השלב הקדום (3). בכל ריבועי החפירה נמצאו כלי חרס, כלי אבן, צור ועצמות בעלי חיים שהצטברו בשקעים טבעיים בקרקע הלס ומעידים על פעילות שקדמה לבנייה באתר.

 
השלב השני (2). בכל הריבועים נמצאו שרידי מבנים ומפלסי חיים, בעיקר מפולות לבני בוץ המעידות על מבנים שלא שרדו. מפולות לבני בוץ ברורות נחשפו בעיקר בריבועים 1 ו-2. בריבוע 1 ניתן לשחזר תוואי של שני קירות מבנה מלבני בוץ. בריבוע 4 נחשף מסד לא מפולס הבנוי מחלוקים ומאבנים קטנות בהתאמה לטופוגרפיה הקדומה. בריבוע 5 התגלה בור מדופן בגושי לבנים (איור 1) שבתוכו עצמות רבות של בעלי חיים. בריבועים 7-6 נחשף נדבך יסוד של קיר מסיבי וארוך (6.5 מ' אורך חשיפה, 0.85-0.70 מ' רוחב) שניגשת אליו רצפה ממערב. הקיר נבנה מחלוקי נחל גדולים (איור 2). חלקו העליון היה כנראה בנוי מלבני בוץ. גם קיר זה אינו מפולס ונבנה בהתאמה לטופוגרפיה הקדומה.
 
השלב המאוחר (1). מעל לשרידי שלב 2, נמצאו שרידים דלים: בריבוע 4 מפלס פעילות עם חלוקי נחל ובריבוע 5 מתקן (או קיר) מחלוקי נחל. ההשתמרות הדלה היא תוצאה של חריש אינטנסיבי.
 
הממצאים. נמצאו כלי חרס רבים ובהם קנקנים עם ידיות לולאה או ידיות סרט, פערורים זקופי דופן, קערות, קדרות, מחבצות וגביעים. כלי הצור באתר כוללים להבי מגל וכילף צור נדיר. כלי האבן שנמצאו כוללים כלי שחיקה וכתישה ממגוון סוגי אבן וקובעות בזלת. כן נמצאו צלמיות טין של בעלי חיים (איור 3) ומשקולות טווייה מחרס.
התגלו עצמות רבות של בעלי חיים, בהם עצמות חזירים, עזים, כבשים ואוכלי עשב גדולים יותר. לא הובחנו הבדלים מהותיים בממצא כולו בין שלושת שלבי האתר.
האתר הוא מן התקופה הכלקוליתית הקדומה משלב התרבות ה'בשורית', על סמך מכלול כלי החרס.