שטח הסקר (כ-200 דונם), מדרום לרחובות ומצפון לקיבוץ גבעת ברנר, משתרע על שתי גבעות כורכר ובשטחים מעובדים (פרדס ושלחין) למרגלותיהן. בשטחים המעובדים לא נמצאו שרידים עתיקים כלשהם, כנראה בשל הפעילות החקלאית. בשולי שטחי העיבוד אותרו קיר שדה (נ"צ 181586/642434; כ-1.5 מ' רוחב; איור 1) בנוי מאבני גוויל בינוניות, שתחם חלקה חקלאית ומחצבה של אבני כורכר (נ"צ 181427/642364; איור 2). כמו כן אותר מבנה מודרני (נ"צ 181410/642407; איור 3), שהוקם לפני כמאה שנה, אשר שימש ככל הנראה בית אריזה.