצובים נוספים זוהו במהלך הסקר גם מדרום וממזרח לרצועת החישוף. בחירת הגבול המערבי של שטח הבדיקה הייתה שרירותית, ועדיין לא הובהר היקפו של בית הקברות הכולל עד כה עשרות קברים.
הממצא הקרמי שנמצא לצד הקברים דל וכולל שברי קנקנים שחוקים, ככל הנראה מן התקופה הביזנטית. שרידים אחרים מתוארכים לתקופות הכלקוליתית עד העות'מאנית.
 
שטח E
בשטח שבין כביש 6 ממערב לכביש 444 ממזרח נחשפו בעבר שתי מערות קבורה טבעיות ובהן שרידי קבורה מן התקופה הכלקוליתית ומתקופת הברונזה הביניימית (חדשות ארכיאולוגיות 87:113–90). חלק גדול משטח E אינו נגיש בגלל הגידור לאורך כביש 6. מוקדים של פעילות קדומה זוהו על פני מחשופי הסלע, בהם מתקנים חצובים, בורות מים וחציבות (אתרים 27–33).
 
הממצא הקרמי שנמצא בזיקה לקברים החצובים ולשאר המתקנים והשרידים שתועדו בסקר מתוארך לתקופות הכלקוליתית והביזנטית. לצד אלה נמצאה מערת קבורה עם כוכים מהטיפוס הנפוץ בתקופת הבית השני. עוד מערות קבורה ושרידי בנייה מתקופת הבית השני התגלו בקרבת מקום בחפירות ובבדיקות שנעשו לקראת סלילת כביש 6 (ר' לעיל).
על סמך זיהוי אבני בנייה ויסודות של קירות קדומים מתחת לשרידי הכפר הערבי בשטח A יש להניח שהוא נבנה על יישוב קדום. אפשר שזהו חלק מהיישוב הקדום שהיה ביער קולה ונחשף גם בחפירות אחרות באזור. שרידים אדריכליים של כחמישה מבנים שתוארכו לתקופה הרומית המאוחרת ולתקופה הביזנטית התגלו בחפירות הכפר הערבי קולה, פחות מקילומטר מצפון-מזרח לאזור הסקר (חדשות ארכיאולוגיות קח:74–76).
נראה כי השטחים B ו-C שימשו בעיקר לחקלאות. בשטחים D ו-E התגלה שדה קבורה גדול הכולל קברי ארגז חצובים, קברי ארקוסוליה, ומכלולי קבורה מן התקופות הכלקוליתית, הרומית והביזנטית. גם בתוואי כביש 6 (בין השטחים D ל-E) נחשפו מערות קבורה רבות מן התקופה הכלקוליתית וכמה מכלולי קבורה מן התקופה ההלניסטית לצד כבשן סיד וגת חצובה שתוארכו לתקופה האסלאמית הקדומה. בחפירות לקראת סלילת כביש 6 נחשף בית קברות הכולל עשרות קברים חצובים שהיה בשימוש מן התקופה הרומית הקדומה עד לשלהי התקופה הביזנטית. ממצאים אלה מעידים כי השטח שממערב ליער קולה שימש לקבורה מן התקופה הכלקוליתית עד שלהי התקופה הביזנטית לכל הפחות. יש להניח שאזור הקבורה שימש יישובים שהתקיימו בתקופות האלה ביער קולה ובסביבתו, אף שאי אפשר לקשור בוודאות בין שדה הקבורה ליישוב זה או אחר.
מממצאי הסקר ומחפירות קודמות עולה תמונה של דגם התיישבות שהתפרס על כמה גבעות וואדיות. על הגבעה המזרחית, הגבוהה יותר, נבנה יישוב שצפה על הגבעות והוואדיות שממערב שהיו אזור חקלאות, תעשייה וקבורה.

 

טבלה 1: נ"צ של האתרים בשטחי הסקר
שטח
מס'
ממצא
X
Y
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
פיר
195953
660389.2
3
ערמת סיקול
196360.6
660253.2
4
קבר?
196487.1
660267.7
5
ערמת סיקול
196500
660265.3
7
ערמת סיקול
196263.4
660243.6
8
פיר
196070
660253.2
9
מערה
196059.7
660232
10
בור מים
196039.3
660213.7
11
פיר
195996.2
660233.2
12
פיר
196000.1
660307.1
13
פיר
196002.6
660316.8
14
מערה
196016.7
660323.2
15
פיר
195994
660328.8
16
פיר
195976.5
660360
17
פיר
195981.8
660357.4
18
פיר
195979.3
660353.1
19
בור מים
195954.7
660379.2
21
ספלול
195982.5
660378.5
22
חציבה
196041.8
660306.9
23
פיר
196044.7
660290.4
24
פיר
196054.5
660288.2
25
פיר
196090.3
660265.7
26
בור מים
196139.6
660249
176
קיר
196178.6
660221.8
177
טרסה חקלאית
196376.3
660263.5
178
מערה
196406.3
660274.9
181
קיר
196110.7
660229.7
182
מערה
196070.1
660272.2
183
שרידי כפר ערבי
196069.7
660238.8
184
שרידי כפר ערבי
196045.4
660218.8
185
שרידי כפר ערבי
195995.7
660243.8
186
שרידי כפר ערבי
195986.7
660269.4
187
שרידי כפר ערבי
195995.9
660320.4
193
שרידי כפר ערבי
195999.4
660228.5
B
 
 
 
 
 
 
1
ערמת סיקול
196080
659985.2
2
ערמת סיקול
196106.8
659928
6
ערמת סיקול
196504.9
660187.9
175
מדרגה
196084.5
660050.9
180
מדרגה
196389
660189.5
179
טרסה חקלאית
196476.7
660206.2
192
גת
196077.7
659945.6
C
 
 
 
 
 
 
126
ערמת סיקול
196064.1
659707.8
127
ערמת סיקול
196068.4
659711.1
128
ערמת סיקול
196071.5
659709.5
129
ערמת סיקול
196079
659710.6
130
ערמת סיקול
196075.4
659700.1
131
ערמת סיקול
196107.2
659677.8
191
ארכיטקטורה
196047.6
659761.9
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
מערה
195645.5
660249.1
35
חציבה
195645.8
660251.4
36
פיר
195654.8
660238.7
37
פיר
195674.9
660233.2
38
פיר
195668.4
660244.2
39
מערה
195655.4
660254.3
40
פיר
195645.9
660260.2
41
פיר
195639
660264.2
42
בור מים
195638.3
660259
43
חציבה
195632.8
660258.3
44
חציבה
195639
660272.3
45
חציבה
195616.6
660279.4
46
3 פירים
195610.5
660306.1
47
פיר
195584.9
660312.3
48
חציבה
195590.7
660310.8
49
קבר חצוב
195588.6
660321.1
50
קבר חצוב
195586.7
660325.2
51
חציבה
195589.2
660328.2
52
פיר
195577.7
660334.2
53
פיר
195576.8
660330.2
54
פיר
195612.2
660270.7
55
פיר
195462.7
660455.8
56
פיר
195467.2
660445
57
פיר
195474.7
660461.2
58
פיר
195451
660549.3
59
פיר
195452.9
660554.3
60
2 פירים
195446.5
660563.7
61
2 פירים
195430.4
660576.8
62
פיר
195430.8
660564.8
63
מערה
195434.2
660558.2
64
בור מים
195435.5
660561
65
פיר
195174.9
660157.6
66
פיר
195230.4
660184.5
67
פיר
195238
660202.1
68
פיר
195236.5
660208.9
69
פיר
195276.1
660204.2
70
פיר
195280.1
660197.9
71
פיר
195283.9
660194.7
72
פיר
195292
660185.2
73
פיר
195307.9
660167.9
74
פיר
195321.6
660161.9
75
פיר
195357
660144.1
76
ארכיטקטורה
195371.7
660114.6
77
פיר
195374.1
660113
78
פיר
195367.2
660098.1
79
פיר
195320.8
660130.5
80
פיר
195309.1
660131.4
81
פיר
195312.8
660126.1
82
פיר
195293.7
660120.1
83
פיר
195265
660132.8
84
פיר
195234.8
660126.4
85
מערה
195224.5
660118
86
ערמת סיקול
195691.8
660018.3
87
ספלול
195766.7
659955
88
פיר
195746.9
660039
89
פיר
195339.8
660273.7
90
פיר
195551.5
660250.9
91
ספלול
195560.4
660250.4
92
מתקן
195552
660233.9
93
פיר
195544.5
660230
94
פיר
195544.5
660232.8
95
בור מים
195543.9
660220.9
96
בור מים
195539.8
660216.5
97
חציבה
195539.6
660209.9
98
מערה
195538.7
660141
99
פיר
195543.8
660137.8
100
פיר
195551
660129.1
101
מערה
195562.3
660110.7
102
מערה
195560.9
660106.6
103
מערה
195546.7
660117.6
104
מערה
195540.7
660116.2
105
מערה
195541.8
660114.2
106
מערה
195533.2
660121.9
107
קבר
195513.9
660126.4
108
קבר
195505.2
660118.9
109
קבר
195497.4
660122.4
110
פיר
195491.7
660145.4
111
פיר
195486.3
660159.1
112
חציבה
195485.9
660176
113
חציבה
195484.2
660182
114
פיר
195490.8
660191.1
115
פיר
195495
660201.9
116
חציבה
195494.1
660192.9
117
בור מים
195491
660206.6
118
פיר
195492.7
660214.6
119
פיר
195493.3
660228.1
120
קבר
195491.3
660233.4
121
קבר
195501.7
660240.7
122
קבר
195505.3
660242.1
123
קבר
195504.9
660245.4
124
קבר
195532.3
660243.1
125
פיר
195541.9
660265.2
132
פיר
195494.1
660214.5
133
פיר
195442.9
660210.9
134
קבר
195506.1
660241.5
135
חציבה
195499.2
660221.6
136
פיר
195442.4
660206.1
137
קבר
195506.7
660243.9
138
בור מים
195492
660207
139
קבר
195503.3
660239.6
140
קבר
195495.4
660236.4
141
קבר
195490.9
660236.6
142
מחצבה
195496.3
660236.7
143
קבר
195491.8
660233.7
144
פיר כפול
195513.5
660241.6
145
קבר
195495.5
660230.3
146
קבר
195520.8
660228.4
147
קבר
195496.6
660228.3
148
פיר
195510.6
660224.7
149
קבר
195494
660227.4
150
חציבה
195541.2
660233.5
151
קבר
195491.8
660219.6
152
חציבה
195544.9
660232.2
153
קבר
195492.8
660214.6
154
מתקן
195545.3
660230
155
קבר
195468.8
660219.7
156
בור מים
195544.2
660221
157
קבר
195437.9
660206.6
158
גת
195550.5
660231.5
159
קבר
195437.9
660203.5
160
מערה
195556.8
660244
161
קבר
195434.5
660203.9
162
מערה
195560.7
660249.8
163
קבר
195434.1
660200.9
164
מערה
195549.3
660251.2
165
קבר
195430.4
660200.6
166
משקולת
195564.1
660252.6
167
קבר
195428.2
660201.2
168
קבר
195393
660200.7
169
קבר
195390.9
660200.1
170
קבר
195392.5
660195.3
171
קבר
195388.8
660195.7
172
קבר
195385.1
660196
173
קבר
195381.4
660195.1
174
קבר
195382.2
660185.5
175
קבר
195377.8
660185.4
176
קבר
195378.5
660188.8
177
קבר
195375.2
660190.5
178
קבר
195372.9
660191.8
179
קבר
195369.5
660195.8
180
קבר
195347.7
660187
181
קבר
195348
660189.5
182
קבר
195347.5
660192.5
183
קבר
195314.7
660195.9
188
קיר
195622.2
660275
189
קיר
195453.6
660539.5
190
סכר
195436.7
660492.4
E
 
 
 
 
 
 
27
בור מים
195725.6
660477.9
33
רצפה
195725.7
660508.9
32
פיר
195728.4
660509.2
31
חציבה
195733.6
660504.3
30
2 פירים
195740.7
660502.2
28
בור מים
195749.6
660498.2
29
ערמת סיקול
195756
660497.7