להלן תיאור אתרי הסקר:

1. נ"צ 20252/69418 – מערת קבורה: פתחה (0.83×1.60 מ') חסום, קירות החצר
(1.7 מ' גובה) חצובים אנכית בסלע ועל רצפת החצר נערמו שפכים מודרניים.
2. נ"צ 20254/69420 – מערת קבורה וחציבות על פני הסלע. מן המערה, שנפגעה מחציבות מאוחרות, נותרו החדר (1.3×1.6 מ') ושני כוכים בדופן הדרומית (0.68×1.55 מ'), מלאים בשפכים מודרניים; ממזרח לפתח המערה חצובה בודדה להפקת שמן (0.3 מ' קוטר), ובקרבתה נראים חציבות בסלע, כנראה להפקת אבני בנייה.
3. נ"צ 20255/69418 – חציבה רדודה (1.1×1.3 מ', 0.3 מ' עומק) על משטח סלע.
4. נ"צ 20248/69413 – מערת מגורים (5×10 מ', 1.9–2.1 מ' גובה).
5. נ"צ 20256/69417 – מחצבה (2.3×3.6 מ', 0.32–0.55 מ' עומק) ותפזורת חרסים
(1.2×2.0 מ').
6. נ"צ 20257/69421 – מערה (בור? 0.9 מ' קוטר הפתח).
7. נ"צ 20257/69526 – בור מים חצוב גדול עם פתח סגלגל (1.50×2.25 מ'), ולצדו בריכה חצובה (0.8x  1.2 מ', 0.55 מ' עומק).
8. נ"צ 20269/69442 – פינה צפונית-מזרחית של מבנה (כ-3.5×4.7 מ'), שסביבה פזורות אבני בנייה; שברי כלי חרס מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית.
9. נ"צ 20271/69449 – שתי חציבות בסלע: מרובעת (0.5×0.6 מ', 0.16 מ' עומק) ומלבנית (0.8×2.0 מ', 0.9 מ' עומק), ששימשו כנראה לעיבוד תוצרת חקלאית.
10. נ"צ 20275/69454 – מחצבה רדודה (3×5 מ').
11. נ"צ 20281/69469 – ריכוז (5×5 מ') של אבני בנייה מסותתות.
12. נ"צ 20281/69471 – ריכוז (4 מ' קוטר) של אבני בנייה, אולי שרידי מבנה שרוב אבניו נלקחו לבנייה חוזרת; תפזורת חרסים (10מ' קוטר); חציבות על מחשופי הסלע.
13. נ"צ 20284/69473 – גת וחציבות על מחשוף סלע שטוח: הגת חצובה וכוללת משטח דריכה (0.9×1.0 מ', 0.36 מ' עומק), שממזרח לה חצוב בור איגום (0.6×0.9 מ' עומק) מלא באדמת סחף; כ-2 מ' מזרחה – משטחי סלע ובהם סימני חציבה, כנראה של אבני בנייה.
14. נ"צ 20280/69474 – שתי מערות קבורה, גת חצובה ומחצבה לאבני בנייה; על כל השרידים נערמה פסולת מודרנית שאינה מאפשרת תיעוד מדויק.
15. נ"צ 20395/69499 – תפזורת חרסים (15 מ' קוטר) מן התקופות הרומית הקדומה והמאוחרת, והביזנטית; על המדרון נבנו מדרגות עיבוד חקלאיות.
16. נ"צ 20393/69496 – אגן מלבני חצוב (0.5×0.7 מ') וסביבו תפזורת חרסים (5 מ' קוטר) מן התקופות הרומית והביזנטית.
17. נ"צ 20414/69519 – מחצבה לאבני בנייה (2.7×3.0 מ'); אגן חצוב (0.44×0.66 מ', 0.32 מ' עומק).
18. נ"צ 20414/69518 – מדרגות עיבוד חקלאיות.