נחשפו חלקית שרידי מבנה מסיבי מהתקופה הרומית המאוחרת (איור 2). שני קירות (W12 ,W10; איור 3) תחמו את המבנה מדרום ומצפון בהתאמה ונמשכו מזרחה ומערבה מעבר לשטח החפירה. הקירות, שהשתמרו עד לגובה חמישה נדבכים, בנויים אבני גזית, אבנים מהוקצעות בינוניות וגדולות ומילוי אבני גוויל קטנות. בין שני הקירות נחשפו קטעים של קיר ארוך בציר צפון–דרום (W21 ,W14 ,W11), שחילק את המבנה לשני אגפים: מערבי ומזרחי (L114 ,L112 בהתאמה). בקיר הארוך שולבו ארבע אומנות (W20–W17; מרחק ממוצע ביניהן 2.7 מ'; איור 4). דרומה יותר נחשפו שתי אומנות נוספות (W16 ,W15); אומנה 15 צמודה לקיר 10, הדרומי. מול האומנות ובמקביל להן, 2.5 מ' מערבה נחשפו שש אומנות נוספות (W26–W22 ,W13), שנפגעו בעבודות העפר שקדמו לחפירה. האומנות (1.8 × 1.9 מ' בממוצע) בנויות אבני גזית גדולות ובינוניות והשתמרו לגובה שלושה נדבכים. נראה כי הן שימשו יסודות לעמודים שתמכו את קירוי המבנה.

הממצא הקרמי מהמילוי שבתוך המבנה כלל קערות (איור 1:5–3) וקנקנים (איור 4:5–6) המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.
 
המבנה המסיבי, שממנו נחשף רק קטע קטן, כלל שני אגפים, תוארך לתקופה הרומית המאוחרת ונראה כי קירותיו השתרעו מעבר לגבולות שטח החפירה. מקטע המבנה שנחשף אי אפשר לקבוע את תפקידו של המבנה. על סמך האומנות שנחשפו נראה כי המבנה קורה בקמרונות או בקשתות שנתמכו בעמודים.