נראה כי במרכז תחום הסקר, בראש גבעה חשופה, שכן יישוב קדום, ורוב השטח מסביבו שימש לחקלאות. בסקר תועדו שטחים חקלאיים תחומים בקירות שדה, מדרגות עיבוד, ערמות של אבנים מסוקלות, בריכות מים עונתיות, קבר ומכלאה. הובחן כי היה ארגון בחלוקת השטחים החקלאיים ובשבילי המעבר ביניהם, למשל השביל שבין אתר 4 לאתר 5. עוד תועדו בסקר מבנה וקברים בני-זמננו.

 
(1) מבנה בן זמננו ומסביבו ערמות אדמה (נ"צ 263987/782141).
(2) שטחים חקלאיים תחומים בקירות שדה.
(3) בריכה עונתית התחומה בקירות אבן איתנים. נראה כי היא נמצאת בשולי היישוב הקדום ולצד האזור החקלאי (נ"צ 263834/782215; איור 2).
(4) מדרגות עיבוד חקלאיות רבות.
(5) שטחים חקלאיים התחומים בקירות שדה (איור 3).
(6) קברים אחדים בני-זמננו (נ"צ 263761/782302).
(7) שטחים חקלאיים תחומים בקירות שדה.
(8) בריכה עונתית (נ"צ 263859/782367).
(9) דולמן שדוד (נ"צ 263975/782689; איור 4).
(10) מכלאה, אולי קדומה (נ"צ 264130/782318).
(11) ערמות של אבנים מסוקלות. הובחנה אבן אחת גדולה מאוד ושטוחה, ואפשר שמקורה בדולמן שנפגע (נ"צ 264216/782287).