בשטח שנחפר (4×5 מ'; איור 1) נתגלו שלושה שלבים.

בשלב הראשון נתגלה פתח כניסה למערת קבורה (לוקוס 100; 0.5 מ' גובה, 0.5 מ' רוחב). סביב הפתח נמצאה מסגרת לאבן גולל (לוקוס 101; 2.0×0.4 מ' מידות הסף, 0.2 מ' עומק). מן המערה שרד גם חלק מחדר הקבורה (לוקוס 102) ושוקת קבורה (לוקוס 103).
בשלב השני הפך האזור למחצבה (לוקוס 104) שהרסה את המערה ובמרכזה נמצאו תשלילי אבנים. מילוי המחצבה הכיל חצץ חציבה ואדמת סחף.
בשלב השלישי נמצא בור מים בנוי וחצוב (לוקוס 105; 1.8 מ' קוטר, 1.4 מ' גובה; איור 2) שתקרתו התמוטטה. חלקו הצפוני של הבור חצוב בסלע ושאר דופנותיו בנויות אבני גוויל וביניהן חומר מליטה אפרפר. דופנות הבור טויחו בשתי שכבות טיח הידראולי לבנבן המכיל גריסי חרס, חצץ קטן וחתיכות פחם וסיד. מילוי הבור הכיל סחף רב ללא חרסים או כל ממצא מתארך אחר.