שטח D2 (תקופות הברזל–הפרסית)

החפירות באזור זה התרכזו בשלושה מבנים נפרדים: הבסטיון (ריבועים 14–12/AO), 'הבית של בני' (ריבועים 14/AN–AO) ושני הריבועים הדרומיים-מערביים (12–11/AO). המבנים יתוארו להלן מן הקדום למאוחר.
 
תקופת הברזל 1: 'הבסטיון'
ברצועה בצפון-מערב השטח (ריבועים 14–12/AO) נמשכה החפירה בחלקו הפנימי של מבנה ה'בסטיון' (איור 1). קיר 'הבסטיון' המסיבי, שכיוונו צפון–דרום מקיף את החלק הדרומי-מערבי של השטח. הקיר מושתת על הסלע, ובנוי בחלקו מאבני שדה עצומות (בולדרים). חלקו הדרומי, ובעיקר הפן המזרחי החיצוני, נחשף בעבר על ידי ג' גרסטנג,א' רבן וא' שטרן. במהלך העונות הקודמות נחפר המשכו הצפוני של הקיר (290–W08D2), ונחשף צדו המערבי הפנימי. בחפירות עונה זו התברר שגם חלקו הצפוני של הקיר מתעקל מערבה, בדומה להתעקלותו בחלקו הדרומי, לאורך קו החוף.לפיכך, נראה כי האזור התחום בקיר הבסטיון היה סגלגל או עגול.כמו כן התברר כי לקיר צורה יוצאת דופן — חתך פירמידלי צר בחלקו העליון ומתרחב מעט כלפי מטה. הקיר בנוי במגוון שיטות;חלקים מצדו המערבי מושתתים על טין 'חום-אורגני' דחוס ונקי, וחלקים אחרים דופנו בחלוקים קטנים.
במבנה התחום בקיר הבסטיון, שבחפירתו הוחל בעונות האחרונות, נחשפה שורה של ארבעה חדרים צרים (אורך לא ידוע, 1.3–1.6 מ' רוחב), הנסמכים לפן המערבי של קיר הבסטיון. הקירות בנויים לבני בוץ או טיט על יסודות אבן.
השכבות הקדומות ביותר הניגשות לקירות אלה ולקיר הבסטיון נחשפו בשני אזורים בלבד. בחדר הדרומי ביותר נתגלתה שכבה עשירה בעצמות דגים, וכן קשקשים, חוליות וסנפירים בארטיקולציה, אולי שרידים של דגים שלמים.הממצא הקרמי המועט שהתגלה אינו מאפשר לתארך במדויק שלב התיישבות זה. נראה שתאריכו הוא ראשית תקופת הברזל, אם כי ייתכן ששברים אחדים מתקופת הברונזה המאוחרת מעידים על תאריך מוקדם יותר.
שלב D2/13: אופק Ir1a מאוחר. שכבת ההתיישבות העליונה בבסטיון, שנשמרה היטב בעקבות השרפה (איור 2), נחפרה ביסודיות. החדר הדרומי ביותר נשרף כולו, וקורות ולבנים קרסו על רצפה נטולת ממצאים. החדר שמצפון לו נשרף אף הוא, וממנו השתמרו חלקים מהתקרה שקרסה יחד עם ענפים מפוחמים שהתפזרו בחדר. מתחת להריסות נתגלו כלי חרס באתרם, בעיקר קנקני אגירה (מזווים וסגלגלים), צפחות מעוטרות בעיגולים אדומים וכלים נוספים המעידים שמרחב זה שימש לאחסון. כמו כן נתגלוחרוזים,שברי זכוכית רבים, חפץ זהב (חרוז?), עצמות דגים, פסולת צור רבה, וכן לוח גדול, שרוף, מעץ אלון — אולי שרידי מדף. בחפירות קודמות בחדר זה נמצאו עדויות לקומה עליונה מעל שטח אחסון זה.החדר השלישי לא נשרף ולא נתגלו בו ממצאים, אולם נחשפה שכבה של צדפים (glycimeris; עובי 0.2–0.4 מ'), אולי תשתית לרצפה. בחדר הרביעי, הצפוני ביותר, נחפרה עד כה רק שכבת המפולות העליונה, ללא סימני שרפה. עד כה נתגלו בו שברים של צפחות קטנות וגדולות מעוטרות בעיגולים אדומים חד-מרכזיים ופריטי צור: גרעין, להב ופסולות.
כלי החרס שנתגלו בעונה זו בשכבת החורבן מעידים כי שלב זה שייך לאופק Ir1a מאוחר. השרידים בשלב זה תואמים את אלה שנתגלו בשאר השטחים שבהם העמיקה החפירה עד אופק זה (שטחים G ,D5 ,B), שכן גם בהם נתגלו מבנים שרופים. גם במבנה מאופק זה שנחפר על ידי א' שטרן בשטח שממזרח לקיר הבסטיון ומחוצה לו (שלב D2/13) נתגלו סימני חורבן אלים. מבנה זה נמוך ב-2.5–3.0 מ' מהמבנה בצדו הפנימי של קיר הבסטיון. משמעות הדבר היא כי האזור שהוקף בקיר הבסטיון אכן נישא מעל סביבתו, מעין אקרופוליס.בהתבסס על כלי החרס — לא הסטרטיגרפיה — יוחסה גם שכבת ההרס בצדו המערבי, הפנימי של קיר הבסטיון לשלב D2/13.
נראה בברור כי חלק מקירות החדרים שרדו לאחר החורבן בשרפה, וכי הפעילות במבנה חודשה מעל שכבת החורבן. בעונות קודמות נחשף בחדר הדרומי ביותר מתקן פולחני קטן (
גלבוע, שרון ושלו 2011). מצפון לו נתגלו בעיקר פיטוליתים ושכבות אפר שניגשו לקירות ומתקן או בור דמוי שוקת. ההשתמרות הטובה ביותר של המצבורים שלאחר החורבן ניכרת ביחידה הצפונית שבתוך הבסטיון (14/AO). לא נתגלתה כמות מספקת של שברי כלי חרס לתיארוך מדויק של שלב זה, אך נראה כי הוא שייך לאופק Ir1a מאוחר או לאופק מעט מאוחר יותר — Ira/b, המקביל לשלב D12/2 ממזרח לקיר הבסטיון, שנחפר על ידי א' שטרן.
 
תקופת הברזל הקדומה 2: 'הבית של בני'
שלב D2/8: אופק 2׀Ir1 ו/או Ir2a. בריבועים 14/AN–AO נחפרו חלקית שני חדרים במבנה הנסמך אל צדו המזרחי של קיר הבסטיון. מבנה זה, המכונה 'הבית של בני', נחשף לראשונה על ידי א' שטרן, אז נחפר חדר אחד בחלקו. בחדר זה זוהו שני שלבי חורבן עיקריים: התחתון, שלב 8c, תוארך לאופק המעבר 2׀Ir1 (בשטח אחר תוארך אופק זה לאחרונה כתקופת הברזל הקדומה 2א') והעליון, 8b, מיוחס לאופק Ir2a  (שהוגדר כתקופת הברזל המאוחרת 2א').
בעונה זו הוחל בחפירת חדר ממערב לחדר שנחפר על ידי א' שטרן (שחלק קטן מאוד ממנו נחפר כבר על ידי א' שטרן). חשפנו את המשכו של קיר אבני הגוויל, שכיוונו צפון–דרום, שחצץ בין שני החדרים, ושני קירות אבני גוויל שכיוונם מזרח–מערב, הנמשכים מקיר המחיצה עד קיר הבסטיון. גם בחלק זה של המבנה זוהו שני שלבים: בשלב המוקדם היו בחלק זה של המבנה שני חדרים. שכבות של חרסית לחה ודחוסה שימרו חומר אורגני, למשל שק(?) מלא קש; פיטוליתים של קליפות גרעינים ושל קני סוף שיצרו משטח מרובע; ועצמות, כולל עצמות גור כלבים בארטיקולציה. כן נתגלו בשכבות החרסית שברים רבים של כלי חרס לרפאות, בעיקר כלי בית, ובכלל זה ריכוז יוצא דופן של גביעים קטנים, שכמותם נתגלו בחפירותיו של א' שטרן. משלב זה נתגלה גם כלי חרס זואומורפי בדמות סוס וחותמת פוסט-רעמססית ובה דמות אוחזת תנין. בשלב המאוחר כנראה שרק מרחב אחד היה בשימוש. מרחב זה שימש לתעשיית מתכת, כפי שמעידים האפר, המשקעים השרופים ועדויות נוספות לשרפה עזה, כמו גם סיגים רבים של נחושת/ברונזה, שברי צנורות מפוח (מאווררים), מפוח עשוי חרס ושברי כוריות להתכת מתכת. גם כאן נתגלו כלי חרס שבורים בהרבדה ראשונית.
המתאם הסטרטיגרפי בין שני שלבים אלה ובין השלבים שנקבעו בעבר בחדר המזרחי אינו לגמרי ברור. בנוסף לכך, עדיין אי אפשר לתארך במדויק את כלי החרס, אם כי שני השלבים שייכים לטווח שבין 2׀Ir1 לבין Ir2a. לעת עתה, השכבה התחתונה משויכת לשלב 8b, והעליונה, ובה עדויות לתעשיית מתכת — לשלב 8a. אולם, אין לשלול את האפשרות כי תעשיית המתכת מאוחרת ל'בית של בני', וכי היא שלב ביניים בתוך Ir2a, בין המבנה לבין השכבה שמעליו (שלב D2/7). 'הבית של בני' נחתך על ידי תעלת היסוד של קיר הגזית שנחשף בעונות קודמות, ותוארך לשלב D2/7 (וכונה 'ארמון טפת'). רצפות 'הבית של בני' נמשכות מתחת לקיר הגזית. זמן מה לאחר חורבן המבנה בשלב D2/8 אך קודם להקמת מבנה הגזית בשלב D2/7 נשדדו חלקים נרחבים של קיר הבסטיון, והוא יצא מכלל שימוש.
 
התקופה הפרסית: הריבועים הדרומיים-מערביים 
בשני הריבועים הדרומיים-מערביים (12–11/AO) לא נחפרו עדיין השכבות מראשית תקופת הברזל. אולם, לקראת סוף עונת החפירה הגענו לרובד מסוף תקופת הברזל ואולי לראשו של קיר.
שלב b? c?) D2/5): ראשית המאה הה' לפסה"נ(?). נמשכה חשיפתו של קיר שכיוונו מזרח–מערב (W09D2-381), הבנוי אבני גזית ואבני גוויל בסגנון פניקי; שולבה בו, בשימוש משני, אבן ים גדולה של בית בד (איור 3). הקיר הוא חלק מחזית של אינסולה מהתקופה הפרסית, הגובלת מדרום ברחוב. חלקים מקיר החזית והאינסולה נחפרו בריבועים צפוניים יותר ובחפירותיו של א' שטרן במזרח D2. קיר זה חתך בדרום רצפה או אגן מחומר אדום, ששימושה אינו ברור; "רצפה" דומה נחשפה מעל רצפה זו בעונה הקודמת. משטחים אדומים אלה הם כנראה השרידים הקדומים ביותר מהתקופה הפרסית שנחשפו באזור זה, אולם כלי החרס המעטים שנתגלו, כולל שברים אטיים ו'מזרח יוונים', אינם מאפשרים תיארוך מדויק יותר מאשר לפרק הזמן שבין אמצע המאה הו' לסוף המאה הה' לפסה"נ.
 
שטח D5 (תקופות הברזל, הפרסית וההלניסטית)
שטח זה הוא הרחבה של שטח D1 שחפר א' שטרן. נוסף על היחידות החדשות במערב, נמשכה החפירה ברוב הריבועים שנחפרו בשנה שעברה (איור 4).הרחבה זו היא חלק ממדיניות החפירה לטווח ארוך וממדיניות השימור, לפיהן חלקו הדרומי של התל ייחפר במדורג — מהחפיר הצלבני במערב ועד התעלה של ג' גרסטנג, ממזרח לשטח D2 — בדגם דמוי תיאטרון הפתוח דרומה לכיוון הים. המטרה בטווח הקצר היא לחפור את מה שנראה כבית חצר (שלב D5/9, שתאריכו כנראה Ir2/a), שממנו נחשפה בעיקר החצר.
החפירה בשטח D5 נערכה בשלושה שטחי משנה במפלסים שונים: בשורת הריבועים המערבית ביותר (10/AW–AX) נחשפו שרידים מהתקופות Ir2a–ההלניסטית; בשטח המשנה האמצעי הנמוך יותר (ריבוע 10/AV) נחשפו שרידים מעטים מאופק Ir1a; ובשטח המשנה המזרחי (ריבועים 10–9/AT–AU) נתגלו שרידים מהתקופות Ir2a–ההלניסטית. למרות סמיכותם זה לזה, אין עדות לקשר ישיר בין השרידים שנתגלו בשטחי משנה אלה. לכן, הדיון בכל אחד מהם יתקיים בנפרד, והריבוד שלהם ייבחן מחדש לאחר שייחשפו קירות 'מבנה החצר' מתקופת הברזל 2. לעת עתה, מוצע רצף סטרטיגרפי חדש של השטח לאור תובנות חדשות (טבלה 1).
 
טבלה 1. הרצף הסטרטיגרפי בשטח D5
שלב
שרידים אדריכליים
תקופה
הערות והתאמה לשטח D1
1, 2
בעיקר רחוב מרוצף ותעלת ניקוז
רומית
 
3
קירות דקים (a-telaio) מעל ה'ארמון ההלניסטי'; החזית העליונה בצד הדרומי של הרחוב
הלניסטית מאוחרת
 
4
'הארמון ההלניסטי' (בחפירות שטרן כונה 'הארמון הפרסי'); מתקן להפקת ארגמן; קירות אבני גוויל בשטח 9/AT
הלניסטית
= שלב D1/4
5
קירות שהתמוטטו בשטח המזרחי; תעלות שוד בחלק המערבי
הלניסטית?
אין עדויות בשטח D1
6
קיר בשטח המזרחי הנמשך במחיצותבשטח המרכזי; קירות נמוכים יותר בחלק המערבי; בורות מהתקופה פרסית;קבורת כלב
פרסית
= שלב D1/5 (בורות)
7
קיר אבני גזית מסיבי ב-9/AU–AV; מפלסים של רצפות צדפים ואבנים קטנות ב-10/AW; קירות שהשתמרותם גרועה והצטברות של פיטוליתים בשטח המזרחי
Ir2c ?Ir2b?
שלבים D1/6 ו-D5/8 ב-2007
8
מבנה מסיבי מאבני שדה גדולות, שרצפותיו לבנות ועבות (10/AX–AW); חלק מקיר גזית מסיבי (9/AU)
Ir2b
שלבים D1/5 ו-D5/7 ב-2008 (רצפות)
9
'מבנה החצר' הבנוי אבני גוויל; חומת הגזית של העיר
Ir2a?
בעבר שלב D1/7 תחתון
10
מפלסי פיטוליתים שנחתכו על ידי 'מבנה החצר'
2׀Ir1 ו-Ir2a?
 
11
בית שנחרב בשרפה ובו כלי חרס באתרם
 Ir1a מאוחר
 
12
קירות לבנים; מתקני בוץ
 Ir1a (קדום?)
 
 
סלע האם
 
 
 

D5 מערב. בחלקו המערבי של שטח D5 נערכו החפירות בשני מפלס ים: עליון (10/AW–AX) ותחתון (09/AW); לקראת סוף העונה הושווה גובהם של שני המפלסים. שרידי התקופה המאוחרת יותר, בעיקר מהתקופות ההלניסטית והפרסית שנחשפו בעונה הקודמת, הוסרו כדי לחשוף עוד ממבנה הבולדרים של תקופת הברזל, שלב 5/8D. מטרה נוספת הייתה להעמיק עד למפלס קיר 'מבנה החצר' משלב D5/9 (לתיאור שני המבנים, ר' להלן).
שלב Ir1 :D5/12(?). עבודות ניקוי לאורך חלקו התחתון של המדרון הדרומי של השטח חשפו קיר אבני גוויל שכיוונו מזרח–מערב
(W09D5-811; איור 5). הקיר, שהמשכו נתגלה בחלקים המזרחיים יותר של השטח, נמשך לכל אורך המדרון הדרומי של שטח D5, כ-5 מ' מקו החוף, עד לקצהו המזרחי; זהו כנראה גבולה הדרומי של העיר. קשה לתארך קיר זה משום שאין שרידים הניגשים אליו מתוך העיר, אך אין ספק כי הוא קדום לחומת הגזית של העיר (שלב Ir2a ,D5/9 [?]) הבנויה מעליו. לעת עתה,סביר להניח כי הקיר שייך לשלב D5/12 — ההתיישבות הקדומה ביותר מתקופת הברזל בשטח D5 (שהוקמה על סלע האם), אולם עדיין יש לאמת תיארוך זה.
שלב Ir2a :(?)D5/9(?). נחשף קיר אבני גוויל (W10D5-918), שנחתך כנראה על ידי קיר משלב D5/8 (להלן) ושייך ככל הנראה ל'מבנה החצר' של שלב D5/9 —אולי הקיר האחורי של החדרים שממערב לחצר (להלן). ייתכן שריצוף שהשתמרותו גרועה (W10D5-971) ניגש לקיר זה ממערב.
שלב Ir2b :D5/8. נמשכה חשיפתם של שני הקירות שיצרו את פינתו של מבנה הבולדרים שנחפר בעונות הקודמות (איור 6): קיר הנמשך בכיוון מזרח–מערב (W10D5-920), שהפן הצפוני שלו דופן באבני גזית גדולות, וקיר שכיוונו מזרח–מערב (W10D5-960). למרות המסיביות של הבניין נשמר רק מפלס היסוד שלו. קשה לתארך את המבנה משום שתעלות השוד חתכו את הרצפות, ורק פיסות מקוטעות — עשויות טיח וכורכר ומכוסות בחלקן בכתמי אפר — ניגשו לקירות. בעונה הקודמת הצענו לתארך את המבנה למאה הז' לפסה"נ, אך הממצאים בעונה זו מצביעים על תאריך מוקדם יותר. בור משלב D5/7 (להלן) שחתך את אחת הרצפות הכיל ממצא כלי חרס שזמנו כנראה המאה הח' לפסה"נ, עדות כי בתאריך זה כבר יצא המבנה מכלל שימוש. לעומת זאת, תאריך בנייתו עדיין אינו ידוע.
שלב D5/7 נחלק לשלבי משנה. נחשפו קירות שהשתמרותם גרועה; קטעי רצפות, כולל רצפות צדפים; ושני בורות שחתכו את רצפות שלב D5/8 — עדות לפעילות שהתקיימה כאן לאחר צאתו משימוש של מבנה הבולדרים משלב D5/8. החומר הקדום ביותר מהבורות, ובהם בור L10D5-914 שנתגלו בו כלים שלמים, מתוארך כנראה למאה הח' לפסה"נ, אולם ממצאים מאוחרים יותר שייכו שלב זה למאה הז' לפסה"נ.
שרידים מאוחרים יותר. התקופות הפרסית וההלניסטית (שלבים 4–D5/6) מיוצגות בבורות אחדים בלבד. אלה נתגלו בריבועים החדשים בחלקו המערבי של שטח D5.

D5 מרכז. החפירה בתת-שטח זה, בחלקו התחתון של שטח D5, הייתה מאוד מצומצמת והתרכזה בחלקו הצפוני (ריבוע 10/AV). המטרה העיקרית הייתה לחשוף את השרידים האחרונים של שכבת החורבן Ir1a המאוחר (שלב D5/11) שנחפרה בעונות האחרונות מתחת ל'מבנה החצר'. אולם, משהתברר כי לא נשמרו שרידים משמעותיים מהחורבן נסגר תת-השטח.

D5 מזרח. בדומה לעונות הקודמות, המטרה העיקרית בשטח זה הייתה להבין טוב יותר את שרידי התקופה הפרסית, ובעקבות כך לחשוף עוד מ'מבנה החצר' של שלב D5/9. רוב המאמץ התרכז בריבוע 9/AT שמפלסו עדיין גבוה יותר מהריבועים סביבו. כן נערכה החפיר בריבועים 10/AU–TA ו-9/AU (איור 7).
שלב Ir2a :D5/9(?). השרידים היחידים משלב זה הם כנראה שני קירות אבן (W5563 ,W5562), קטע של ריצוף ורצפה — כולם בריבוע 9/AU.שרידים אלה נחפרו כבר בשנות התשעים למאה הכ', אולם טבעם ותאריכם לא היו ברורים. מכיוונם, מפלסם ושיטת הבנייה שלהם ברור למדי כי הם שייכים ל'מבנה החצר' שלב D5/9: קיר 5562 היה הקיר המזרחי של החצר, וקיר 5563 שייך לאחד החדרים הסמוכים. קטע הרצפה שייך בוודאות לחצר, והריצוף — לאחד החדרים המקיפים את החצר. שרידים אלה, לצד קירות שנחפרו בעבר בתת-שטח D5 מרכז ובעונה זו בתת-שטח D5 מערב, מאפשרים לראשונה לקבוע בברור את קווי המתאר של 'מבנה החצר' (איור 8). הממצא הקרמי המועט שנתגלה על הרצפות מצביע על תאריך הנופל בטווח Ir2a– Ir1/2. בניקוי לאורך המדרון בריבוע 8/AU נחשפו חלקים מחומת הגזית של תקופת הברזל (כאן כונה W5603). לפי החפירה בשטח D5 מרכז, בריבוע 8/AV (שם כונה W05D1-548c), נראה שחומה זו שימשה גם כקירו הדרומי של 'מבנה החצר' או כיסוד לקיר הדרומי של מבנה זה. היחס המדויק בין 'מבנה החצר' לבין שלביה השונים של חומת הגזית טרם הוברר במלואו; לעת עתה, נראה כי 'מבנה החצר' וקיר W05D1-548b-a נבנו בעת ובעונה אחת.
שלב Ir2b :D5/8-7. השריד המשמעותי היחיד במזרח המיוחס לשלב  D5/8 בשטח זה הוא קטע קצר מקיר מסיבי בריבוע 9/AU שנחפר לראשונה בשנות התשעים למאה הכ'. הקיר, שהוקם מעל 'מבנה החצר' (W5554; איור 8), נבנה אבני גזית גדולות וליבה עשויה אבני גוויל. בשלב זה של המחקר אי אפשר לדעת לאיזה מבנה הוא שייך, ואפשר רק להעריך כי הוא מתקופת הברזל 2, וסביר להניח שהוא בן זמנו של מבנה הבולדרים והגזית שנחשף בחלקו המערבי של השטח.
לשלב מאוחר יותר בתקופת הברזל 2 (D5/7) שייכים כמה קירות גוויל דלים (חלקם שרידים של קירות אומנות גזית ואבני גוויל בסגנון פניקי) ורצפה בריבוע 10/SAT, וכן מצבורים עבים (3.5–10.0 ס"מ) של פיטוליתים בריבוע 10/AT (איור 9). אולם ייתכן שהפיטוליתים שייכים לשלב D5/8 — השערה שאנו מקווים לאמת בעונות הבאות. ממצא מסוג זה שייך בדרך כלל למאות הח'–הז' לפסה"נ, אך טרם ביססנו את תאריכם המדויק ואת המתאם שלהם לרצף השלבים D5/7-8 בחלק המזרחי של השטח.
שלב 5–D5/6: התקופה הפרסית. להלן יוצגו שינויים אחדים ברצף הסטרטיגרפי של שלב זה כפי שהוצע בעונות הקודמות. נחפר חלק ממבנה, כנראה בית מגורים שקירותיו בנויים במגוון סגנונות פניקיים: קירות של אבני גזית גדולות ואבני גוויל לסירוגין; קירות רגילים העשויים אומנות גזית ואבני גוויל; וקיר אחד בשיטת 'אבני גזית שלובות' — כנראה בשימוש משני מתקופת הברזל. שלבים D5/6c-6b מציינים את ראשית הבנייה מהתקופה הפרסית בשטח זה, ככל הנראה לאחר פרק זמן ארוך שבה המקום היה נטוש. בבורות משלבי משנה אלה נתגלו כלים שלמים וכמעט שלמים, בעיקר כלי אגירה כגון קנקני מסחר פניקיים, קנקנים בעלי ידיות סל ואמפורות יווניות-מזרחיות מכיוס ומתאסוס. כן נתגלו, בין היתר, כלי זיאומורפי בדמות ראש ברווז ושבר של כלי אטי אדום דמויות, שיש לייחס אולי לצייר מדיאס משלהי המאה הה' לפסה"נ. בורות אחדים שייכים לשלבי המשנה 6a–5c, וקירות מאוחרים יותר שייכים לשלבי המשנה 5b ו-5a.
שלב D5/4: התקופה ההלניסטית. החפירה בתת-שטח D5 מזרח התמקדה מתחת לשרידים ההלניסטיים, ובעיקר בחלקו התחתון של בור בריבוע 10/AT. בדופן המזרחית של השטח נמשכה חשיפתו של הקיר השייך לאינסולה ההלניסטית (W16205). שיטת בנייתה יוצאת דופן בתל דור (איור 10), שרוב הקירות בו נבנו בשיטת אומנות הגזית הנפוצה בפניקיה. קטעי הגוויל בקירות האינסולה ויסודות המבנה נבנו מנדבכים שהונחו בשיפוע, כשכל נדבך אלכסוני לציר האבנים במפלס שמתחתיו, כך שהתקבל דגם אדרה. בנוסף, שרידיהם של שני בורות במתקן ארגמן שנחפר בשנות התשעים למאה הכ' נוקו עד לקרקעיתם שצופתה בסיד. נראה כי הבור הדרומי שימש בור אשפה לצדפות ריקות (שנחשפו ברובן בעבר), ואילו הבור הצפוני שימש אגן לעודפי מי הסיד ונוזלים אחרים; עדיין ניכרים בו כתמים בצבע סגול בהיר (איור 11).
 
שטח D4 (התקופות ההלניסטית והרומית)
מטרת החפירה העיקרית בעונה זו בשטח D4 הייתה להבין את המבנה הגדול והמפואר (ארמון?) מהתקופה ההלניסטית. לשם כך נמשכה החפירה בריבועים שנחפרו בעונה הקודמת (17–15/AN–AO) ובריבוע נוסף (15/AP) שנחפר בעונת 2009. העבודה התמקדה בהסרת המבנים הנותרים שנקשרו למכלול מהתקופה הרומית משלבים D4/1a–2b כדי לחשוף את המבנה ההלניסטי, והסרתם אכן אפשרה לנו להבין טוב יותר את ההתפתחות האדריכלית בשלב 1 של המבנה. כן נחשפו, בין היתר, שני שברים של עמודים מחורצים מצופים טיח בשימוש משני שהיו שייכים לאחד המבנים ההלניסטיים.
שלב D4/5. רק חלק אחד של קיר אבני גוויל — כנראה מהתקופה ההלניסטית — נחשף מתחת לשרידים האדריכליים של שלבים 3–D4/4 (להלן).
שלבים 3–D4/4: התקופה ההלניסטית. לשני שלבים אלה (איורים 12, 13) יוחסו קירות משני מכלולי בנייה שונים שהיחס ביניהם אינו ברור; אין עדות סטרטיגרפית ישירה כדי לקבוע אם האחד קדום לשני או שתאריכם זהה. שני מכלולים אלה זכו לכינויים 'המבנה המונומנטלי ההלניסטי' ו'מבנה קירות הגזית הדקים'. 'המבנה ההלניסטי המונומנטלי' הוא חלק ממכלול הלניסטי גדול מאוד המשתרע בחלקו הדרומי-מערבי של התל — אחד המבנים הגדולים ביותר מתקופה זו בלבנט הדרומי. האגף הדרומי שלו נחפר על ידי המשלחת של א' שטרן, יוחס בטעות לתקופה הפרסית וכונה 'הארמון הפרסי' (לתכנית מדויקת, ר' שטרן, ברג, גלבוע ושרון תשנ"ז: איור 77). קירו של מבנה זה שנחשף בשטח 4D הוא קיר גזית (W05D4-060b) הבנוי בשיטת התאים (compartment building). שתי אומנות שנתגלו בחלק הדרומי של השטח שייכות אף הן למבנה זה, אם כי ייתכן שנותרו בשימוש גם במבנה 'קירות הגזית הדקים' המאוחר יותר (כפי שיוצע להלן). האומנה המערבית (W08D4-363) כמעט רבועה. היא בנויה אבני גזית שהשתמרו לגובה שני נדבכים; אחת מן האבנים נושאת תו סתתים (סיגמא). האומנה המזרחית דומה במידותיה, אך בנויה מארבע חוליות מחורצות של עמודי כורכר שהונחו אופקית, שביניהן אבני גוויל (W09D4-584; איור 14).
ל'מבנה קירות הגזית הדקים' יוחסו שני קירות של אבני גזית שהונחו כראשים בלבד (W09D4-554 ,09D4-553). קיר 09D4-553 נסמך וכמעט מקביל לקיר 05D4-060b; המרחק ביניהם הוא 0.25 מ' בלבד. הפן החיצון של שני הקירות אחיד, ואילו הפן הפנימי אינו אחיד — עדות לכך שהם נועדו להיות מתחת לאדמה ובלתי נראים.
בעונה זו לא נתגלו אלמנטים נוספים משלבים 3–D4/4, לבד מחלקים נוספים של קיר 05D4-060b. ניתוח מחודש של היחס בין שני המכלולים מצריך הערכה מחדש של הסטרטיגרפיה שהוצעה עד כה. בתחילה חשבנו כי 'המבנה המונומנטלי ההלניסטי' ושתי האומנות שייכים לשלב D4/3, וכי הקירות שכונו 'מבנה קירות הגזית הדקים' קדומים יותר, כלומר משלב D4/4 (שרון, גלבוע ושלו 2011). אולם, שיקולים שונים מצביעים על כך שייתכן שקירות אלה מאוחרים לקיר הרחב של 'המבנה המונומנטלי'. מסקנה זו תואמת את המצב בשטחים הסמוכים, D1 ו-D2, שבהם נתגלו חלקים נוספים משני המכלולים. ייתכן שקירות הראשים הדקים נבנו כתיקון למבנה הבנוי מ'קירות תאים' רחבים, וכי משלב כלשהו והלאה שימשו כל הקירות יסוד כפול של מבנה ציבור. ניתוח ראשוני של ממצא כלי החרס במילויים הניגשים לקירות אלה מצביע על תאריך במאה הג' או במחצית הראשונה של המאה הב' לפסה"נ.
 
ממצא ייחודי
אחד מחפצי המתכת מעונה 2009 שנתגלו בבור הלניסטי בשטח D5 מזרח הוא דסקת טבעת שנושאת טביעה באיכות גבוהה של פני גבר, ככל הנראה של אפולו (איור 15).
 
שימור
שטח D2. המחיצה המערבית הגבוהה בשטח D2 יוצבה בעזרת מעטפת עשויה רשת פלסטית ושקי חול שהונחו כנגד המחיצות הצפונית-מזרחית והמזרחית. ראשי הקירות הגדולים כוסו בשקי חול, וקירות "צפים" במחיצות נתמכו באמצעות "מבנים" של שקי חול.
שטח D5. כחלק מתהליך שיקום ארוך טווח, הוחלט לבנות מערכת ניקוז מתאימה לחלק התחתון של השטח (9/AV). מאחר שחומת הביצורים הגדולהמתקופת הברזל 2 שנבנתה ישירות על סלע האם (W05D1-548c) תוחמת את השטח מדרום, יש סכנה מוחשית כי השטח יהפוך בחורף לשלולית. לפיכך, מולא כל השטח עד לגובה של הנדבך השני של קיר 05D1-548c, והוכנס צינור ניקוז דרך המחיצה הדרומית, ברווח שבין קירות 09D5-810 ו-09D5-811.
שטח D1. נמשכו עבודות השימור של קירות המבנה ההלניסטי המסיבי שנחשפו בחפירותיו של א' שטרן.