שכבה III. בשטח החפירה, ובעיקר במערבו, התגלו שרידי היישוב הקדומים ביותר, ובהם שרידים אדריכליים שנבנו מלבני בוץ הישר מעל חול סטרילי; לא התגלו יסודות אבן (איור 3). נחשף קיר ארוך של לבני בוץ, שמהלכו מעט מעוגל (W16/W5; כ-15 מ' אורך); אפשר שהוא חלק מקיר התוחם מתחם נרחב. מקיר זה יוצאים כמה קירות קצרים לכיוון מזרח, אל מחוץ לשטח המתחם. קיר מתעגל נוסף (W30) ניגש אליו ממערב. אפשר שקיר 30 הוא חלק ממבנה מעוגל בתוך המתחם, הנמשך למערב אל מחוץ לשטח החפירה. מבנים דומים התגלו בחפירות באתר בעבר (גולני 2005; גולני 2007; גולני 2008). בחלקים המזרחי והדרומי של שטח החפירה לא התגלו שרידים אדריכליים משכבה זו.

 
שכבה II. מפלסי המגורים של שכבה II (למשל, L13) משתרעים הישר מעל אלה של שכבה III, ולכן נראה כי בין שתי התקופות הייתה הפסקה מוחלטת בהתיישבות (איור 4). אחד המאפיינים הבולטים ביישוב של שכבה II, המבדיל אותו מהיישוב הקדום של שכבה III, הוא השימוש באבני כורכר מקומי לבנייה. במרכז שטח החפירה התגלה ריכוז גדול של אבני כורכר (L12), כנראה התמוטטות, או פירוק של מבנה או ריכוז של חומר בנייה.
בדרום שטח החפירה נחשף חלק ממבנה אבן מעוגל (W48) המוקף במפלסי מגורים. חלק גדול ממבנה זה נהרס כתוצאה מבלייה והפרעות מאוחרות, אך בצדו הצפוני-מזרחי השתמר נדבך אחד של אבנים גדולות ובינוניות מכורכר (איור 5). נראה שמתארו של המבנה דמוי פרסה. רצפת המבנה (L52) התגלתה מכוסה בהצטברויות רבות של הריסות שרופות, ובהן שני קנקנים מרוסקים שהתגלו על הרצפה (איור 5), לבני בוץ שרופות רבות וגושים גדולים של חמר שרוף, המכיל חסמים אורגניים רבים. גושי החמר הם כנראה שרידים מכיסוי הגג, שכלל חמר וקש והתמוטט על תכולת הבית בעת ההרס.
 
שכבה I. נחשפו בעיקר בורות מלבניים, עגולים ולא סדורים מלאים בחול, שחתכו את השרידים הקדומים וגרמו להרס רב. חלק מהבורות מתוארכים כנראה לתקופה הביזנטית. בורות דומים ספורים התגלו בחפירות בעבר בשטח  E2.
 
החפירה בשטח N היא תוספת חשובה להבנת היישוב מתקופת הב"ק 1 באשקלון. יש דמיון בין השרידים שנחשפו בשטח N לאלה שנחשפו בעבר בשטח  E2 (גולני ופארן 2014) בבנייה בלבני בוץ בשכבה III ובמעבר לבנייה באבנים לצד לבני בוץ בשכבה II. המבנה שנחשף בשכבה II בשטח N, שנהרס כנראה בשרפה, הוא ייחודי באשקלון.