ח' דיר אל-עמוד (מס' 6; אתרי מפת תלפיות [106], אתר 141). על חלקה הנמוך של השלוחה המזרחית משתרעת החורבה, שבה נראים חציבות ויסודות של מבנים (איור 3).

 
בתי בד (מס' 1, 3, 10). על השלוחה המזרחית תועדו שני בתי בד ואבן ריסוק. בתי הבד (מס' 3, 10) – הנמצאים בראש השלוחה ובחלקה התחתון – כוללים כל אחד משטח מלבני חצוב (3.0–3.5×5.0 מ'), שבדופנותיו חצובות גומחות רבועות (0.35×0.40 מ'; איור 4) לעיגון קורות. סמוך למשטח הדריכה של בית בד מס' 10 נמצאו תעלות חצובות ומשטח מלבני חצוב, קטן יותר ממשטח הדריכה (שרידי גת? איור 5). כ-300 מ' מזרחה לו נמצאה אבן ריסוק עגולה (מס' 1; 1.1 מ' קוטר, 0.35 מ' עובי; איור 6), שבמרכזה חור רבוע (0.1×0.1 מ').
 
גתות (מס' 17, 20). בחלקה הדרומי של השלוחה המערבית תועדו שתי גתות חצובות. גת מס' 17 (איור 7) כוללת משטח דריכה רבוע (3×3 מ'), שבדופנותיו חצובות גומחות רבועות. גת מס' 20 (איור 8), בקצה הדרומי של השלוחה, כוללת משטח דריכה (2.5×4.0 מ') ובור איסוף (1.0×2.3 מ') מלבניים. על משטח הסלע סביב הגת חצובים שקעים מלבניים, שמהם מוליכות תעלות אל תוך משטח הדריכה. בקרבת הגת חצוב אגן עגול
(0.7 מ' קוטר).
 
בורות מים חצובים (מס' 2, 13, 17, 18). אחד הבורות (מס' 2) חצוב לא הרחק מבית הבד שבראש השלוחה המזרחית (מס' 3) וצמוד למערת קבורה (1.2×1.8 מ'), שאליה מוליך פיר מלבני המסתיים בפתח מעוגל. מעל פתח הבור הונחה חוליה עגולה (פי הבור; 1.3 מ' קוטר) שבמרכזה חור עגול (0.35 מ' קוטר). מערת הקבורה הוסבה לשמש פתח נוסף לבור. בקרבת הבור אפשר להבחין בתעלות חצובות ובשקתות, שאחת מהן מלבנית גדולה (0.6×1.2 מ'); אחת התעלות (מס' 4; איור 9) מוליכה אל בור המים. בחלקה העליון של השלוחה המערבית נמצא בור מים חצוב דמוי פעמון (מס' 13) שתקרתו התמוטטה; אל הבור הוליכו מדרגות חצובות. שני בורות מים חצובים נוספים נמצאו בחלק התחתון של השלוחה המערבית: בור שפתחו רבוע (1.1×1.1 מ'), סמוך למשטח הדריכה של גת מס' 17, ובור שפתחו מלבני (מס' 18; בור איסוף של גת?).
 
מערות (מס' 5, 11, 14, 16). תועדו ארבע מערות ששימשו למגורים במאות השנים האחרונות; לא ניתן לקבוע אם המערות טבעיות או חצובות. בפתחיהן של שתיים מהן (מס' 5, 16) זוהו קירות בני זמננו. במערה מס' 16 (15 מ' קוטר) אפשר להבחין ב-12 כוכים חצובים (0.14×0.20 מ'), ששימשו אולי לגידול יונים (קולומבריום?).
 
אגנים וספלולים (מס' 15, 21–23). על מחשופי סלע במרכז השלוחה המערבית (מס' 15) חצובים ספלול חרוטי גדול (0.7 מ' קוטר) ושני ספלולים קטנים (0.15 מ' קוטר). בחלקה התחתון של השלוחה המערבית נסקרו אגן סגלגל חצוב (מס' 21; 1.1×1.6 מ'), מקבץ ספלולים ולידם אגן עגול חצוב (מס' 22), וכן אגן עגול חצוב נוסף (מס' 23; 1 מ' קוטר).
 
מדרגות עיבוד (מס' 7, 9, 19). בחלקן הנמוך של השלוחות תועדו מדרגות עיבוד בנויות היטב מאבנים מהוקצעות. סמוך למדרגה מס' 9 (איור 10) תועדה פזורת של חרסים ואבני פסיפס לבנות קטנות ובינוניות.
 
קיר גזית (מס' 8). כ-18 מ' ממערב למדרגה מס' 9 נמצא קיר שנבנה מאבני גזית גדולות
(0.5×0.7 מ') ולידו פזורת של חרסים.
 
כבשן (מס' 12). בחלק הגבוה של השלוחה המערבית נמצא כבשן סיד עגול (כ-4.5 מ' קוטר; איור 11) מדופן באבנים מסותתות משולבות באבני גוויל בינוניות; על הדפנות אפשר היה להבחין בסימני טיח.