שכבהIV  (איור 3). בחלק המערבי הנמוך של החפירה נחשפו שני קטעי רצפה, עשויה מלוחות אבן גיר (L168 ,L155). הרצפה הושתתה על משטח סלע מפולס (L153), אך נבנתה בשיפוע עולה כלפי צפון. נראה כי חלקה המרכזי של הרצפה נפגע ופורק בתקופה מאוחרת. במדרגה גבוהה במזרח החפירה נתגלה קטע נוסף מרצפה של לוחות אבן גיר (L147), שהושתתה גם היא על הסלע.

כן נחשפו 14 בורות מעוגלים חצובים בסלע (1–14) ששימשו כנראה לאחסון (איור 4; טבלה 1). בבורות 4–7 הובחנו שני שלבי חציבה; בשלב הראשון נחצבו בורות 4 ו-6, וכשאלה יצאו מכלל שימוש נחצבו בורות 5 ו-7. חלקו העליון של בור 5 נבנה באבני גיר מהוקצעות בינוניות וקטנות (W31), והוא נשתמר לגובה מטר אחד.
 
טבלה 1. בורות חצובים
בור
לוקוס
קוטר עליון (מ')
קוטר תחתון (מ')
הערות
1
159
1.251.35
 
לא נחפר עד הקרקעית
2
170
0.80–0.85
1.05–1.30
 
3
 
0.80
 
לא נחפר
4
יחד עם לוקוס 167
0.95
 
לא נחפר עד הקרקעית
5
 
1.10
 
לא נחפר
6
167
1.00
1.30
 
7
171
1.15
1.00
 
8
169
0.85–0.95
1.15–1.20
 
9
172
0.50–0.60
0.40
 
10
166
0.50
 
לא נחפר עד הקרקעית
11
 
1.10
 
לא נחפר
12
 
10
 
לא נחפר
13
 
10
 
לא נחפר
14
168
1.10
0.80–0.90
 
 
שכבה III (איור 5). נתגלו שרידי מבנה מגורים מהתקופה הצלבנית, ובו שלושה חדרים ערוכים בשורה. קירו החיצוני של המבנה (W23) נבנה מאבני גיר מהוקצעות שהושתתו על מילוי אדמה; הוא השתמר לגובה שני נדבכים. בחדר המזרחי נחשפה הפינה הצפונית-מערבית. הקיר התוחם את החדר ממערב (W25) וחוצץ בינו לבין החדר האמצעי, נבנה באבני גוויל שהושתתו על מילוי אדמה והשתמר לגובה נדבך אחד. בחדר האמצעי (4.5 מ' רוחב) נחשפו שלושה מהקירות. הקיר התוחם את החדר ממערב (W28) דומה בבנייתו לקיר 25; אף הוא נשתמר לגובה נדבך אחד. בחלק הדרומי של החדר נחשפו חלקית שרידי מתקן; קיר המתקן (W30; כ-1.5 מ' אורך) נבנה באבני גיר מהוקצעות שהושתתו על הסלע והשתמר לגובה נדבך אחד. רצפת החדר האמצעי עשויה גיר כתוש ואבני גוויל קטנות שהושתתו על מילוי אדמה. בחדר המערבי, שהמשכו משתרע מחוץ לשטח החפירה, נחשפה רצפת הדומה לזו שנחשפה בחדר האמצעי. צמוד לקיר הצפוני של החדר נתגלה תנור (כ-0.6 מ' קוטר), ששוקע אל תוך רצפת החדר. התנור נבנה מחומר טבון ודופן באבני גוויל קטנות; ברצפתו הונחו לבנים.
 
שכבהII  (איור 5). נתגלתה בריכה דמוית האות L לכיבוי סיד מהתקופה הממלוכית. קירות הבריכה (W27 ,W26 ,W21 ,W20 ,W18 ,W12) נבנו מאבני גיר בבניית גזית והשתמרו לגובה שני נדבכים; הם הושתתו על שרידי שכבת היישוב מהתקופה הצלבנית (שכבה III). על קירות הבריכה הובחנו גושי סיד, בעיקר בפוגות (איור 6), המעידים על שימוש ממושך. בחפירה קודמת באתר (חנא 2013), במרחק כ-10 מ' ממערב לבריכה, נתגלה כבשן סיד מהתקופה הממלוכית. יש להניח שבריכת הכיבוי קשורה למפעל לייצור סיד.
 
שכבה I (איור 5). נתגלו שרידי מבנה מהתקופה העות'מאנית. נחשפו קירות (W29 ,W24 ,W22 ,W19 ,W17–W15, W13), שנבנו משורה אחת של אבני גיר מסותתות היטב שהושתתו על שכבת מילוי; הם נשתמרו לגובה נדבך אחד. במרכז קיר 24 שולבה חוליית עמוד (0.56–0.62 קוטר, 1.1 מ' גובה), שהוצבה על הסלע. נראה כי קירות המבנה מהתקופה העות'מאנית ניצלו את קירות הבריכה מהתקופה הממלוכית (שכבה II), ויחד הם יצרו יחידה אדריכלית גדולה הכוללת חמישה מרחבים. בדרום המבנה נחשפו שרידים של שתי רצפות של גיר כתוש (L135 ,L134). רצפה 135 הושתתה על שרידי בנייה מהתקופות הממלוכית והצלבנית (שכבות III–II). היא משופעת כלפי צפון-מערב וניגשת לקירות 13, 19 ו-24. בקצה המזרחי שלה, צמוד לקיר 13, נתגלה מתקן מלבני קטן, שנבנה מאבנים קטנות. רצפת המתקן נבנתה אבני גוויל שטוחות בינוניות והיא שוקעה לתוך רצפה 135. רצפה 134 הושתתה על שרידי קירות משכבה III והיא ניגשת לקירות 24 ו-29. מעל שרידי הרצפות נחשפה שכבת אדמה שהכילה חרסים ומקטרות המתוארכים לתקופה העות'מאנית המאוחרת.
 
מהחפירה עולה כי השטח היה בתחום היישוב הקדום למן התקופה העבאסית ועד לתקופה העות'מאנית. תחילת הפעילות בשטח בתקופה העבאסית אז נחצבו במחשוף סלע בורות רבים, כנראה לאחסון, והושתתו עליו מפלסי חיים. בתקופה הצלבנית היה השטח חלק מהיישוב ונתגלו שרידי מבנה מגורים. בתקופה הממלוכית היה השטח מחוץ לאזור הבנוי של היישוב, ככל הנראה בעורך התעשייתי-חקלאי שלו.