ערמות סיקול. נסקרו 104 ערמות סיקול של אבנים קטנות, מהן שבע ערמות גדולות

(מס' 3, 7, 14–18; 5 מ' קוטר), אחת בינונית (מס' 160; 3 מ' קוטר) והשאר קטנות (מס' 34, 35, 37–42, 44, 46–52, 55–60, 63, 66, 67, 69–79, 81–85, 87, 88, 94–100, 102, 103, 106–109, 111–114, 116–126, 129–132, 134, 136, 138–142, 145–149, 152–157, 159, 161; 1.5–2.0 מ' קוטר); ערמה מס' 161 תחומה באבנים גדולות. שלוש ערמות נוספות (מס' 89, 90, 110; 1.5–2.0 מ' קוטר), אף הן של אבנים קטנות, נמצאו במערות טבעיות.

 
רגמים. על הגבעה במרכז שטח הסקר ועל מדרונותיה המזרחיים זוהו בוודאות 21 רגמים (איור 2), 19 מהם עגולים (מס' 10–13, 27, 28, 30–32, 36, 45, 54, 61, 62, 65, 68, 92, 105, 218; 3–5 מ' קוטר; איור 3) ושניים מאורכים (מס' 150, 163; 2×3 מ'). הרגמים כוללים רובד של אבנים גדולות המכוסה באבנים קטנות יותר; ברוגם 218 אפשר היה להבחין מתחת לערמת האבנים בתא קבורה חצוב (0.5×1.8 מ', 0.4 מ' עומק; איור 4). כן נסקרו שבעה גלי אבנים שדומה כי גם הם רגמים (מס' 207, 209–214), אף שההבחנה בינם לבין ערמות הסיקול אינה ברורה.
 
גתות. נסקרו שני מקבצים של גתות: על מורדותיה הצפוניים של הגבעה, סמוך לתל עיטון (מס' 180, 194, 198, 204); וסמוך לראש הגבעה, בחלקו המרכזי של שטח הסקר (מס' 43, 64, 80, 86, 93, 115, 151, 158). גת נוספת (מס' 6) נסקרה בקצה הדרומי של שטח הסקר, סמוך לחורבת בניה. כל הגתות נחצבו על מדרגות סלע חשופות (0.1–0.4 מ' עומק החציבה). בשבע מן הגתות (מס' 6, 43, 93, 151, 158, 194, 204) משטחי הדריכה ובורות האיגום מלבניים, ואילו בשש הגתות האחרות (מס' 64, 80, 86, 115, 180, 198) הם עגולים.
 
ספלולים. בחלקו המרכזי של שטח הסקר אותרו ארבעה ספלולים (מס' 19, 104, 144, 162) וספלול נוסף נתגלה מדרום לחורבת בניה (מס' 5). הספלולים (0.2–0.4 מ' קוטר) נחצבו ברדידות (0.1–0.2 מ' עמוק) על מדרגות סלע.
 
אבני בית בד. נמצאו שתי אבני בית בד (ים; מס' 4 – 1.5 מ' קוטר, 1 מ' עובי; מס' 33 – 1 מ' קוטר, 0.8 מ' עובי; איור 5). הקשרן של האבנים למקום מציאתן אינו ברור; אפשר כי נחצבו בקרבת מקום.
 
קברים. זוהו ארבעה קברים (מס' 22, 24, 53, 205), צירם דרום-מערב–צפון-מזרח, ונראה כי הם שייכים לבית קברות מוסלמי נרחב יותר. קבר 205 חצוב בסלע, קבר 53
(0.5×1.2 מ') נבנה מאבנים גדולות שביניהן הונחו אבנים קטנות, ואילו קברים 22 ו-24, הסמוכים זה לזה, הם קברי שוחה שבקצה הדרומי-מערבי שלהם הוצבה אבן שטוחה.