לאורך תוואי הצינור, בשולי דרך שלצד הברכה, נחפרו שני חצאי ריבועים המרוחקים 15 מ' זה מזה. בריבוע המערבי שתחת מצע הדרך לא נחשפו ממצאים קדומים, אולי משום שנפגעו בעת התקנתה, ואילו בריבוע המזרחי, הקרוב אל גדר הברכה, נתגלו שני מפלסי חיים מתקופת הברונזה הקדומה 2 (איור 1).

 
במפלס העליון (L101) נחשפה רצפת עפר מהודק עם שכבה דקה של חומר אורגני, שעליה התגלו באתרם כלי חרס שלא השתמרו היטב (איור 2) ומעט כלי צור ובהם להבי מגל (איור 3: 1, 2).
תחת שכבה זו נתגלתה שכבה נוספת שהכילה שרידי קיר (W1), אשר נחתך ברובו בכלי מכני. קצה קיר 1 נוטה לדרום (W3) ונראה כי בעבר התחבר עם קיר (W2) ותחם יחידת מגורים. רצפת יחידה זו (L103; איור 4) עשויה עפר מהודק ונשתמרה במקטעים קטנים לצד סלע ששימש אף הוא רצפה. על הרצפה והסלע שסביב הקירות נתגלו שברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 2, בעיקר שברי גוף של סירי בישול (איור 3: 3, 4) וכן שפת קנקן/גביע (איור 3: 5).
 
מהחפירה עולה שריבוע 2 נמצא בשטח העיר הקדומה, וייתכן שתוואי החומה עבר בין שני הריבועים.