בחפירה הנוכחית נחפרו שני קברי שוחה ואנומליה אחת, ותועדו שני קירות, רצפה והמשכה של מנהרה העוברת מתחת למבנה בית החולים (איור 2).

בשני הקברים (T102 ,T100; איורים 3, 4) נמצאו עצמות גף תחתון — חלק מעצם הירך בקבר 100 ועצם השוק בקבר 102 — של פרטים בארטיקולציה אנטומית, המרמזת על קבורה ראשונית. הפרטים נקברו בכיוון מזרח–מערב, הרגליים במזרח והראש במערב; הפרט מקבר 100 שכב כנראה פרקדן. קצות עצמות הגפיים בשני הקברים היו מאוחים לגוף העצם, ממצא אופייני לפרט שגילו מעל 19 שנים (Johnston and Zimmer 1989). מין הפרטים אינו ברור. מתחת לקבר 102 נמצאה קדרת בישול (איור 4:5) מן התקופה הצלבנית ושבר קערת פורצלן מהתקופה העות'מאנית, המלמדים שהקבר הופרע, ולכן קשה לתארכו.
באנומליה (L103) נמצאו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה, ובהם קערות (איור 1:5, 2), וחרסים מהתקופה הצלבנית, ובהם קדרות בישול (איור 3:5, 5), סירי בישול (איור 6:5, 7) וקנקן (איור 8:5).
תועדו שני קירות (W106 ,W101; איורים 6, 7) המתוארכים לתקופה העות'מאנית. בין הקירות נמצאה רצפה (L107; איור 8), שכנראה ניגשה אליהם; היא בנויה משכבת אבנים קטנות שעליהן חומר מליטה אפור.
מתחת לחלקו הצפוני של בית החולים נחשף המשכה של מנהרה (L10), שבתקרתה צינורות חרס ששימשו לניקוז שפכים (איורים 9, 10). המנהרה מקורה בקמרון חבית שנבנה מאבני גזית, כנראה בד בבד עם הקמת בית החולים. לקטע זה מתחבר קטע נוסף של מנהרה, השונה בסגנונו וככל הנראה קדום יותר. תיארוכו ושימושו אינם ברורים, אך סגנון בנייתו מצביע על כך שנבנה בתקופה הצלבנית. בהצטברות עפר במנהרה הקדומה נמצאו פריטים מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי שאינם מסייעים בתיארוך בניית המנהרה ובהבנת שימושה המקורי.