כבשן הסיד הוא בור עגול שנחצב בסלע (3.8 מ' קוטר עליון, 2.7 מ' עומק; איורים 2, 3), דפנותיו מתרחבות כלפי מעלה וקרקעיתו שטוחה (L9). בחלקו העליון של הכבשן נחשף קיר (W100; איור 4), שנבנה משתי שורות אבנים במגוון מידות שלוכדו בחומר מליטה; הוא השתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. נראה כי קיר 100 שימש בסיס לכיפה שקירתה את הכבשן. בחלקו התחתון של הכבשן יש תא השרפה (L6; קוטר 2.95 מ'; איור 5); דופן הסלע של הכבשן בחלק זה דופנה באבנים במגוון מידות (W101). קיר 101 השתמר רק בחלקו לגובה מרבי של שמונה נדבכים. בצד הדרומי-מערבי של קיר 101 נבנה פתח איוורור דמוי טרפז (L8; אורך 0.25–0.45 מ', גובה 0.3 מ'; איור 6). הישר מעל פתח האיוורור מונחות שתי אבנים גדולות, ואפשר שהן חלק מפתח איוורור נוסף, עליון, שלא השתמר. כבשנים שלהם כמה פתחי איוורור אינם נדירים; לאחרונה נחשף כבשן ובו שני פתחי איוורור ברמתבית שמש (סטורצ'ן 2012). אל פתח האיוורור מוליכה תעלת אוויר משופעת, שנחצבה בסלע (L5; אורך 2.72 מ', רוחב ממוצע 0.55 מ'; איור 7). בתוך תא השרפה התגלו אפר וסיד. בנייתו של הכבשן מלמדת כנראה שזמנו בתקופה העות'מאנית.